Home ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΟΣ Η Βουλή ενέκρινε νομοσχέδια για ρύπανση ατμόσφαιρας και για σιτηρά
Η Βουλή ενέκρινε νομοσχέδια για ρύπανση ατμόσφαιρας και για σιτηρά

Η Βουλή ενέκρινε νομοσχέδια για ρύπανση ατμόσφαιρας και για σιτηράΗ ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο, για τον «περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2022», και τους κανονισμούς «περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα, από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2022».

Σκοπός του νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί αφενός ορθότερη εναρμόνιση με το άρθρο 16 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης» και αφετέρου βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τον έλεγχο της ρύπανσης της ατμόσφαιρας.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος είπε ότι σύμφωνα με το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης η ανανέωση έκδοσης άδειας για μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης αντί κάθε πέντε χρόνια θα γίνεται κάθε δέκα χρόνια. “Εμείς διαφωνούμε με αυτό και θεωρούμε ότι οι έλεγχοι σε αυτές τις μονάδες θα πρέπει να γίνονται κάθε πέντε χρόνια” είπε.


Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Πρόδρομος Αλαμπρίτης είπε ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται εντατικά αλλά πρόσθεσε ότι εδώ μιλούμε για αδειοδότηση των μονάδων και όχι για τον έλεγχο. Ο βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου επεσήμανε ότι ο υπ’αριθμόν 1 κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη είναι η ποιότητα του αέρα και είπε ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

Η Ολομέλεια υιοθέτησε την τροπολογία των βουλευτών Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Νίκου Κέττηρου, Αντρέα Καυκαλιά και Μαρίνας Νικολάου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις με την οποία διαγράφηκε η επέκταση της ανώτατης χρονικής διάρκειας ισχύος της άδειας εκπομπής αερίων αποβλήτων η οποία χορηγείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ώστε αυτή να παραμείνει στα πέντε έτη.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 9 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με το άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193.

Επίσης, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τους περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2022 ώστε να εναρμοστεί η εθνική νομοθεσία με την ΕΕ.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 7 και 14 του περί Σπόρων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμών, ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/1927 της Επιτροπής της 5ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για σπόρους προς σπορά υβριδίων σίτου που παράγονται με κυτταροπλασματική αρρενοστειρότητα».

Σημειώνεται ότι ως προθεσμία μεταφοράς των διατάξεων της Εκτελεστικής Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1927 στο εθνικό δίκαιο καθορίζεται η 31η Αυγούστου 2022.

Σύμφωνα με την Εκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και στη βάση των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, με τους κανονισμούς σκοπείται η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο στον τομέα των σπόρων προς σπορά αναφορικά με τις απαιτήσεις για την παραγωγή σπόρων υβριδικών ποικιλιών των ειδών «σκληρό σιτάρι», «μαλακό σιτάρι» και «όλυρα», που παράγονται με την τεχνική της κυτταροπλαστικής στειρότητας του άρρενος (CMS), η οποία έχει γίνει παγκοσμίως αποδεκτή ως μία αναπαραγωγική τεχνική για την παραγωγή υβριδικών ποικιλιών σιτηρών. Περαιτέρω, με βάση τα πιο πάνω στοιχεία οι απαιτήσεις που καθορίζονται στους κανονισμούς για τα εν λόγω είδη σιταριού είναι παρόμοιες με τις απαιτήσεις που ήδη εφαρμόζονται για την παραγωγή σπόρων υβριδικών ποικιλιών κριθαριού.

Εξάλλου, η Βουλή των Αντιπροσώπων αποδέχθηκε τις αναπομπές του Προέδρου της Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά τον περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμο του 2022.

Την περασμένη εβδομάδα είχαν αναπεμφθεί τρεις νόμοι. Οι υπόλοιποι δύο αφορούν τον περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμο του 2022 και τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο του 2022.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου Κυριάκος Χατζηγιάννης είπε ότι για τον δεύτερο νόμο που αναπέμφθηκε γίνεται αποδεκτή η αναπομπή αλλάζοντας ουσιαστικά δύο σημεία, “στον νόμο υπάρχουν δύο μέλη και γίνονται τρία και γίνεται και μια διόρθωση ως προς την ευχέρεια που δίνεται στον Υπουργό να διορίζει εφόσον οι εκπρόσωποι των καταναλωτών δεν αποφασίζουν”. Η ολομέλεια έκανε ομόφωνα αποδεκτή την αναπομπή.

Σε ό,τι αφορά τον τρίτο νόμο που αναπέμφθηκε ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι γίνεται μερικώς αποδεκτή και πρόσθεσε ότι “δεν γίνονται αποδεκτά δύο θέματα, το πρώτον τα φωτοβολταϊκά στις οροφές που παραμένει όπως η Επιτροπή το έχει αποφασίσει – δεν αποδεχόμαστε τα επιχειρήματα της εκτελεστικής εξουσίας – και το δεύτερο αφορά την διαδικασία έκδοσης άδειας του one stop shop και εδώ πάλι δεν κάνουμε αποδεκτές τις αλλαγές της εκτελεστικής εξουσίας”.

Επίσης, μετά από μακρά συζήτηση απορρίφθηκε το νομοσχέδιο «Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022» και οι κανονισμοί «Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022».Send this to a friend