Home ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΟΨΕΙΣ Διαφθορά και διαπλοκή απειλούν το μέλλον των παιδιών μας
Διαφθορά και διαπλοκή απειλούν το μέλλον των παιδιών μας

Διαφθορά και διαπλοκή απειλούν το μέλλον των παιδιών μαςΤου Πέτρου Ζαρούνα*

Οι πολίτες, όπως δείχνουν όλες σχεδόν οι δημοσκοπήσεις με τη ψήφο τους θα τιμωρήσουν το Μάιο εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που εμπλέκονται στα σκάνδαλα καθώς και εκείνες που στηρίζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στηρίζουν τη κυβέρνηση που επιμένει να συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Πέραν όμως τούτου υπάρχει άμεση ανάγκη για να ληφθούν μέτρα κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής που τα τελευταία χρόνια έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Η θέση τη χώρας μας επιδεινώνεται σε όλους τους διεθνείς δείκτες που έχουν σχέση με τη διαφθορά. Οι δε συνέπειες είναι βαρύτατες αφού η ΚΔ διασύρεται διεθνώς και υποσκάπτονται οι δημοκρατικοί και πολιτειακοί θεσμοί. Επίσης μεγαλώνουν οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και η κοινωνία αποστρέφεται όλο και περισσότερο το κράτος και τη πολιτική. Κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Το ΔΗΚΟ προτείνει την ακόλουθη δέσμη μέτρων για πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς:

 1. Παροχή ανεμπόδιστης πρόσβασης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε έγγραφα και στοιχεία κάθε υπόθεσης που επιθυμεί να διερευνήσει. Ιδιαίτεραζητείται η παράδοση στην Ελεγκτική Υπηρεσία αντιγράφων όλων των φακέλων των πολιτογραφήσεων.
 2. Θέσπιση ασυμβίβαστου διορισμού πρώην υπουργών, βουλευτών ή δημάρχων στις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα (ώστε να μην συγκαλύπτουν τα σκάνδαλα των δικών τους ημερών στην εξουσία).
 3. Δημιουργία πραγματικά Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς, η οποία ΔΕΝ θα διορίζεται από την κυβέρνηση αλλά θα εγκρίνεται από  τη Βουλή.
 4. Δημιουργία ειδικού Συμβουλευτικού Σώματος για την Πάταξη της Διαφθοράς που θα απαρτίζεται από ειδικούς και το οποίο θα καταρτίσει Κώδικα Δεοντολογίας για κρατικούς αξιωματούχους και Βουλευτές.
 5. Ετήσιος έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων της εκτελεστικής εξουσίας, ανώτερων κρατικών, ανεξάρτητων αξιωματούχων, ανώτερων δημοσίων λειτουργών και δημάρχων, από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο, ώστε να διαπιστώνεται εάν τα περιουσιακά τους στοιχεία δικαιολογούνται από τα εισοδήματα τους.
 6. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του ελέγχου του Πόθεν Έσχες των Βουλευτών για να γίνεται πραγματικός έλεγχος.
 7.  Άμεση προώθηση της νομοθεσίας για τη προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (whistle blowers).
 8. Διορισμό μη-εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων στα συμβούλια ημικρατικών οργανισμών που θα έχουν καθήκον να ελέγχουν το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο.  Ο διορισμός τους θα γίνεται από κατάλογο που δεν θα καταρτίζει η Κυβέρνηση αλλά επαγγελματικές ομάδες.
 9. Άμεση και σε πραγματικό χρόνο δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν ή/και σχετίζονται ή/και ωφελούν,  άμεσα ή έμμεσα, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους Υπουργούς και μέλη της οικογένειας τους.
 10.   Άμεση και αναδρομική δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου των τελευταίων 8 ετών που αφορούσαν ή/και σχετίζονταν ή/και έχουν ωφελήσει,  άμεσα ή έμμεσα, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους Υπουργούς και μέλη της οικογένειας τους.
 11.  Δημιουργία Καταλόγου Τμημάτων Εναλλαξιμότητας στη δημόσια υπηρεσία, ο οποίος θα περιλαμβάνει τμήματα και υπηρεσίες του κράτους στα οποία δεν θα επιτρέπεται η συνεχής υπηρεσία ανώτατων λειτουργών για περισσότερο από 3 χρόνια.

Ο κατάλογος αυτός μέτρων δεν είναι οριστικός. Οποιονδήποτε άλλο κόμμα, πολιτικός, κοινωνικός και επαγγελματικός φορέας μπορεί να τον εμπλουτίσει.  Ο ρόλος της επόμενης βουλής στη καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής θα είναι καθοριστικός.


* Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος και αριστίνδην υποψήφιος βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗΚΟ) στη Λάρνακαμε τον αριθμό2
Send this to a friend