Home ΛΑΡΝΑΚΑ Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας στην ψηφιακή εποχή!
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας στην ψηφιακή εποχή!

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας στην ψηφιακή εποχή!

Η τεχνολογία αποτελεί μέρος της ζωής μας και στη σημερινή εποχή η ανάπτυξη, η χρήση , η ενημέρωση και η εξοικείωση με αυτήν, λειτουργεί με τρόπο ωφέλιμο και καταλυτικό για το μέλλον του Οργανισμού μας.

Έχοντας ως κύριους άξονες την ανάπτυξη της καινοτομίας, την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας και της ομαδικότητας καθώς και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, το ΣΑΛ, συνεχίζει ενισχύοντας διαρκώς τη στρατηγική του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, φρόντισε όπως με ορθό σχεδιασμό, αξιοποιήσει εργαλεία τα οποία θα αποτελέσουν εχέγγυο για τη μετάβαση του στον ολιστικό ψηφιακό μετασχηματισμό.

Για το σκοπό αυτό, αρχικά αναβάθμισε την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, εγκαθιστώντας λογισμικά ασφάλειας και υπηρεσίες cloud, αναβάθμισε το σύστημα αρχειοθέτησης και το λογισμικό σύστημα Billing & Customer Information. Επίσης υιοθέτησε εργαλεία και πρακτικές με τρόπο έτσι ώστε να απλοποιηθούν οι σύνθετες και να αυτοματοποιηθούν οι επαναλαμβανόμενές εργασίες.

Αναθεώρησε την πολιτική του για την ασφάλεια πληροφοριών και εγκατέστησε λογισμικά ασφαλείας για την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων και απώλειας δεδομένων και πληροφοριών..

Εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη χρήση υποδομής υπολογιστικού νέφους (Infrastructure as a service) που στοχεύει στα ακόλουθα:

Δημιουργία πληροφοριακών υποδομών υψηλής διαθεσιμότητας (high availability) και άμεσης επεκτασιμότητας (scalability)
Δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου με το ενδοδίκτυο του και τη σταδιακή αντικατάσταση των υφιστάμενων εξυπηρετητών.
Ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών και αύξηση της διαθεσιμότητας των πόρων
Αύξηση της ασφάλειας και αξιοπιστίας των εξυπηρετητών και του δικτύου και παροχή εναλλακτικού κέντρου δεδομένων σε περίπτωση καταστροφής του βασικού κέντρου δεδομένων

Εγκατέστησε την υπηρεσία Disaster Recovery, διασφαλίζοντας έτσι την επιχειρησιακή του συνέχεια, σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που τον εκθέτει σε πολλαπλούς κινδύνους.

Πρωτοπόρο όπως πάντα, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, στα πλαίσια περαιτέρω εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει, εξασφάλισε επίσης χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και δημιούργησε τη δική του διαδικτυακή πύλη (Portal HERA). Μέσω της πύλης παρέχονται υπηρεσίες διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης τόσο των πολιτών όσο και του προσωπικού. Το έργο αυτό αποτελεί ακόμα ένα βήμα για την εξ’ αποστάσεως επικοινωνία των πολιτών με το ΣΑΛ.

Η επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη κατάλληλων δεξιοτήτων από το ανθρώπινο δυναμικό. Το ΣΑΛ παρέχει σημαντικά ψηφιακά εργαλεία στο προσωπικό καθώς και εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες.

Εγκατέστησε λογισμικό για την εκτέλεση των εργασιών των Μηχανικών που εκτελούν έργα.

Επίσης εγκατέστησε σύγχρονο τηλεφωνικό σύστημα το οποίο ενισχύσει την εξυπηρέτηση των πελατών και διευκολύνει το προσωπικό, εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους.

Ακόμα, στελέχωσε το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη με άρτια καταρτισμένο προσωπικό για ταχύτερη εξυπηρέτηση. Τοποθέτησε δύο διαδραστικούς ψηφιακούς σταθμούς πληροφόρησης (Info Point), στα κεντρικά γραφεία και στο ΚΕΔ.

Υιοθέτησε την ηλεκτρονική τιμολόγηση και συνάμα διευθέτησε ώστε, πελάτες που δεν έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εξυπηρετούνται τηλεφωνικώς.

Πρόσφατα εφάρμοσε το σύστημα «Ticketing» το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης ερωτημάτων καθώς και απαιτήσεων που χρήζουν διαχείρισης.

Για αποδοτικότερες και αποτελεσματικότερες συνεδριάσεις, αλλά και για σκοπούς εκπαίδευσης, εγκατέστησε σύγχρονο σύστημα τηλεδιάσκεψης και διαδραστική οθόνη.

Ακόμα, μέσω της ιστοσελίδας του παρέχει τη δυνατότητα εικονικής περιήγησης (Virtual tour 360ο) όπου γίνεται προσομοίωση του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων, δίνοντας στον πολίτη τη δυνατότητα να περιηγηθεί και να κατανοήσει καλύτερα τις υπηρεσίες που προσφέρονται.

Απώτερος στόχος του Οργανισμού, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα τη συνεχή βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών, είναι να εισέλθει ολιστικά στη ψηφιακή εποχή μέχρι τη λειτουργία του νέου επαρχιακού οργανισμού, με ορόσημο το έτος 2024 υιοθετώντας πρακτικές, συνυπολογίζοντας πάντοτε και τα οφέλη που προκύπτουν για το περιβάλλον.

 

Send this to a friend