Home ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ Γεμάτη η ατζέντα Καδή για το 2021
Γεμάτη η ατζέντα Καδή για το 2021

Γεμάτη η ατζέντα Καδή για το 2021Η διαχείριση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης στον αγροτικό κόσμο και υιοθέτηση των αρχών της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal), είναι οι δύο βασικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για το 2021.

Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει πάνω από 50 μεγάλα αναπτυξιακά έργα και η καταψήφισή του αναμένεται ότι θα δημιουργήσει ορισμένα προβλήματα, τα οποία θα είναι διαχειρίσιμα εάν ο νέος προϋπολογισμός υπερψηφιστεί σύντομα.

Ο Κώστας Καδής ανέφερε ότι εντός του 2020, το Υπουργείο αντέδρασε άμεσα και στήριξε τον ευρύτερο αγροτικό τομέα με μια σειρά από μέτρα, ώστε να παραμείνει βιώσιμος και να λειτουργεί απρόσκοπτα, διασφαλίζοντας την επάρκεια και ασφάλεια των τροφίμων για τον Κύπριο καταναλωτή.


Επισήμανε, επίσης, ότι στους σχεδιασμούς των πολιτικών του Υπουργείου του κατά την επόμενη περίοδο, λαμβάνονται υπόψη οι κεντρικές πολιτικές της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) της ΕΕ και ιδιαίτερα αυτές που έχουν άμεση σχέση με τις αρμοδιότητες του ΥΓΑΑΠ, όπως η υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050 και η πολιτική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο.

Πρόσθεσε ότι μέσα από έργα και δράσεις στους τομείς που υπηρετεί το Υπουργείο, επιδιώκεται η δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και η ανάπτυξη των αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων και η προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, ο Προϋπολογισμός του ΥΓΑΑΠ για το έτος 2021, περιλαμβανομένων των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σ` αυτό, ανέρχεται στα €276 εκ. Σημειώνεται ότι, στο πιο πάνω ποσό δεν περιλαμβάνεται το ποσό για τα έργα του Υπουργείου που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους €41,3 εκ. για το έτος 2021. Τα έργα αυτά περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα εν λόγω συγχρηματοδοτούμενα έργα ο συνολικός Προϋπολογισμός του ΥΓΑΑΠ ανέρχεται στα €317,3 εκ. σε σύγκριση με €312,9 εκ. το έτος 2020, παρουσιάζοντας αύξηση €4,4 εκ. ή 1% σε σύγκριση με το έτος 2020.

Ο κ. Καδής ανέφερε ότι υπέγραψε νομοθεσία για διαχείριση οικιακών αποβλήτων που έρχεται στη Βουλή και έκανε έκκληση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος να τον εξετάσει κατά προτεραιότητα. Ανέφερε επίσης ότι είναι έτοιμοι και οι σχετικοί κανονισμοί. Αναφερόμενος σε άλλα θέματα, ο κ. Καδής είπε ότι ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει επιπλέον ποσό για ίδρυση επαρχιακού καταφυγίου ζώων και θα γίνονται παρεμβάσεις εκεί και όπου χρειαστεί. Είπε επίσης ότι οι κανονισμοί που αφορούν τον νόμο για την ευημερία των ζώων έχουν δημοσιευτεί και ήδη βγήκε το Υπουργείο σε διαγωνισμούς.

Παράλληλα ανέφερε ότι σημαντικά νομοσχέδια του Υπουργείου όπως αυτό για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, το σήμα της Κύπρου και τις λαϊκές εκκρεμούν εδώ και καιρό στη Νομική Υπηρεσία και ζήτησε από τους βουλευτές να ασκήσουν πιέσεις για να εξεταστούν πιο σύντομα.

Αναφορικά με τον έλεγχο στα σφαγεία ανέφερε ότι πέραν αυτό τις επιθεωρήσεις που γίνονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ο έλεγχος αυτός καθ΄αυτός υπάρχει σκέψη να ανατεθεί σε ιδιώτες με αγορά υπηρεσιών ώστε να αποδεσμευτεί προσωπικό από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Eίπε ακόμα ότι φέτος ολοκληρώνεται η μεγάλη μονάδα αφαλάτωσης στην Πάφο που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ύδρευσης της πόλης.

Σε σχέση με τη δυνατότητα σφαγής ζώων με τη μέθοδο του κοσέρ για να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες λατρευτικές συνήθειες, είπε ότι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ αυτό μπορεί να γίνει μόνο για τις ανάγκες του ντόπιου πληθυσμού και όχι για εξαγωγές, ενώ τόνισε ότι δεν τίθεται θέμα επαναφοράς του θέματος αυτού και δεν βρίσκεται στις προτεραιότητες του Υπουργείου. Ανέφερε ότι ο τοπικός πληθυσμός ικανοποιείται από εισαγωγές, ενώ δεν πρόκειται να υιοθετήσουν πρακτικές που να είναι σε αντίθεση με την ευημερία των ζώων.
Send this to a friend