Ο Αγροτικός Κόσμος

Ο Αγροτικός Κόσμος

Στον καρπό της γης μας αναπτύσσεται η ουσία της ευημερίας μας. Οι αγρότες, ήρωες του καθημερινού μας βίου, αντιπροσωπεύουν την καρδιά της Κυπριακής κοινωνίας. Η προσφορά τους εκτείνεται πέραν του τι φέρνουν στο τραπέζι μας – είναι η ίδια η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και της βιωσιμότητας μας.

Ο Αγροτικός κλάδος δεν είναι απλώς ένα μέρος της οικονομίας, αλλά ο οδηγός της εθνικής ανάπτυξης. Οι αγρότες δημιουργούν όχι μόνο τρόφιμα, αλλά και θέσεις εργασίας, διατηρούν τον πολιτισμό μας και προστατεύουν το περιβάλλον μας. Είναι οι φύλακες του εδάφους και της φύσης μας αλλά παράλληλα και οι φυσικοί συνεργάτες μας στη προσπάθεια για μια υγιή και βιώσιμη ζωή.

Ωστόσο, οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και προκλήσεις που απειλούν την επιβίωση τους, την αειφορία του πρωτογενούς τομέα και συνεπώς, την ευημερία της Κύπρου. Η ανεπάρκεια κυρίως του νερού και η ανεπαρκής ενεργειακή αυτάρκεια αποτελούν κρίσιμα και ουσιώδες προβλήματα, παρά τον πλούτο σε ηλιακή ακτινοβολία και τη θαλάσσια παρουσία στον τόπο μας.

Μερικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι κυρίως: οι ακραίες καιρικές συνθήκες, που προκαλούνται από τις κλιματικές αλλαγές, επηρεάζουν την παραγωγικότητα των καλλιεργειών. Η αύξηση των κοστών για καύσιμα, λιπάσματα, τροφές και ενέργεια αποτελεί βάρος για τους αγρότες. Η ανεπάρκεια νερού αποτελεί εμπόδιο για την παραγωγή υψηλής ποιότητας και ποσότητας προϊόντων.

Η εισαγωγή φθηνών προϊόντων με χαμηλές προδιαγραφές αποτελεί απειλή για την εγχώρια παραγωγή και δημιουργεί ανισότητα στην αγορά. Η ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων προστασίας της εγχώριας παραγωγής απαιτεί αποφασιστική δράση και διεθνή συνεργασία. Η προσαρμογή περιβαλλοντικών πρακτικών είναι αναγκαία μεν, αλλά η υψηλή φορολογία περιορίζει την υιοθέτηση βιώσιμων μεθόδων. Οι συνεχείς αυξήσεις στα κόστη παραγωγής απαιτούν διαρκή προσαρμογή και ενίσχυση για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα των αγροκτημάτων.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η στήριξη των αγροτών είναι καίριας σημασίας για την ευημερία μας. Το κράτος, η κοινωνία και η Ευρώπη πρέπει να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν ότι οι αγρότες μας θα έχουν τα εργαλεία και τους πόρους που χρειάζονται για να υπερνικήσουν τις προκλήσεις και τα προβλήματα προκειμένου να συνεχίσουν τον σημαντικό τους ρόλο στην κοινωνία μας.

Είναι καιρός να αναγνωρίσουμε πλήρως την αξία των αγροτών και να τους παράσχουμε την ανάλογη υποστήριξη που τους αξίζει ούτως ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και η ευημερία των αγροτών της Κύπρου μας.

Κυριάκος Σιλβέστρου
Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος
Μέλος Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου

Send this to a friend