Home ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ ΣΟΠΑΖ: Πρωταγωνιστής της οικονοµίας εδώ και 60 χρόνια
ΣΟΠΑΖ: Πρωταγωνιστής της οικονοµίας εδώ και 60 χρόνια

ΣΟΠΑΖ: Πρωταγωνιστής της οικονοµίας εδώ και 60 χρόνιαEξήντα χρόνια ιστορίας κλείνει ο Συνεργατικός Οργανισµός Παραγωγής Ζωοτροφών (ΣΟΠΑΖ) Λτδ, οποίος από την ίδρυσή του ήταν άρρηκτα συνδεδεµένος και πλήρως ταυτισµένος µε την ανάπτυξη του γεωργοκτηνοτροφικού τοµέα στην Κύπρο. Την περίοδο της δραστηριοποίησής του εδραιώθηκε ως ο µεγαλύτερος οργανισµός παραγωγής ζωοτροφών, καλύπτοντας όλα τα είδη παραγωγικών ειδών. Σήµερα, παρά τις αλλαγές που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια παραµένει εύρωστος και δυνατός ο Οργανισµός µε τον ετήσιο κύκλο εργασιών για το 2020 να φθάνει τα €70 εκατ.

Ο διευθυντής πωλήσεων του Οργανισµού, Ιωάννης Βιολάρης, παραχώρησε συνέντευξη στην εφηµερίδα µας για τα 60χρονα του Οργανισµού.

Πότε ιδρύθηκε ο ΣΟΠΑΖ ποιος ήταν ο βασικός σκοπός δραστηριότητάς του και ποια ήταν η προσφορά του στον τόπο µέχρι την έλευση ανταγωνιστών;


Ο Συνεργατικός Οργανισµός Παραγωγής Ζωοτροφών (ΣΟΠΑΖ) Λτδ, ιδρύθηκε στις 24 Μαρτίου 1961 ως Συνεργατική Εταιρεία για την εξυπηρέτηση του αγροτικού κόσµου της Κύπρου και κυρίως των κτηνοτρόφων που τότε αποτελούσαν, µαζί µε τους γεωργούς, ένα πολύ µεγάλο µέρος του πληθυσµού.

Σήµερα, µετά από σχεδόν 60 χρόνια λειτουργίας, δραστηριοποιείται σε τρείς καθετοποιηµένους τοµείς που έχουν άµεση σχέση και είναι άρρηκτα συνδεδεµένοι µε τον πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας.

∆ιαθέτει δύο εργοστάσια παραγωγής ζωοτροφών (Αραδίππου και Αθηένου) και 10 καταστήµατα χονδρικής και λιανικής πώλησης σε όλη τη Κύπρο (Παλλουριώτισσα, Άγιος ∆οµέτιος, Ακάκι, ∆άλι, Λεµεσός, Λάρνακα, Μαρώνι, Ξυλοφάγου, Πάφος και Πόλη Χρυσοχούς). Επίσης, διαθέτει πέραν των 20.000 τετραγωνικών µέτρων αποθηκευτικούς χώρους για εξυπηρέτηση των αναγκών, τόσο του Οργανισµού όσο και των πελατών του.

Απασχολεί 106 άτοµα µόνιµο προσωπικό τα οποία καθηµερινά και πάνω σε παγκύπρια βάση, προσφέρουν τις υπηρεσίες και τις γνώσεις τους σε όλους τους πελάτες του Οργανισµού.
Γεωπόνοι, ∆ιατροφολόγοι, Ζωοτέχνες, Κτηνίατροι, Μηχανολόγοι, Λογιστές, Πωλητές, Οδηγοί και εργατικό προσωπικό, καθηµερινά βρίσκονται σε όλη τη Κύπρο, κοντά και δίπλα στους πελάτες µας, προσπαθώντας πάντα για τη καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση τους.

Ο ΣΟΠΑΖ ΛΤ∆ ως συνεργατική εταιρεία δεν έχει ως αυτοσκοπό το κέρδος. Η λειτουργία του είναι βασισµένη στις συνεργατικές αρχές και αξίες, γεγονός πολύ σηµαντικό κατά τη γνώµη µου, ειδικά στις πολύ δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που όλοι βιώνουµε τη τελευταία δεκαετία.

Η σχέση του ΣΟΠΑΖ ΛΤ∆ µε τους πελάτες του είναι καθαρά σχέση συµβίωσης. Τα καλά αποτελέσµατα για το πελάτη µας σηµαίνουν αυτόµατα και καλά αποτελέσµατα για τον Οργανισµό µας. Για αυτό και ένα από τα βασικά συνθήµατα που κάνουµε πράξη είναι ότι «ΜΑΖΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ».

Η συνεργασία του Οργανισµού µε µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες του εξωτερικού, έχει µεταφέρει στην Κύπρο µεγάλη γκάµα προϊόντων αγροεφοδίων αλλά και τεχνογνωσία, η οποία µεταφέρεται προς τους πελάτες µας συµβάλλοντας έτσι τα µέγιστα στη αύξηση των αποδόσεων και της παραγωγής τροφίµων. Επίσης οι γεωπόνοι σε συνεργασία µε τους αδειούχους πωλητές µας προσφέρουν υπηρεσίες και συµβουλές προς τους γεωργούς συµβάλλοντας τόσο στην ενηµέρωση τους, όσο και στη αύξηση της παραγωγής τους και κατ΄επέκταση του εισοδήµατος τους.

Ποιος είναι ο ρόλος του Οργανισµού στην εξυπηρέτηση της κυπριακής γεωργοκτηνοτροφίας;
Παρέχοντας ποιοτικές και ανταγωνιστικές λύσεις καθώς και επιστηµονικές συµβουλευτικές υπηρεσίες, είµαστε σίγουροι ότι ο πρωταγωνιστικός ρόλος του ΣΟΠΑΖ στον πρωτογενή τοµέα θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί ακόµη περισσότερο τα επόµενα χρόνια.

Ο συνεχής εκσυγχρονισµός του Οργανισµού και η πιστοποίηση του σε θέµατα ποιότητας, ασφάλειας και υγείας, ανθρώπινου δυναµικού και υγιών εργασιακών σχέσεων, αποτελεί βασικό στόχο για όλους εµάς στον ΣΟΠΑΖ ΛΤ∆, ώστε να συνεχίσουµε να παρέχουµε ακόµη καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες µας αλλά και τις καλύτερες εργασιακές συνθήκες για το προσωπικό µας.
Συµπερασµατικά, θεωρώ υποχρέωση όλων µας στον ΣΟΠΑΖ ΛΤ∆ τη συνεχή στήριξη, ανάδειξη και ενδυνάµωση του πρωτογενούς τοµέα. ∆υστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες αυτό δεν συµβαίνει, αφού έχουµε επιλέξει να ασχολούµαστε ως χώρα µόνο µε το τουρισµό και τις υπηρεσίες.

Η οικονοµική κρίση του 2013 αλλά και η σηµερινή κρίση µε τη πανδηµία, έχει αναδείξει για πολλοστή φορά την ανάγκη για την ενίσχυση του πρωτογενούς τοµέα αφού αυτός σε τελευταία ανάλυση πάντοτε παραµένει ζωντανός. Άλλωστε όπως ισχύει σε απόλυτο βαθµό: Εµείς στο ΣΟΠΑΖ παράγουµε τροφή για την τροφή µας!!!

 

Θα σταθούµε στο πλευρό του κάθε πελάτη µας
αυτήν τη δύσκολη ώρα

Σε ποιο βαθµό έχουν επηρεάσει οι πρωτόγνωρες συνθήκες που ζούµε µε την πανδηµία του κορωνοϊού τον ΣΟΠΑΖ; Έχει περισσότερες ανάγκες να διαχειριστεί;

Η πρωτόγνωρη κατάσταση που όλοι βιώνουµε εδώ και 10 µήνες, εκτός από τη ψυχολογική πίεση και κούραση που όλοι έχουµε υποστεί, έχει δηµιουργήσει και σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα σε όλους σχεδόν τους πελάτες µας. Όσον αφορά τους γεωργούς, οι οποίοι ασχολούνται µε τη παραγωγή λαχανικών και φρούτων, το κλείσιµο και οι περιορισµοί στο χώρο της εστίασης, καθώς και η µη έλευση τουριστών κατά την καλοκαιρινή περίοδο, έχει δυσκολέψει σε µεγάλο βαθµό τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων. Ακόµη ένας περιοριστικός παράγοντας είναι η δυσκολία στην εύρεση τρόπων για µεταφορά και εξαγωγή προϊόντων στο εξωτερικό.

Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους που ασχολούνται κυρίως µε την παραγωγή νωπού κρέατος, το πλήγµα ήταν και είναι ακόµη µεγαλύτερο αφού η κατανάλωσή του έχει µειωθεί σηµαντικά τόσο από τη µη έλευση τουριστών αλλά και από κλείσιµο των χώρων εστίασης.

Στόχος και σκοπός του ΣΟΠΑΖ ΛΤ∆ είναι η συνεχής και απρόσκοπτη στήριξη του αγροτικού κόσµου της Κύπρου, ώστε να µπορέσουµε να ανταποδώσουµε στο ελάχιστο αυτή την εµπιστοσύνη που µας δείχνουν οι Κύπριοι αγρότες, γεωργοί και κτηνοτρόφοι, εδώ και 60 χρόνια.

Σε αυτή τη δύσκολή στιγµή, ο ΣΟΠΑΖ ΛΤ∆ διαβεβαιώνει ότι θα σταθεί για µια ακόµη φορά στο πλευρό του κάθε πελάτη ξεχωριστά, αφού για 60 χρόνια αυτό πράττει. Υπάρχει πλέον µια αµφίδροµη σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ του Οργανισµού και του κάθε πελάτη και αυτό θα διαφυλάξουµε ως κόρη οφθαλµού ώστε αυτή η σχέση να µην κινδυνεύσει.

 

Εξαγορά και επέκταση δραστηριοτήτων

Η εταιρεία προχώρησε σε συνένωση εργασιών µε τις εµπορικές δραστηριότητες της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (Αγροεφόδια) και της Σ.Π.Ε. Αλληλεγγύης. Έχει πετύχει η συγχώνευση των εταιρειών;
Στις 31/03/2015 ο ΣΟΠΑΖ ΛΤ∆ προχώρησε σε εξαγορά των εµπορικών εργασιών της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και της ΣΠΕ Αλληλεγγύης. Με την απόκτηση αυτών των εργασιών, ο Οργανισµός διείσδυσε δυναµικά στην αγορά των Αγροεφοδίων, ενώ ταυτόχρονα πολλαπλασίασε τη δύναµη του στην αγορά ζωοτροφών.

Αυτή η κίνηση έχει καταστήσει πλέον τον Οργανισµό µας ως ηγέτη του πρωτογενούς τοµέα της οικονοµίας µε πολύ µεγάλο όφελος προς το πελάτη µας, γεωργό ή κτηνοτρόφο, αφού πλέον από το 2015 και µετά, καλύπτουµε όλο το φάσµα των αναγκών του. Έτσι, µόλις 9 µήνες µετά τη διπλή εξαγορά και συγκεκριµένα από τη 01/01/2016, ο ΣΟΠΑΖ ΛΤ∆ πλέον αποτελεί µία ενιαία συνεργατική εταιρεία µε ενοποιηµένες στον απόλυτο βαθµό όλες τις λειτουργικές διαδικασίες του, καθιστώντας τον µε αυτό τον τρόπο ως το µεγαλύτερο πρωταγωνιστή του πρωτογενούς τοµέα της οικονοµίας της χώρας µας.

 

Οι τρεις τοµείς αγορές στους οποίες δραστηριοποιείται

Σήµερα, ο ΣΟΠΑΖ δραστηριοποιείται σε τρεις αγορές: την εµπορία δηµητριακών και άλλων απλών ζωοτροφών, την παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών και την εµπορία λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. Μπορείτε να µας περιγράψετε τους τρεις τοµείς δραστηριότητας;

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Εισαγωγή και διάθεση 230.000 τόνων δηµητριακών προς τους κτηνοτρόφους που διαθέτουν ιδιόκτητους µύλους εντός των υποστατικών τους αλλά και σε άλλα εργοστάσια ζωοτροφών. Οι εισαγωγές γίνονται µε καράβια-φορτηγά στο λιµάνι Λάρνακας από εγνωσµένης αξίας προµηθευτές του εξωτερικού.

Όλα τα προϊόντα πληρούν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς όλα τα Κράτη – µέλη και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη υγεία των ζώων και κατ’επέκταση του κοινού. Τα βασικά δηµητριακά που εισάγονται είναι: αραβόσιτος – κριθάρι – σόγια – σιτάρι – ζαχαρόπιτα – ηλιανθόπιτα – τριφύλλι και DDGS.

Επίσης, σε συνεργασία µε τη µεγαλύτερη οµάδα Κύπριων σιτηροπαραγωγών, έχουµε προχωρήσει σε ένα είδος συµβολαιακής γεωργίας, όπου παρέχοντας όλα τα αναγκαία αγροεφόδια για την καλλιέργεια των σιτηρών όπως, σπόροι, λιπάσµατα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα, στο τέλος µε τη συγκοµιδή, αγοράζουµε µεγάλο µέρος της ντόπιας κυπριακής παραγωγής σιτηρών, βοηθώντας µε αυτό τον τρόπο στη βελτίωση του εισοδήµατος του Κύπριου αγρότη.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Παραγωγή και διάθεση προς τους κτηνοτρόφους 65.000 τόνων ζωοτροφών σε µορφή PELLET ή MUSH τόσο χύδην όσο και ενσακκισµένων. Η παραγωγή και συσκευασία αυτών των ζωοτροφών γίνεται στα δύο εργοστάσια παραγωγής και συσκευασίας που διατηρούµε στη επαρχία Λάρνακας και συγκεκριµένα στη Αραδίππου και στη Αθηένου. Οι ζωοτροφές που παράγονται καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής όλων των παραγωγικών ζώων όπως αγελάδες, αιγοπρόβατα, πουλερικά, χοίροι καθώς επίσης και σε ζώα συντροφιάς όπως άλογα, σκύλοι και γάτοι.

Πρόσφατα έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές προσθήκες και τίθεται σε λειτουργία στο εργοστάσιο Αθηένου, γραµµή παραγωγής και συσκευασίας ζωοτροφών σε µορφή PELLET, µια επένδυση η οποία θα αυξήσει την ετήσια παραγωγή κατά 10.000 τόνους, φτάνοντας έτσι συνολικά τους 75.000 τόνους ετησίως. Επίσης ο Οργανισµός συνεργάζεται µε έµπειρους και διακεκριµένους διατροφολόγους ζώων, ζωοτέχνες και κτηνιάτρους ώστε να προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες του.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΓΡΟΕΦΟ∆ΙΩΝ
Εισαγωγή και διάθεση όλων των ειδών αγροεφοδίων προς τους γεωργούς όπως: λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, θειάφι, πατατόσπορος, σπόροι σιτηρών, µικρά γεωργικά εργαλεία, ψεκαστήρες και µέσα ατοµικής προστασίας.
Η εξαγορά των εµπορικών εργασιών της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, που ιδρύθηκε το 1937 και έχοντας τεράστια δυναµική και εµπειρία στο κλάδο αγροεφοδίων, έχει καταστήσει τον ΣΟΠΑΖ, αµέσως µετά την είσοδο του και σε αυτή τη αγορά, ως πρωταγωνιστή.

 
Send this to a friend