Home ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ Αυξάνονται τα έσοδα του κράτους από το στοίχημα
Αυξάνονται τα έσοδα του κράτους από το στοίχημα

Αυξάνονται τα έσοδα του κράτους από το στοίχημα

Μέσα από την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, τη συνεχή αντιμετώπιση των προκλήσεων και τις κατάλληλες συνέργειες η Αρχή πέτυχε να αποστιγματιστεί σε μεγάλο βαθμό η προβληματική και παθολογική συμπεριφορά, καθώς οι παίκτες μπορούν πλέον πιο εύκολα να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους και να ζητήσουν βοήθεια εκεί όπου χρειάζεται χωρίς τον φόβο για στιγματισμό από την κοινωνία, δήλωσε η Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων Ιωάννα Φιάκκου.

Η κ. Φιάκκου μιλούσε κατά την έναρξη του 5ου Συνεδρίου Ασφαλούς Παιχνιδιού στο πλαίσιο των δράσεων της 5ης Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού, η οποία θεσμοθετήθηκε ώστε μέσω του ανοικτού διαλόγου σε ένα ασφαλές περιβάλλον για τα τυχερά παιχνίδια με ακαδημαϊκούς, ειδικούς, επαγγελματίες αλλά και ανθρώπους της διπλανής πόρτας, να βεβαιωθούμε πως παίζουμε με σκοπό τη διασκέδαση, να μιλήσουμε για την πρόληψη, να συζητήσουμε όσα μας προβληματίζουν και να αναγνωρίσουμε τα πρώτα σημάδια ενδεχόμενου προβλήματος.

Συνεχάρη επίσης το Υπουργείο Υγείας για το έργο του σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση την πανδημίας, αλλά και για την ένθερμη αποδοχή της Στρατηγικής Ασφαλούς Παιχνιδιού 2022-2025, γεγονός που, όπως είπε, σηματοδοτεί την αλλαγή της προσέγγισης και αντίληψης της πολιτείας έναντι των επιβλαβών συνεπειών από την υπέρμετρη ενασχόληση του κοινού με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια.


Σύμφωνα με την κ. Φιάκκου, η συνεισφορά της στοιχηματικής δραστηριότητας στην εθνική οικονομία τα τελευταία χρόνια υπήρξε σημαντική, με το ποσοστό των εσόδων σε εθνικό επίπεδο το 2016 να ανέρχεται στο 0,99% του ΑΕΠ, το 2019 έφτασε στο 3,33%, το 2020, και παρά τη συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 6,5%, ανήλθε στο 2,87%, ενώ το 2021 αυξήθηκε στο 3,34%, επανερχόμενο στα προ πανδημίας επίπεδα.

Η Πρόεδρος της Αρχής ανέτρεξε εν συνεχεία στο 2017, όταν εκπονήθηκε το σχέδιο δράσης για τον υπεύθυνο στοιχηματισμό σε κλίμα προβληματισμού για το κατά πόσο τα εμπλεκόμενα μέρη θα συνεργάζονταν για την εφαρμογή του, καθώς η ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια αποτελούσε ταμπού για την κυπριακή κοινωνία, ιδιαίτερα όταν κάποιος παίκτης παρουσίαζε προβληματική ή παθολογική συμπεριφορά.

Εντούτοις, συνέχισε, μέσα από την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, τη συνεχή αντιμετώπιση των προκλήσεων και τις κατάλληλες συνέργειες η Αρχή πέτυχε να αποστιγματιστεί σε μεγάλο βαθμό η προβληματική και παθολογική συμπεριφορά, καθώς οι παίκτες μπορούν πλέον πιο εύκολα να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους και να ζητήσουν βοήθεια εκεί όπου χρειάζεται χωρίς τον φόβο για στιγματισμό από την κοινωνία.

Τα παραπάνω έδωσαν το έναυσμα για την εκπόνηση της Στρατηγικής Ασφαλούς Παιχνιδιού 2022-2025, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των δράσεων και πρωτοβουλιών που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα έτη, καθώς και τη διεθνή τάση προς μια ολιστική προσέγγιση βασισμένη στο μοντέλο της δημόσιας υγείας.

Η προσέγγιση δημόσιας υγείας είναι μια οργανωμένη, ολιστική και πολύπλευρη προσπάθεια για την ανταπόκριση στο ευρύτερο κοινωνικό, πολιτιστικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, στο οποίο εμφανίζεται η ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια, ενώ αναγνωρίζει επίσης ότι η βλάβη που προκαλείται από το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια δεν περιορίζεται σε μεμονωμένους παίκτες και άτομα με προβληματική συμπεριφορά, αλλά άτομα, κοινωνικές ομάδες και ολόκληρη κοινωνία δύνανται να επηρεαστούν εξίσου από επιβλαβείς επιπτώσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα τυχερά παιχνίδια, τόνισε.

Για τον λόγο αυτό οι βασικές επιδιώξεις της Στρατηγικής επικεντρώνονται σε βασικούς άξονες, την προστασία, την πρόληψη, την υποστήριξη και την κινητοποίηση, οι οποίες για να επιτευχθούν απαιτείται αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κενών του συστήματος σε στρατηγικές πρόληψης και θεραπείας, προσέθεσε η κ. Φιακκου, συμπληρώνοντας πως σε αυτό το πλαίσιο, η Αρχή στοχεύει στη συνεργασία με τους παρόχους για την εφαρμογή ενός πλαισίου πολιτικών για περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης, καθώς επίσης με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Είπε πως σε πορεία εφαρμογής βρίσκονται και οι κανονισμοί προστασίας των παικτών, οι οποίοι εστιάζουν στον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων στις πληροφορίες που παρέχουν οι αδειούχες εταιρίες στον παίκτη, στα εργαλεία που έχει ο παίκτης στη διάθεσή του και στα όρια που θα μπορεί ο ίδιος να θέσει, και στην προστασία των ανηλίκων.

Ανέφερε επίσης πως η Αρχή είναι στο τελικό στάδιο εφαρμογής της πλατφόρμας καθολικού αυτοαποκλεισμού, με τους παίκτες να έχουν στη διάθεσή τους ένα σημαντικό εργαλείο για έλεγχο της στοιχηματικής τους συμπεριφοράς, θα μπορούν να αυτοεξαιρεθούν από τη στοιχηματική δραστηριότητα είτε για καθορισμένο χρονικό διάστημα, είτε επ’αόριστον, από όλους τους παρόχους μέσα από μια εύχρηστη πλατφόρμα χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες.

Επιπρόσθετα, έχει αναπτυχθεί τεχνικά ο τρόπος αυτόματης καταχώρησης ατόμων που παρουσιάζουν σύγκρουση συμφέροντος, όπως αθλητές, καθώς επίσης και ευάλωτα άτομα, όπως λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή και άτομα που έχουν διαγνωστεί με διαταραχή από τα τυχερά παιχνίδια.

Η Αρχή προγραμματίζει επίσης το επόμενο διάστημα τη διαβούλευση τόσο με την αγορά, όσο και με τους Ευρωπαίους εταίρους, με σκοπό την προώθηση και υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλούς παιχνιδιού, το οποίο αφενός θα συμβάλει στην ενίσχυση της αγοράς, αφετέρου στην ενίσχυση της προστασίας των παικτών, σημείωσε η κ. Φιάκκου, εκφράζοντας ακόμη την ελπίδα πως μέχρι τέλος του έτους θα τεθεί σε εφαρμογή το Ψηφιακό Κέντρο Ασφαλέστερου Παιχνιδιού, το οποίο αναμένεται να προσφέρει άμεση πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες πρόληψης ενδεχόμενων προβληματικών συμπεριφορών.

Τέλος, η κ. Φιάκκου είπε πως η Αρχή σκοπεύει να καταθέσει προσεχώς ενώπιον του Υπουργού Υγείας ολοκληρωμένη πρόταση σχετικά με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση δράσεων πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης επί του κινδύνου ή των διαταραχών συμπεριφοράς σε σχέση με το στοίχημα και το τυχερό παιχνίδι μεταξύ των ατόμων που λαμβάνουν φροντίδα εντός του ΓεΣΥ.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζηπαντέλα συνεχάρη τα μέλη της Αρχής για τις προσπάθειες που καταβάλλουν για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και προσέθεσε πως μέσα από το έργο της έχει επιτύχει σε μεγάλο βαθμό την εξασφάλιση του ασφαλούς παιχνιδιού, μέσα από την ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερομένων.

«Η προσφορά συμβουλευτικής καθοδήγησης, η σωστή ενημέρωση για τον αρνητικό αλλά και τον θετικό αντίκτυπο των στοιχημάτων και των τυχερών παιχνιδιών, η διαφώτιση για τον τρόπο αυτοπροστασίας και αποτροπής από τον εθισμό, η δημιουργία φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στους χώρους όπου πραγματοποιούνται τα στοιχήματα και τα τυχερά παιχνίδια είναι μεταξύ άλλων κάποιοι τρόποι προσέγγισης και προώθησης της δημόσιας υγείας», σημείωσε ο κ. Χατζηπαντέλα.

Συμπλήρωσε πως η δημόσια υγεία είναι μία έννοια με κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και θρησκευτικό χαρακτήρα και πως για να την κρατήσουμε ψηλά πρέπει ο καθένας από εμάς να ευαισθητοποιηθεί και να αντιληφθεί πως η ύπαρξή της έχει μόνο καλά και θετικά να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και γενικότερα. Η Αρχή το έχει αντιληφθεί και παλεύει για αυτή μέσα από τις δικές της δράσεις, συμπλήρωσε, καταλήγοντας πως ως Υπουργός Υγείας θα υποστηρίζει με σθένος και πίστη το έργο της.

Send this to a friend