Home ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Την κατάργηση των εξετάσεων τετραμήνων ζητούν ΟΕΛΜΕΚ και οργανωμένοι γονείς
Την κατάργηση των εξετάσεων τετραμήνων ζητούν ΟΕΛΜΕΚ και οργανωμένοι γονείς

Την κατάργηση των εξετάσεων τετραμήνων ζητούν ΟΕΛΜΕΚ και οργανωμένοι γονείς

Την κατάργηση των εξετάσεων τετραμήνων ζητούν η ΟΕΛΜΕΚ και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης μέσω επιστολής που απευθύνουν προς την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), Αθηνά Μιχαηλίδου, και στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Παύλο Μυλωνά. 

Στην επιστολή γίνεται λόγος για “πασιφανή και πολλαπλά προβλήματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή των Εξετάσεων Τετραμήνων (συρρίκνωση ωφέλιμου διδακτικού χρόνου, προαγωγή της μηχανιστικής διεκπεραίωσης της διδακτέας/εξεταστέας ύλης, δημιουργία ενός εξαιρετικά πιεστικού σχολικού προγράμματος που έχει αρνητικό αντίκτυπο για τις σχολικές μονάδες, τους εκπαιδευτικούς, την ποιοτική εκπαιδευτική διαδικασία και κυρίως τους/τις μαθητές/-τριες κ.ά.)”, καθώς επίσης και για “τα σημαντικά λάθη που έγιναν στη διαδικασία υλοποίησής τους από το ΥΠΑΝ (π.χ. αυξημένη διδακτέα ύλη σε σχέση με τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, εξεταστέα ύλη, εξεταστικά δοκίμια κ.ά.)”.

Προστίθεται ότι “οι στόχοι που είχαν τεθεί εξαρχής από το ΥΠΠΑΝ για την εφαρμογή των Εξετάσεων Τετραμήνων (π.χ. «διαμορφωτική αξιολόγηση», «βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων», «μείωση της παραπαιδείας», «αποφόρτιση της ύλης», «μείωση του άγχους και της πίεσης για τους/τις μαθητές/μαθήτριες», «αύξηση προσωπικού ελεύθερου χρόνου μαθητών/μαθητριών», «ώθηση στην αξιοποίηση των νέων ανατροφοδοτικών μορφών συνεχούς και δημιουργικής αξιολόγησης», «καταξίωση του σχολικού χρόνου στη συνείδηση των μαθητών/-τριών», «μετατροπή του σχολείου σε κοινότητα μάθησης και δημιουργίας») δεν έχουν επιτευχθεί”.

Η ΟΕΛΜΕΚ και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης ζητούν “όπως προωθηθούν άμεσα από τη νέα Κυβέρνηση και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων οι διαδικασίες για τον τερματισμό αυτού του θεσμού, με ταυτόχρονη έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου σχεδίου αξιολόγησης των μαθητών/-τριών, που να λειτουργεί πραγματικά προς όφελος του Δημόσιου Σχολείου και πρωτίστως των μαθητών/τριών, το οποίο θα εφαρμοστεί από την επόμενη σχολική χρονιά 2023-2024”. Ταυτόχρονα, σημειώνουν ότι “θα πρέπει να εξευρεθούν τρόποι, ώστε να μην θυματοποιηθούν οι φετινοί μαθητές/-τριες και ιδιαίτερα οι τελειόφοιτοι/-ες, εξαιτίας του υφιστάμενου αποτυχημένου συστήματος αξιολόγησής τους”.

Ακόμη, η ΟΕΛΜΕΚ και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης ζητούν να σταματήσει η διεξαγωγή των τριών εξετάσεων στη Γ’ Λυκείου, “γιατί το σύστημα που εφαρμόστηκε την τελευταία διετία αποδείχτηκε εξουθενωτικό για τους τελειόφοιτους μαθητές”. Εκφράζουν τη θέση ότι “θα πρέπει να καταργηθεί τουλάχιστον η ενδιάμεση κεντρική εξέταση για τη Γ’ Λυκείου”, ενώ τάσσονται ενάντια στην κατάργηση των Παγκύπριων Εξετάσεων.

“Για την Γ΄ Λυκείου οι εξετάσεις (είτε αφορούν την απόλυση είτε την πρόσβαση) πρέπει να γίνονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς”, επισημαίνεται. Προστίθεται ότι “ένα από τα σενάρια που είναι προς συζήτηση για τους τελειόφοιτους μαθητές είναι η διεξαγωγή ενιαίας εξέτασης στο τέλος της σχολικής χρονιάς για σκοπούς απόλυσης και αμέσως μετά η διεξαγωγή των Παγκυπρίων Εξετάσεων για σκοπούς πρόσβασης για όσους μαθητές ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας, όπως ίσχυε μέχρι το 2008”.

Ταυτόχρονα, η ΟΕΛΜΕΚ και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης αναφέρουν ότι η ενδιάμεση γραπτή κεντρική εξέταση θα πρέπει να καταργηθεί τόσο στην Α’ και Β’ Λυκείου όσο και στον Γυμνασιακό Κύκλο, “αφού η διεξαγωγή της εξέτασης αυτής ευθύνεται κατά κύριο λόγο για την απώλεια ωφέλιμου διδακτικού χρόνου, τη μη εφαρμογή κατά τρόπο αποτελεσματικό της διαμορφωτικής αξιολόγησης όπως επίσης και για πολλές άλλες αρνητικές παρενέργειες των εξετάσεων τετραμήνων”.

Υπογραμμίζεται ότι “για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου όπως επίσης για την Α’ και Β’ τάξη Λυκείου θα μπορούσε να διατηρηθεί μια ενιαία εξέταση στο τέλος της σχολικής χρονιάς, στην οποία θα εξετάζονται οι μαθητές/-τριες σε περιορισμένη και σαφώς καθορισμένη εξεταστέα ύλη, η οποία δεν θα υπερβαίνει το 60% της διδακτέας ύλης”. Σημειώνεται ότι η εξεταστέα ύλη θα ανακοινώνεται κάθε σχολική χρονιά μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Προστίθεται ότι η βαρύτητα της τελικής κεντρικής εξέτασης στη συνολική βαθμολογία θα πρέπει να μειωθεί σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα και να μην υπερβαίνει το 30%.

Διευκρινίζεται ότι τόσο το Α’ όσο και το Β’ τετράμηνο θα συνεχίσουν να υφίστανται για σκοπούς διαχωρισμού της σχολικής χρονιάς και της διδακτέας ύλης. Ο βαθμός του έτους θα προκύπτει από τον βαθμό του α’ τετραμήνου (ο βαθμός των μαθητών από την προφορική αξιολόγηση, διαγωνίσματα), τον βαθμό του β’ τετραμήνου (προφορική αξιολόγηση, διαγωνίσματα) και τον βαθμό της τελικής κεντρικής εξέτασης που θα διεξάγεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Ταυτόχρονα, αναφέρεται ότι “θα πρέπει να καθοριστούν σαφέστατα όρια ως προς τον αριθμό των διαγωνισμάτων που θα διεξάγονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και κάθε τετραμήνου, για κάθε μάθημα ξεχωριστά (ανάλογα με τις ανάγκες του), ενώ θα πρέπει επίσης να τεθεί και ανώτατο όριο διαγωνισμάτων που θα επιτρέπεται κατά εβδομάδα”.

Καταληκτικά, η ΟΕΛΜΕΚ και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης ζητούμε να εισακουστούν οι προβληματισμοί, οι ανησυχίες και οι απόψεις τους, καθώς επίσης και το κοινό τους αίτημα για ουσιαστικό διάλογο. Επίσης, σημειώνουν ότι αναμένουν “να τηρηθούν οι προεκλογικές δεσμεύσεις της νέας Κυβέρνησης τόσο όσον αφορά γενικά τον θεσμό των εξετάσεων τετραμήνων όσο και εκείνες που αφορούν στη μη θυματοποίηση των φετινών μαθητών/-τριών και ειδικά των τελειόφοιτων μαθητών”.

Send this to a friend