Home ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ Αυξάνεται το αιγοπρόβειο στο χαλλούμι
Αυξάνεται το αιγοπρόβειο στο χαλλούμι

Αυξάνεται το αιγοπρόβειο στο χαλλούμιΤην αύξηση της ποσόστωσης χρήσης αιγοπρόβειου γάλακτος στην παρασκευή χαλλουμιού από την 1η Σεπτεμβρίου αποφάσισε η κυβέρνηση μετά το ναυάγιο στο οποίο οδηγήθηκαν οι διαβουλεύσεις μεταξύ τυροκόμων και αιγοπροβατοτρόφων για αύξηση στην τιμή του αιγινού και πρόβειου γάλακτος κατά 5 σεντ το λίτρο.

Για την πρόθεση αυτή ενημερώθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη Τετάρτη από τον υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή και πλέον θα ζητήσει από τη νέα υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατάσα Πηλείδου, με την ανάληψη των καθηκόντων της, με βάση τις δυνατότητες που της παρέχει η κείμενη νομοθεσία και αφού λάβει νομική αρωγή από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, όπως εκδώσει διάταγμα, το οποίο θα τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Βάσει του νέου διατάγματος το ποσοστό συμμετοχής του αιγοπρόβειου γάλακτος στην παρασκευή του χαλλουμιού, την περίοδο μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 30ής Αυγούστου περιλαμβανομένων, ορίζεται στο 25%, ενώ το ποσοστό συμμετοχής του αιγοπρόβειου γάλακτος στην παρασκευή του προϊόντος την περίοδο μεταξύ της 1η Σεπτεμβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου περιλαμβανομένων, ορίζεται στο 20%.


Σημειώνεται ότι από το 2014 που υποβλήθηκε η αίτηση για κατοχύρωση του φακέλου του χαλλουμιού ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), και μέχρι σήμερα, η ελάχιστη συμμετοχή αιγοπρόβειου γάλακτος στην παρασκευή χαλλουμιού είναι 20%.

Με βάση το περιεχόμενο της αίτησης για καταχώρηση της ονομασίας χαλλούμι ως ΠΟΠ, το 2024 η συμμετοχή του αιγοπρόβειου γάλακτος στην παρασκευή του χαλλουμιού θα πρέπει να ξεπερνά το 50%.

Στη βάση ακριβώς της ανάγκης να αυξηθεί σταδιακά η συμμετοχή αιγοπρόβειου γάλακτος στο προϊόν, τέθηκε έντονα το ενδεχόμενο διαφοροποίησης του σχετικού Διατάγματος. Για συζήτηση του θέματος με διαφάνεια, πραγματοποιήθηκε στις 27.12.19 ευρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκομένους, στην οποία παρουσιάστηκαν στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (ΣΥ) και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ), σχετικά με τη γαλακτοπαραγωγή στην Κύπρο. Ζητήθηκε από τους παρευρισκομένους τυροκόμους, αγελαδοτρόφους και αιγοπροβατοτρόφους να αποστείλουν γραπτές απόψεις. Οι τυροκόμοι και αγελαδοτρόφοι στις γραπτές τους απόψεις ζητούν μείωση ή και κατάργηση της ποσόστωσης συμμετοχής του αιγοπρόβειου γάλακτος στην παρασκευή του προϊόντος, ενώ οι αιγοπροβατοτρόφοι ζητούν την αύξηση, μερικοί ακόμα και πέραν του 50%, αμφισβητώντας τη συμμετοχή του αγελαδινού γάλακτος στο ΠΟΠ.

Κατόπιν επεξεργασίας των διαθέσιμων στοιχείων της ΣΥ και του ΥΓΑΑΠ, αλλά και των ίδιων των δηλώσεων παραλαβής αιγοπρόβειου γάλακτος των τυροκόμων, αντικειμενικά διαφαίνεται ότι υπάρχει η ευχέρεια για αύξηση της συμμετοχής του αιγοπρόβειου γάλακτος στην παρασκευή του προϊόντος από το 20% που είναι σήμερα στο 25%, με εξαίρεση τους τέσσερις μήνες (Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο), όπου η γαλακτοφορία είναι περιορισμένη.

Η σύσκεψη στο Προεδρικό

Ακολούθως, στις 5 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας (ΠτΔ), με θέμα (α) την κατοχύρωση του χαλλουμιού ως ΠΟΠ και (β) τις ποσοστώσεις γάλακτος όσον αφορά την παρασκευή του χαλλουμιού, με τη συμμετοχή των αρμοδίων Υπουργών καθώς και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος των ποσοστώσεων του γάλακτος στην παρασκευή του χαλλουμιού, ο ΠτΔ, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που παρουσιάζονται πιο πάνω, καθώς και τις αναφορές των παρευρισκομένων στη συνάντηση, πρότεινε αρχικά την αύξηση της συμμετοχής του αιγοπρόβειου γάλακτος στην παρασκευή του προϊόντος από το 20% που είναι σήμερα στο 25%, με εξαίρεση τους τέσσερις μήνες (Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο), όπου η γαλακτοφορία είναι περιορισμένη.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τυροκόμων αντιπρότεινε τη διατήρηση της σημερινής αναλογίας (20% – 80%) παρασκευής του προϊόντος και την απορρόφηση όλης της παραγόμενης ποσότητας αιγοπρόβειου γάλακτος, με άμεση αύξηση 5 σεντ/λίτρο και επιπλέον αύξηση 5 σεντ/λίτρο σε 2 έτη, στη βάση γραπτής συμφωνίας μεταξύ του Συνδέσμου Τυροκόμων και των οργανωμένων συνόλων αιγοπροβατοτρόφων.

Οι εκπρόσωποι των αιγοπροβατοτρόφων συμφώνησαν να συζητήσουν το περιεχόμενο της προτεινόμενης συμφωνίας. Ο ΠτΔ, αφού έλαβε υπόψη του τις τοποθετήσεις των παρευρισκομένων εισηγήθηκε στους εμπλεκόμενους όπως άμεσα προχωρήσουν σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με στόχο να καταλήξουν το αργότερο σε 15 μέρες σε συμφωνία (ή διαφωνία).

Μεταβατική περίοδος 10 χρόνων εκπνέει το 2024

Στις 9 Ιουλίου 2014, δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(α) Η απόφαση, Κ.Δ.Π. 327/2014, του υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για απόρριψη των 11 ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της αίτησης για καταχώρηση της ονομασίας «Χαλλούμι» (Halloumi) και «Hellim» ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και προώθηση της αίτησης στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(β) Η απόφαση, Κ.Δ.Π. 326/2014, του υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος δυνάμει του άρθρου 17, παράγραφος 1, του περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμου (Νόμος 139(Ι) του 2006) και του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα Συστήματα Ποιότητας των Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων. Σύμφωνα με την απόφαση, παραχωρείται περίοδος μεταβατικής εθνικής προστασίας της ονομασίας «Χαλλούμι» (Halloumi) και «Hellim» και εγκρίνεται μεταβατική περίοδος 10 χρόνων, κατά την οποία η αναλογία των ειδών γάλακτος του προϊόντος που θα φέρει την ονομασία «Χαλλούμι» (Halloumi) και «Hellim» θα είναι αυτή που καθορίζεται στο Διάταγμα που εκδίδει ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, δυνάμει του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου.

(γ) Το Διάταγμα, Κ.Δ.Π. 325/2014, του υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δυνάμει του άρθρου 17Β των περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμων του 2002 έως 2012, με το οποίο καθορίζεται ως ελάχιστη αναλογία αιγινού ή πρόβειου γάλακτος ή μίγματος αυτών στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του χαλλουμιού σε 20%, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα – Δέκατη Σειρά) Κανονισμού του 1985 (Κ.Δ.Π. 195/85).

Η απουσία συμφωνίας

Στις 14 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό την προεδρία του υπουργού Γεωργίας, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, στην οποία διαφάνηκε ότι δεν είχε καταστεί δυνατό να επέλθει συμφωνία μεταξύ του Συνδέσμου Τυροκόμων και των οργανωμένων συνόλων αιγοπροβατοτρόφων, αφού στο έγγραφο της Συμφωνίας, το οποίο συνέταξε ο Σύνδεσμος Τυροκόμων, μπήκαν νέοι όροι που δεν είχαν τεθεί κατά τη συνάντηση στο Προεδρικό. Ο υπουργός σημείωσε ότι ο ρόλος του ΥΓΑΑΠ είναι συντονιστικός και όχι επιδιαιτητικός και ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να συναντηθούν εκ νέου και να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Ακολούθως, το ΥΓΑΑΠ έγινε αποδέκτης επιστολών από τις Αγροτικές Οργανώσεις, τον Σύνδεσμο Τυροκόμων και τα οργανωμένα σύνολα αιγοπροβατοτρόφων, βάσει του περιεχομένου των οποίων, διαφαίνεται ότι δεν κατέστει δυνατό να επέλθει συμφωνία μεταξύ τους. Τόσο οι Αγροτικές Οργανώσεις όσο και τα οργανωμένα σύνολα αιγοπροβατοτρόφων θεωρούν ότι η συμφωνία δεν επήλθε εξ υπαιτιότητας του Συνδέσμου Τυροκόμων και ζητούν επιτακτικά την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του αιγοπρόβειου γάλακτος στην παρασκευή του προϊόντος κατά 5%, ήτοι στο 25%, όπως αρχικά είχε προταθεί από τον ΠτΔ στη σύσκεψη της 5ης Φεβρουαρίου 2020.

Πηγή: Philenews
Send this to a friend