Home ΛΑΡΝΑΚΑ Γιώργος Χριστοφίδης: «Θεωρώ χρέος και καθήκον μου να συνεχίσω για άλλα 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο που αναλάβαμε»
Γιώργος Χριστοφίδης: «Θεωρώ χρέος και καθήκον μου να συνεχίσω για άλλα 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο που αναλάβαμε»

Γιώργος Χριστοφίδης: «Θεωρώ χρέος και καθήκον μου να συνεχίσω για άλλα 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο που αναλάβαμε»

Θα θέλαμε αρχικά να αναφερθείτε σε ορισμένα βιογραφικά στοιχεία.

Είμαι εγγεγραμμένος Δικηγόρος και ασκώ Δικηγορία από το 1997. Αποφοίτησα από το Lancaster University (LLB και LLM) και LSE(MSc). Εργάστηκα στο Δικηγορικό Γραφείο Χρυσαφίνης & Πολυβίου και είμαι Συνέταιρος στη Δικηγορική Εταιρεία Ορφανίδης, Χριστοφίδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ. Είμαι Διαιτητής στο Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) και εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής. Είμαι μέλος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού του Frederick University και διδάσκω Αστικό Δίκαιο, Πολιτική Δικονομία και Εργατικό Δίκαιο. Είμαι υποψήφιος για Ph.D με θέμα Τεχνητή Νοημοσύνη και Σύστημα Δικαιοσύνης. Κατέχω τη θέση του Αντιπροέδρου στο Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο από το 2020.


Ποιοι λόγοι συνέβαλαν στο να θέσετε υποψηφιότητα για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο;


Οι ανάγκες για αλλαγές στο σύστημα Δικαιοσύνης στη χώρα μας και παράλληλα οι ανάγκες εξέλιξης και προόδου του Επαγγέλματος. Επίσης επειδή διετέλεσα μέλος του προηγούμενου Συμβουλίου το οποίο έχει να επιδείξει μεγάλο έργο και αλλαγές θεωρώ χρέος και καθήκον μου να συνεχίσω για άλλα 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο που αναλάβαμε αλλά και για να τροχοδρομηθούν και να ολοκληρωθούν σύγχρονες και προοδευτικές αλλαγές.


Ποια θα ιεραρχούσατε ως πιο άμεσα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι και πως προτίθεστε να τα αντιμετωπίσετε;


Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι αποτελεί πρώτιστο στόχο η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας με ένα τρόπο που να συνάδει στο επίπεδο της εξειδίκευσης που θα διευκολύνει και θα αναβαθμίσει ποιοτικά τον τρόπο λειτουργίας άσκησης του επαγγέλματος αλλά και της εν γένει απονομής της Δικαιοσύνης.
Ακολούθως τεράστιο θέμα αποτελεί η ρύθμιση του θέματος του Ταμείου Συντάξεως. Ένα πολυσύνθετο πρόβλημα το οποίο εξαιτίας του διαγενεακού χάσματος (generation gap) προκαλεί διαφωνίες. Θεωρώ ότι η τόλμη και η αποφασιστικότητα του Δρ. Χρίστου Κληρίδη να ασχοληθεί με το θέμα σοβαρά έχει δώσει λύσεις τις οποίες επεξεργαζόμαστε και θα ικανοποιούν όλους τους συναδέλφους.
Τέλος βασικό και θεμελιώδες είναι ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός του συστήματος δικαιοσύνης. Αυτό περιλαμβάνει το e-justice , το On-line dispute resolution, Digital Audio Recording αλλά και σύγχρονα ζητήματα που προκύπτουν εξαιτίας της εξέλιξης και της προόδου της τεχνολογίας που επηρεάζει σημαντικά τη Δικαιοσύνη.
 Είναι και άλλες διαρθρωτικές αλλαγές που επηρεάζουν όπως η εκπαίδευση των συναδέλφων στους Νέους Θεσμούς και η προσαρμογή στη νέα κουλτούρα, η διατήρηση και αναβάθμιση της εποπτείας του Συλλόγου και η ανάγκη εξεύρεσης νέων προϊόντων/ υπηρεσιών για σκοπούς αύξησης της δικηγορικής ύλης.


Με ποιο τρόπο ο Δικηγορικός Σύλλογος μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη συμμετοχή του στις αποφάσεις που λαμβάνονται για τα θέματα δικαιοσύνης;


Θεωρώ ότι ήδη ο ΠΔΣ έχει κάνει βήματα θετικά προς τα εμπρός και συμμετέχει στις αποφάσεις που λαμβάνονται για τα θέματα δικαιοσύνης. Σημειώνω ενδεικτικά την ενεργή και αξιόπιστη συμμετοχή του ΠΔΣ πλέον στο Δικαστικό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι οι σχέσεις μας με το Δικαστικό Σώμα έχουν αναβαθμιστεί και προσβλέπουμε σε μια συνεχή και αναβαθμισμένη συνεργασία στην οποία οι απόψεις και θέσεις μας να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Εκείνο που πρέπει να στοχεύσουμε είναι να πείσουμε από κοινού ως Λειτουργοί της Δικαιοσύνης την Εκτελεστική Εξουσία στην ανάγκη να επενδύσουν στον τομέα της Δικαιοσύνης αισθητά σε κτίρια, υποδομές και σε τεχνολογία για την πρόοδο και αναβάθμιση του Συστήματος. Είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη στον τομέα αυτό και αντικατοπτρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.


Συμφωνείτε με τις αλλαγές που έχουν προωθηθεί τα τελευταία χρόνια για το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης;


Οι Αλλαγές που έχουν προωθηθεί ήταν μεγάλες και αρκετές π.χ. η Μεταρρύθμιση της Ανώτατης Βαθμίδας, η μεταρρύθμιση του Οικογενειακού, η εισαγωγή Νέων Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, το Νέο Εμπορικό Δικαστήριο και Ναυτοδικείο, η εισαγωγή του i-justice. Όλες αυτές ήταν αλλαγές που προέκυψαν μετά από πολύχρονες και πολυέξοδες μελέτες. Σαφώς κάποιες είναι θετικές και αναγκαίες αλλά χρειάζεται και καλή πίστη και σοβαρή προσπάθεια στη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής τους. Το Κράτος Δικαίου και η διατήρηση του θα πρέπει να είναι ο στόχος μέσα από τις σύγχρονες αντιλήψεις και κοινωνικές εξελίξεις.


Ποιες οι απόψεις σας για τις σχέσεις των Τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο;


Οι τοπικοί Σύλλογοι κατ’ αρχήν αποτελούν τα βασικά κύτταρα του ΠΔΣ. Κατά συνέπεια υπάρχει εκ των πραγμάτων σύνδεση των 2. Αν αναλογιστείτε ότι οι εκπρόσωποι των Τοπικών στην ουσία είναι η πλειοψηφία του Συμβουλίου του ΠΔΣ. Από την άλλη όμως η αρμοδιότητες διαφέρουν και οι τοπικοί δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποκαθιστούν τον ΠΔΣ αλλά ούτε και ο ΠΔΣ να αγνοεί τους τοπικούς. Οι σχέσεις γενικότερα ήταν καλές. Στη σύνθεση του προηγούμενου συμβουλίου οι αποφάσεις ήταν σε όλα τα μεγάλα ζητήματα ομόφωνες. Υπήρξαν όμως «αυτόνομες» δράσεις και ενέργειες που δημιούργησαν την εντελώς λανθασμένη εντύπωση ότι υπήρξε αντιπαλότητα. Όσοι συντηρούν αυτή την αντιπαλότητα ακριβώς επιτυγχάνουν να μεγεθύνουν τη δυσκολία στα προβλήματα που είναι κοινά. Για παράδειγμα η τροποποίηση των Κανονισμών Δεοντολογίας ψηφίστηκε ομόφωνα από τα Μέλη του Δ.Σ. του ΠΔΣ αφού ολοκληρώθηκε η διαβούλευση με τις Επιτροπές του ΠΔΣ. Εντούτοις στη Συνέλευση επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί η λανθασμένη εικόνα ότι υπήρξαν εσωτερικές διαφωνίες οι οποίες απέτρεψαν στο τέλος τη παραγωγική συζήτηση με τα Μέλη του ΠΔΣ.


Ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικά στοιχεία που διαφοροποιούν τη δική σας υποψηφιότητα;


Προσωπικά θα ήθελα να αναφέρω ότι συμμετέχω σ’ ένα συνδυασμό με τον Πρόεδρο και άλλες 3 ικανότατες συναδέλφους, το έργο και η υπηρεσία τους στο Σύλλογο και στις Επιτροπές είναι πασίγνωστο. Η δική μας υποψηφιότητα διαφέρει στο γεγονός ότι υπάρχει πλάνο το οποίο συνεχίζει από την προηγούμενη τριετία αλλά και σε εξέλιξη  ενέργειες όπως για παράδειγμα η μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας που πρέπει να υλοποιηθούν, όπως ακόμα και θέματα που αφορούν την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων αλλά και αύξησης της δικηγορικής ύλης. Διαφέρει επίσης το γεγονός ότι προβάλλουμε θέσεις προς τους συναδέλφους για τη βελτίωση των συνθηκών άσκησης επαγγέλματος αλλά και αύξησης της δικηγορικής ύλης. Δεν έχουμε αντιγράψει θέσεις άλλων ούτε επινοηθεί δήθεν οράματα για τη συνέχεια. Το όραμα είναι γνωστό όπως και οι δράσεις μας οι οποίες ασφαλώς μπορούν να κριθούν.

Πηγή : dikaiosyni.com

Send this to a friend