Home ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΟΣ Έρχονται κανονισμοί για τους σκύλους σε οικίες – Ελάχιστες διαστάσεις στα κλουβιά
Έρχονται κανονισμοί για τους σκύλους σε οικίες – Ελάχιστες διαστάσεις στα κλουβιά

Έρχονται κανονισμοί για τους σκύλους σε οικίες – Ελάχιστες διαστάσεις στα κλουβιά

Kατατέθηκαν στη Βουλή για ψήφιση οι Κανονισμοί που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές για την ευημερία των σκύλων σε ιδιωτικούς χώρους όπως είναι οι οικίες.

Οι εν λόγω Κανονισμοί, που παραπέμφθηκαν για συζήτηση ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής, θα αποτελούν με την ψήφισή τους την κύρια βάση για την αξιολόγηση των συνθηκών ευημερίας στους ιδιωτικούς χώρους διατήρησης των σκύλων.

Λόγω ακριβώς της απουσίας ειδικών προνοιών στην κείμενη νομοθεσία που να ρυθμίζουν σήμερα τις συνθήκες των χώρων κράτησης σκύλων από ιδιώτες, εντοπίζονται συχνά σκύλοι να διαβιούν σε ακατάλληλες συνθήκες.


Η ανάγκη για καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων και προδιαγραφών για τους χώρους και τις συνθήκες κράτησης των σκύλων σε ιδιωτικό επίπεδο αναδείχθηκε στη Βουλή κατά την εξέταση της αναθεώρησης της βασικής νομοθεσίας για την ευημερία των ζώων, που ψηφίστηκε εν τέλει το 2020.

Επί του θέματος της ιδιωτικής κατοχής σκύλων και ειδικά της πιθανής κατάργησης των κλουβιών, εκφράστηκαν διάφορες θέσεις από τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Στο πλαίσιο της συζήτησης το Υπουργείο Γεωργίας δεσμεύτηκε σε σχετικό αίτημα της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος να ετοιμάσει ειδικούς Κανονισμούς που να διασφαλίζουν την ευημερία των σκύλων.

 

Οι απαιτήσεις που καθορίζονται

 • Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου οι σκύλοι διαβιούν εντός οικιών, ο χώρος διατήρησης των σκύλων πρέπει να είναι με τέτοιον τρόπο κατασκευασμένος και συντηρημένος ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού τους. Δεν πρέπει να υπάρχουν αιχμές ή προεξοχές ή αντικείμενα τα οποία να θέτουν σε κίνδυνο ή να απειλούν την ασφάλειά τους.
 • Ο χώρος διατήρησης των σκύλων εκτός οικίας πρέπει να είναι κατασκευασμένος κατά τρόπον που να είναι δυνατό να βλέπουν και να ακούν τι συμβαίνει στον περιβάλλοντα χώρο και να είναι σε θέση να επικοινωνούν με τον ιδιοκτήτη τους.
 • Το δάπεδο του χώρου πρέπει να είναι συμπαγές και συνεχές, να αντέχει το βάρος των ζώων, να αποστραγγίζεται ικανοποιητικά και να έχει αντιολισθητική επιφάνεια.
 • Για κάθε σκύλο πρέπει, συμφώνως του μεγέθους του, να υπάρχει ανάλογων διαστάσεων ξεχωριστό σημείο για να αναπαύεται ή να κρύβεται όποτε αυτό θελήσει (π.χ. κουτί ή σπιτάκι).
 • Η επιφάνεια του σημείου ανάπαυσης πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και μαλακή και να τα προστατεύει από τη θερμοκρασία του δαπέδου.
 • Ανά πάσα στιγμή οι σκύλοι πρέπει να μπορούν να προστατευτούν από ρεύματα αέρα, βροχή, άμεση έκθεση στον ήλιο, ακραίες θερμοκρασίες και άλλα δυσμενή καιρικά φαινόμενα.
 • Τα ζώα δεν πρέπει να είναι διαρκώς εκτεθειμένα στο σκοτάδι ή το φως και μέσω της εξασφάλισης του αναγκαίου φυσικού φωτισμού πρέπει να διασφαλίζεται η φυσική εναλλαγή ημέρας και νύχτας.
 • Ο αερισμός πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να μην υπάρχει συγκέντρωση υγρασίας, αμμωνίας και δυσάρεστων οσμών.
 • Ο χώρος διατήρησης των σκύλων πρέπει να διατηρείται καθαρός.
 • Στους σκύλους πρέπει να παρέχεται καθημερινά τροφή κατάλληλης ποιότητας, ποσότητας και με συχνότητα η οποία να καλύπτει τις διατροφικές τους ανάγκες. Θα πρέπει να έχουν διαρκώς στη διάθεσή τους καθαρό νερό.
 • Πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός δοχείων τροφής και νερού κατά τρόπον ώστε όλοι οι σκύλοι να έχουν πρόσβαση σε τροφή και νερό χωρίς να προκαλείται διαμάχη μεταξύ τους. Τα δοχεία τροφής και νερού πρέπει να διατηρούνται καθαρά.
 • Η διατήρηση των σκύλων μπορεί να είναι ατομική, κατά ζεύγη ή ομαδική. Μη συμβατά ζώα (π.χ. λόγω συμπεριφοράς) δεν επιτρέπεται να διατηρούνται στον ίδιο χώρο.
 • Στα ζώα πρέπει να παρέχεται καθημερινά, εκτός του χώρου διατήρησής τους, άσκηση φύσης και διάρκειας ανάλογης με τη φυλή, την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.
 • Οι διαστάσεις του χώρου διατήρησης των σκύλων πρέπει να είναι σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που δημοσιεύουμε. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως των ελάχιστων διαστάσεων των χώρων διατήρησης σκύλων που καθορίζονται στους προτεινόμενους Κανονισμούς, το μέγεθος του χώρου πρέπει να είναι τέτοιο που να επιτρέπει σε όλα τα ζώα που διατηρούνται να μπορούν ταυτόχρονα να στέκονται, να κάθονται, να ξαπλώνουν άνετα με τεντωμένα άκρα και να περιστρέφονται ελεύθερα.

 

4332642290933487 image

 

Από πρόστιμο μέχρι φυλάκιση

Οι Κανονισμοί προβλέπουν και ποινές οι οποίες καθορίζονται στον βασικό Νόμο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων. Ειδικότερα, τα πρόσωπα που θα παραλείπουν να διασφαλίσουν στους σκύλους τους τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στους προτεινόμενους Κανονισμούς θα τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις €5.000, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης.

Παράλληλα, σε περίπτωση πρώτης καταδίκης από δικαστήριο για παράβαση των νέων Κανονισμών, αλλά και του βασικού Νόμου, προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι 12 μήνες ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €10.000 ή και στις δύο αυτές ποινές. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης οι ποινές αυτές δύνανται να διπλασιαστούν.

Πηγή: Politis

Send this to a friend