Home ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Για 3η συνεχή χρονιά η Κύπρος Strong Innovator στο European Innovation Scoreboard
Για 3η συνεχή χρονιά η Κύπρος Strong Innovator στο European Innovation Scoreboard

Για 3η συνεχή χρονιά η Κύπρος Strong Innovator στο European Innovation Scoreboard

Τη θέση της ως Strong Innovator στο European Innovation Scoreboard διατηρεί για 3η συνεχή χρονιά η Κύπρος, ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Όπως αναφέρεται, η Κύπρος κατατάσσεται στη 10η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, σημειώνοντας επίδοση 106,3% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και, ταυτόχρονα, τη μεγαλύτερη αύξηση πανευρωπαϊκά (39%) σε σχέση με το 2017, ενώ σημειώνεται επίσης πως η Κύπρος έχει καταγράψει φέτος άνοδο σε 15 από τους 32 δείκτες που αξιολογεί η Έκθεση, και διαχρονικά, από το 2017 μέχρι σήμερα, σε 28 συνολικά δείκτες.

Η Κύπρος χαρακτηρίζεται ως Top Performer στην κατηγορία “Linkages” – Διασυνδέσεις, η οποία αναφέρεται στις συνεργασίες καινοτόμων επιχειρήσεων μεταξύ τους ή και με άλλους φορείς, σε δημοσιεύσεις ως αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και στην κινητικότητα ανθρώπινων πόρων στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, συνεχίζει η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η Κύπρος κατατάσσεται επίσης ψηλά στην κατηγορία “Attractive research systems” – Ελκυστικά ερευνητικά συστήματα, όπου συνυπολογίζονται οι διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα ερευνητικά πανεπιστήμια της χώρας, οι δημοσιεύσεις με τις περισσότερες ετερο-αναφορές καθώς και το ποσοστό ξένων διδακτορικών φοιτητών.


Συμπληρώνεται ότι η χώρα καταγράφει υψηλές επιδόσεις και ως προς τις αιτήσεις για σήματα (εμπορικά ή βιομηχανικά), την καινοτομία σε επιχειρήσεις, είτε αυτή αφορά προϊόντα είτε επιχειρησιακές διαδικασίες, την απασχόληση σε καινοτόμες επιχειρήσεις αλλά και την ευρύτερη ενασχόληση με δραστηριότητες έντασης γνώσης, ενώ παράγοντες που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας όπως η γρήγορη συνδεσιμότητα και η επένδυση των εταιρειών ICT στην κατάρτιση του ανθρώπινού τους δυναμικού προσδιορίζονται επίσης ως δυνατά σημεία.

Προστίθεται ότι τα αποτελέσματα καταδεικνύουν περιθώρια βελτίωσης για περαιτέρω ενίσχυση και αξιοποίηση της δυναμικής που έχει αναπτύξει το κυπριακό οικοσύστημα, σε δείκτες όπως η ευρύτερη επένδυση στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας (Ε&Κ), η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων Venture Capital σε καινοτόμες επιχειρήσεις, οι εξαγωγές τεχνολογικών προϊόντων, οι αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς και παράγοντες που σχετίζονται με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ακολουθεί μία στοχευμένη πολιτική για την περαιτέρω ενδυνάμωση των ικανοτήτων του οικοσυστήματος, καθώς και για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου του τομέα σε οικονομία και κοινωνία και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου καινοτομίας και τεχνολογίας.

Μεταξύ άλλων, το Κράτος προσφέρει θεσμική χρηματοδότηση σε ερευνητικά ιδρύματα και κέντρα αριστείας, ενώ, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις κάθε μεγέθους καθώς και ερευνητές/ήτριες έχουν πρόσβαση σε ευρεία γκάμα χρηματοδοτικών εργαλείων καθώς και σε υποστηρικτικές υπηρεσίες καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης. Παράλληλα, φορολογικά κίνητρα ενθαρρύνουν τις δαπάνες και επενδύσεις σε Ε&Κ, ενώ η λειτουργία του Κυπριακού Ταμείου Χρηματοδότησης Κεφαλαίου αλλά και του νέου Εθνικού Οργανισμού Αναπτύξεως αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών κενών που έχουν εντοπιστεί σε σχέση με τις μικρομεσαίες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

O Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ Νικόδημος Δαμιανού, ανέφερε ότι η διαχρονική εξέλιξη και οι εντυπωσιακές επιδόσεις του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας της χώρας σε σχέση με το μέγεθος της, επικυρώνουν την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών και μέτρων υλοποίησής τους και υπογραμμίζουν τη δυναμική του κυπριακού οικοσυστήματος.

«Στόχος μας είναι να κτίσουμε σε αυτή τη δυναμική και να δημιουργήσουμε ακόμη πιο ευνοϊκές συνθήκες και ευκαιρίες για τους επιστήμονες και τους επιχειρηματίες της χώρας μας να καινοτομήσουν, διασφαλίζοντας παράλληλα, μέσω και του νέου μηχανισμού αξιολόγησης αντικτύπου που θα διαμορφώσουμε, πως οι δαπάνες σε Ε&Κ επιστρέφουν σε όφελος και αξία για την κοινωνία και την οικονομία του τόπου», σημείωσε.

«Οφείλουμε και αυτό θα πράξουμε, να αξιολογήσουμε σε βάθος, με τη δέουσα σοβαρότητα και προσοχή τα σημερινά αποτελέσματα και να κοιτάξουμε πίσω από τους αριθμούς σε όλα εκείνα τα στοιχεία και θέματα τα οποία χρήζουν βελτίωσης, ώστε να βεβαιωθούμε ότι η πορεία μας παραμένει σε ουσιαστική τροχιά βελτίωσης», κατέληξε ο Υφυπουργός.

ΚΥΠΕ

Send this to a friend