Home ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΟΣ Η οκταπλή κάλπη της 9ης Ιουνίου 2024 – Τι αλλάζει
Η οκταπλή κάλπη της 9ης Ιουνίου 2024 – Τι αλλάζει

Η οκταπλή κάλπη της 9ης Ιουνίου 2024 – Τι αλλάζει

Πυρετώδεις είναι οι διεργασίες στο υπουργείο Εσωτερικών όσο πλησιάζουμε στην 9η Ιουνίου 2024, ημερομηνία κατά την οποία θα διεξαχθούν ταυτόχρονα οι ευρωεκλογές και οι δημοτικές εκλογές.

Πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα, με υψηλό βαθμό δυσκολίας, όπως υπέδειξε ο ίδιος ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, επικαλούμενος τους τεχνοκράτες της Υπηρεσίας Εκλογών. Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες, οι οδηγίες που έχουν δοθεί από τον πολιτικό προϊστάμενο του Υπουργείου Εσωτερικών είναι να τρέξουν όλα ώστε οι εκλογές να γίνουν χωρίς κανένα απολύτως ψεγάδι. Ουσιαστικά στις 9 Ιουνίου 2024 θα γίνουν ταυτόχρονα οκτώ εκλογικές αναμετρήσεις, για την ανάδειξη των ευρωβουλευτών, δημάρχων, αντιδημάρχων, και άλλων τοπικών αξιωματούχων, ως εξής:

1. Δημάρχοι (συνολικά 20)

2. Αντιδημάρχοι (Συνολικά 93)

3. Δημοτικοί Σύμβουλοι (422)

4. Κοινοτάρχες

5. Μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων

6. Προέδροι Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (5)

7. Μέλη Σχολικών Εφορειών (για δημαρχούμενες περιοχές – (7 με εκλογή + 4 από δημοτικό συμβούλιο)

8. Μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (6)

Ο νέος αυτοδιοικητικός χάρτης

Ø Από τον Ιούνιο οι τριάντα δήμοι που έχουμε τώρα μειώνονται στους είκοσι, ως εξής: 18 Δήμοι που αποτελούνται από 91 Δημοτικά Διαμερίσματα, 28 προηγούμενων Δήμων και 63 Κοινοτήτων, ενώ οι Δήμοι Στροβόλου και Πάφου παραμένουν ως έχουν.

Ø Συνολικά θα υπάρχουν 93 Αντιδημάρχοι και 422 Δημοτικοί Σύμβουλοι (Ο αριθμός των συμβούλων ανά Δημοτικό Διαμέρισμα θα “κλειδώσει” με Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών που θα εκδοθεί μετά την οριστικοποίηση του εκλογικού καταλόγου της 2ας Οκτωβρίου 2023).

Ø 286 Κοινοτάρχες και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων

Ø 5 Προέδροι Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης σε όλες τις πόλεις, πλην της κατεχόμενης Κερύνειας.

Ψηφοδέλτια

Μέχρι 6 ψηφοδέλτια στις δημαρχούμενες περιοχές:

· Δήμαρχο

· Αντιδήμαρχο

· Δημοτικούς Συμβούλους

· Προέδρους Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης

· Μέλη Σχολικών Εφορειών

· Ευρωβουλευτές

Μέχρι 4 ψηφοδέλτια στις Κοινότητες:

· Κοινοτάρχη

· Μέλη Κοινοτικού Συμβουλίου

· Πρόεδρο Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης

· Ευρωβουλευτές

Εκλογικοί κατάλογοι

Μόνιμος Εκλογικός Κατάλογος: Για εγγραφή στο μόνιμο εκλογικό κατάλογο, η οποία παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις εθνικές εκλογές και απόκτηση εκλογικού βιβλιαρίου, ο αιτητής πρέπει να είναι Kύπριος Πολίτης, να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να είναι μόνιμος κάτοικος Kύπρου τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

Ημερομηνίες κατάρτισης εκλογικού καταλόγου

2 Ιανουαρίου, 2 Απριλίου, 2 Ιουλίου και 2 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Ο εκλογικός κατάλογος που θα ισχύσει για τις Εκλογές του 2024 που θα διεξαχθούν στις 09.06.2023 θα είναι ο κατάλογος που θα καταρτιστεί στις 2 Απριλίου 2024, οπότε τυχόν αίτηση για εγγραφή πρέπει να γίνει μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. Για σκοπούς των εκλογών, δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν και οι νέοι που θα συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Η αίτηση και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί οπωσδήποτε το αργότερο μέχρι τις 2 Απριλίου 2024. Μετά την πιο πάνω ημερομηνία, καμία νέα εγγραφή ή/και αλλαγή δεν μπορεί να γίνει στον εκλογικό κατάλογο.

Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Η πρώτη φάση της υπηρεσίας υποστηρίζει την υποβολή αίτησης για πρώτη εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο για τις ηλικίες 18-25 ετών, καθώς και για τα άτομα που συμπληρώνουν τα 18 έτη μέχρι την ημερομηνία των εκάστοτε εκλογών. Η διαδικασία εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο για τις ηλικίες αυτές γίνεται με έλεγχο της κυπριακής υπηκοότητας και της ηλικίας μόνο, και καλύπτει και πρόσωπα που διαμένουν προσωρινά στο εξωτερικό λόγω σπουδών. Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης έχουν και οι T/Κ κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι γονείς των οποίων είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο. Οι δικαιούχοι μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά στον εκλογικό κατάλογο στη διεύθυνση στο http://www.elections.gov.cy.

Ειδικός Εκλογικός Κατάλογος Τ/Κ για Ευρωεκλογές

Οι πολίτες της Δημοκρατίας που διαμένουν στα κατεχόμενα και έχουν ήδη συμπληρώσει ή μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπληρώνουν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν δελτίο ταυτότητας της Δημοκρατίας, το οποίο εκδόθηκε από το σύστημα αρχείου πληθυσμού, εγγράφονται αυτόματα σε ειδικό εκλογικό κατάλογο και ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν σε ειδικά εκλογικά κέντρα που λειτουργούν για το σκοπό αυτό. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους εκλογείς, οι Τουρκοκύπριοι δεν κατανέμονται σε συγκεκριμένα εκλογικά κέντρα και μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε ειδικό εκλογικό κέντρο. Προς αποφυγή της διπλής ψήφου, στα κέντρα αυτά χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός εκλογικός κατάλογος.

Τ/Κ Εκλογείς

Με βάση τα δεδομένα του συστήματος αρχείου πληθυσμού, τα στοιχεία των Τουρκοκυπρίων έχουν ως ακολούθως:

· Σύνολο Τ/Κ άνω των 18 ετών που έχουν έγγραφο ταυτότητας: 113.653

· Σύνολο Τ/Κ άνω των 18 ετών που έχουν δηλωμένη διεύθυνση σε κατεχόμενη περιοχή: 99.096

· Σύνολο Τ/Κ άνω των 18 ετών που έχουν δηλωμένη διεύθυνση στις ελεύθερες περιοχές: 7.117

· Σύνολο Τ/Κ άνω των 18 ετών που δεν έχουν δηλωμένη επίσημη διεύθυνση: 7.440.

Ειδικός Εκλογικός Κατάλογος Κοινοτικών Εκλογέων

Κάθε πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικεί στην Κύπρο έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές για την ανάδειξη των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό τις ίδιες συνθήκες με τους κύπριους πολίτες. Οι πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα το εκλέγειν στην Κύπρο, νοουμένου ότι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο.

Κάθε άτομο που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, έχει επίσης το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εκλογές για την ανάδειξη των Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο αξίωμα μέλους Κοινοτικού ή Δημοτικού Συμβουλίου, νοουμένου ότι δεν έχει απωλέσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στη χώρα καταγωγής του. Οι κοινοτικοί εκλογείς δεν μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Κοινοτάρχη ή Προέδρου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, ενώ σε περίπτωση εκλογής τους ως μέλη κοινοτικού συμβουλίου, δεν μπορούν να διεκδικήσουν το αξίωμα του αναπληρωτή Κοινοτάρχη.

Κοινοτικοί Εκλογείς

(α) Ο αριθμός των κοινοτικών εκλογέων που είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, ανέρχεται αυτή τη στιγμή στις 11.363.

(β) Ο αριθμός των κοινοτικών εκλογέων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που πραγματοποιήθηκαν το 2016, ανερχόταν στις 16.740.

(γ) Ο αριθμός των κοινοτικών εκλογέων κατά τις Ευρωεκλογές που πραγματοποιήθηκαν το 2019 ανερχόταν στις 10.559.

Ο αριθμός των κοινοτικών εκλογέων που ψήφισαν στις πιο πάνω εκλογικές διαδικασίες, δεν είναι γνωστός στην Υπηρεσία Εκλογών, καθώς δεν καταχωρούνται τέτοια δεδομένα στο μηχανογραφικό σύστημα.

Εκλογικά κέντρα εξωτερικού

Μόνο για Ευρωεκλογές, σε πόλεις όπου λειτουργεί πρεσβεία ή προξενείο της Δημοκρατίας και ο αριθμός των ψηφοφόρων που θα υποβάλουν την δήλωση υπερβαίνει τους πενήντα (50).

Πηγή: Tothemaonline

Send this to a friend