Home ΛΑΡΝΑΚΑ Πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα συνάντηση του Εργου Water Mining
Πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα συνάντηση του Εργου Water Mining

Πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα συνάντηση του Εργου Water Mining

Πραγματοποιήθηκε χθες, στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων της Λάρνακας, η 4η συνάντηση Κοινότητας Πρακτικής που οργανώθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Horizon 2020 Water Mining» σχετικά με την αφαλάτωση του ανακυκλωμένου νερού της Λάρνακας και την ανάκτηση υλικών στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας.

Σε ανακοίνωση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) αναφέρεται ότι στο Σταθμό «έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί με επιτυχία η πιλοτική μονάδα, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του νερού το οποίο ανακτάται από το Σταθμό, την ανάκτηση χλωριούχου νατρίου, φωσφόρου και αλάτων».

Την εκδήλωση χαιρέτησαν η Δρ. Μαρία Δώδου, MADISI Κύπρος, η Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Ηλιάνα Τόφα-Χριστίδου και η Λογίστρια του ΣΑΛ Φαίδρα Διομήδους, ενώ η Δρ. Μαρία Κυριαζή από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, παρουσίασε στους ενδιαφερόμενους φορείς το έργο της Λάρνακας στο πλαίσιο του Water Mining.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «σκοπός του προγράμματος Water Mining είναι να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη πρόκληση, αναδεικνύοντας «νέες πηγές» φρέσκου νερού όπως π.χ. τα βιομηχανικά και τα αστικά λύματα ή οι άλμες που προκύπτουν από τις μονάδες αφαλάτωσης. Τεχνολογικά το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών προκειμένου να επεξεργαστούν αυτά τα λύματα για την ανάκτηση  νερού υψηλής ποιότητας».

Αυτό το νερό, προστίθεται, μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε βιομηχανικές εφαρμογές, στη γεωργία και σε άλλους τομείς, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο χρήση των υδάτινων πόρων και την αποφυγή της απόρριψης άλμης στη θάλασσα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν σε πραγματικές συνθήκες ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας βιομηχανικών άλμεων και λυμάτων τα οποία εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ολλανδία. Όλα αυτά τα συστήματα βασίζονται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της μηδενικής απόρριψης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν τα τελικά αποτελέσματα της λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας μετά από τα τέσσερα χρόνια λειτουργίας της στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις τελευταίες τεχνολογικές λύσεις που υπάρχουν στην αγορά καθώς και τα οφέλη αυτών, ενώ θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων κάθε τεχνολογίας, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους και η εφαρμοσιμότητά τους σε παρόμοιες ροές».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «ένας από τους κύριους στόχους του Έργου, εκτός από την επίδειξη λειτουργίας αυτών των ολοκληρωμένων συστημάτων, είναι και η διάχυση των συστημάτων και των προϊόντων τους στην αγορά». Για αυτό και μέσω συγκεκριμένων δράσεων τα αποτελέσματα του έργου γνωστοποιούνται τακτικά στους ενδιαφερόμενους φορείς όπως αγροτικούς συνδέσμους, Κυβερνητικά Τμήματα-Υπουργεία, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων, Δήμους και άλλους τελικούς χρήστες που έχουν εντοπιστεί μέσω του Έργου.

Οσον αφορά την πιλοτική μονάδα η οποία έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων της Λάρνακας, «στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του νερού που παράγεται από το Σταθμό. Στα πλαίσια αυτού του σκοπού έχει πραγματοποιηθεί η ανάκτηση αλάτων όπως χλωριούχου νατρίου, φωσφόρου και αλάτων ασβεστίου και μαγνησίου, και το νερό που παράγεται από το Σταθμό λόγω της καθαρότητάς του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση μόνο συγκεκριμένων καλλιεργειών, λιγότερο ευαίσθητων στην αλατότητα».

Κύριος στόχος του συστήματος στην περίπτωση της Λάρνακας, είναι η απομάκρυνση του χλωριούχου νατρίου που βρίσκεται στο νερό προκειμένου το παραγόμενο ανακτώμενο νερό να γίνει κατάλληλο για την άρδευση ακόμη και ευαίσθητων καλλιεργειών. «Με την εγκατάσταση του συστήματος θα αποφευχθεί η συσσώρευση αλάτων στα καλλιεργήσιμα εδάφη, θα προστατευθεί η ποιότητα των υπογείων υδάτων και θα αυξηθούν τα κέρδη των αγροτών, καθώς θα μπορέσουν να στραφούν σε πιο ευαίσθητες καλλιέργειες», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ

Send this to a friend