Home ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ Tι εντοπίζει η Έκθεση Ελεγκτικής για Rapid τεστ – Η εξήγηση για τα λάθος SMS
Tι εντοπίζει η Έκθεση Ελεγκτικής για Rapid τεστ – Η εξήγηση για τα λάθος SMS

Tι εντοπίζει η Έκθεση Ελεγκτικής για Rapid τεστ – Η εξήγηση για τα λάθος SMSΕιδική έκθεση για τους διαγωνισμούς που διεξήχθησαν εν μέσω πανδημίας για τα τεστ ταχείας ανίχνευσης, δημοσίευσε η ελεγκτική υπηρεσία.  

Ο έλεγχος αφορά πέντε ανάδοχες εταιρείες για  συνολικά 3.491.000 τεστ και τη συνολική τους αξία €9.182.590.

Από τη μελέτη των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για τα 12 προγράμματα που διερεύνησε η Υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας έχει σε ικανοποιητικό βαθμό ακολουθήσει και εφαρμόσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων για τέτοιες κατ’ εξαίρεση έκτακτες συνθήκες, υπάρχουν ωστόσο επιμέρους παρατηρήσεις/διαπιστώσεις της Υπηρεσίας.


Όπως προκύπτει από τον έλεγχο, σε διάστημα τεσσάρων μηνών (Οκτώβριος του 2020 – Φεβρουάριος του 2021) οι τιμές ανάθεσης ανά τεστ, οι οποίες έγιναν σε τέσσερις διαφορετικές εταιρείες/ αναδόχους, έστω και μέσω διαδικασιών διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού, μειώθηκαν κατά 60% περίπου, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλότερη (€5,00/τεστ) και τη χαμηλότερη (€1,97/τεστ) τιμή στις οποίες έγινε ανάθεση μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου με την πιο πάνω διαδικασία.

Από τη μελέτη των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, για τα 12 προγράμματα τα οποία διερευνήθηκαν , η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας ως Αναθέτουσα η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί ότι η ΔΑΠ έχει σε ικανοποιητικό βαθμό ακολουθήσει και εφαρμόσει τις διαδικασίες που προβλέπονται

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εκφράζει ωστόσο επιφύλαξη κατά πόσο, 12 μήνες από την έναρξη της πανδημίας, ή έστω 4-5 μήνες μετά την έναρξη του δεύτερου κύματος της πανδημίας, μπορούσε ακόμη να γίνεται επίκληση του κατεπείγοντος ή αν θα μπορούσε, εναλλακτικά, να ακολουθηθούν ανοικτές διαδικασίες με χρήση των πιο συντετμημένων χρόνων υποβολής των προσφορών.

Όσο αφορά τον Έλεγχο της ποιότητας των αποτελεσμάτων των τεστ ταχείας ανίχνευσης στην Έκθεση καταγράφεται πως γίνεται έλεγχος κατά την παραλαβή των τεστ από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, κατά πόσο το προϊόν  που παραλαμβάνεται είναι το ίδιο με το κατακυρωμένο προϊόν, ενώ για τον έλεγχο για τον οποίο απαιτείται διενέργεια μεγάλου αριθμού δειγμάτων τα τεστ δίδονται αρχικά στοχευμένα σε συγκεκριμένα συνεργεία, στα οποία παρακολουθείται από το Υπουργείο στενά η πορεία υλοποίησης και τα αποτελέσματά τους. Το Υπουργείο ανέφερε επίσης ότι τα τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου είναι πολύ απλά τεστ με ελάχιστες προδιαγραφές και για αυτό είναι δυνατή η χρήση τους γενικά από επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευμένο προσωπικό και εκτός κλινικών εργαστηρίων.

Κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας της παρούσας Έκθεσης, στάλθηκαν στην Ελεγκτική Υπηρεσία καταγγελίες από πολίτες με τον ισχυρισμό ότι ενώ είχαν κάνει μια φορά την υπό αναφορά εξέταση, τους είχαν σταλεί πέραν του ενός αποτελέσματος στο κινητό τους τηλέφωνο, ή ενώ δεν είχαν κάνει καθόλου εξέταση λάμβαναν αποτελέσματα στο κινητό τους. Οι πιο πάνω καταγγελίες στάλθηκαν στο Υπουργείο Υγείας για διερεύνηση, στο πλαίσιο του ελέγχου της εφαρμογής των όρων των συμβάσεων και της πληρωμής των αναδόχων των κινητών μονάδων δειγματοληψίας, για πρόληψη αποφυγής πληρωμής εξετάσεων που να μην είχαν διενεργηθεί.

Το Υπουργείο απαντώντας στην Ελεγκτική Υπηρεσία είπε ότι κατά τις διερευνήσεις των περιστατικών αποστολής μηνυμάτων χωρίς τη διενέργεια τεστ, εντοπίστηκε ότι είχε γίνει λανθασμένη καταγραφή τηλεφώνου και, ως εκ τούτου, μήνυμα λαμβανόταν από άλλο παραλήπτη και όχι το άτομο που διενήργησε το τεστ. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι με βάση την ακολουθούμενη διαδικασία, γίνεται καταγραφή του τηλεφώνου σε έντυπο εξέτασης, μεταφέρεται σε ηλεκτρονικό αρχείο, και ακολούθως γίνεται μαζική αποστολή μηνυμάτων. Σύμφωνα με τις συμβάσεις, οι ανάδοχοι δεν αποζημιώνονται ανά μήνυμα αλλά είναι μία επιπλέον ενημέρωση των πολιτών στους οποίους παρέχεται η υπηρεσία, πέραν της γραπτής απάντησης εξέτασης που λαμβάνουν.

Το Υπουργείο εφαρμόζοντας ενδελεχείς και σε βάθος ελέγχους όλων των κατατεθειμένων αρχείων, τα οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν οι ανάδοχοι, προέβη σε καταγγελία συγκεκριμένου αναδόχου/παρόχου υπηρεσιών διενέργειας των εν λόγω τεστ στην Αστυνομία, για χρέωση υπηρεσιών που δεν είχε παρέχει, ενώ αποτάθηκε και στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.
Send this to a friend