Home ΛΑΡΝΑΚΑ Γίνεται Tsunami Ready η πόλη της Λάρνακας
Γίνεται Tsunami Ready η πόλη της Λάρνακας

Γίνεται Tsunami Ready η πόλη της Λάρνακας

ΓΡΑΦΕΙ o ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Η πρώτη παραθαλάσσια πόλη της Κύπρου, που θα αποκτήσει σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και σχέδιο εκκένωσης, για τσουνάμι και θα αναγνωριστεί ως «Tsunami Ready» θα γίνει η Λάρνακα.

Η πόλη του Ζήνωνα επιλέγηκε για συμμετοχή στο πρόγραμμα «CoastWAVE», το οποίο συντονίζει και χρηματοδοτεί η IOC-UNESCO (Διακυβερνητική Ωκεανoγραφική Επιτροπή της Unesco), με τοπικό συντονιστή το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.


Η αναγνώριση μιας παραθαλάσσιας κοινότητας ως «Tsunami-Ready», γίνεται με την έννοια της καλύτερης δυνατής προετοιμασίας της, μέσω στρατηγικών ευαισθητοποίησης, για δημιουργία των σχετικών υποδομών και για κατάρτιση σχεδίων δράσης κι ετοιμότητας, με στόχο την ελαχιστοποίηση της απώλειας ζωών.

Η Κύπρος συμπορεύεται σ’ αυτή την προσπάθεια με το Δήμο Λάρνακας, ενώ συμμετέχουν και άλλες κοινότητες από Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Μάλτα, Ισραήλ, Αίγυπτο και Μαρόκο. Μέχρι στιγμής μόνο δύο παραθαλάσσιες κοινότητες της περιοχής Μεσογείου – βόρειου Ατλαντικού έχουν αναγνωριστεί ως Tsunami-Ready (Κάννες και Αλεξάνδρεια).

Όπως ανακοινώθηκε από την Unesco, οι σχετικές εργασίες της ομάδας σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, η οποία ηγείται της προσπάθειας για την  ανακήρυξη της Λάρνακας σε πόλη «Tsunami Ready», άρχισαν το 2021.

Ήδη πραγματοποιήθηκαν πολλαπλά σχετικά εργαστήρια με την εμπλοκή των αρμόδιων τοπικών φορέων στο πλαίσιο του CoastWAVE, τα οποία αφορούσαν τις σχεδιαστικές παραμέτρους για τον καθορισμό ζώνης κινδύνου της Λάρνακας και την διαμόρφωση σχεδίου εκκένωσής της σε περίπτωση που οι Κυπριακές Αρχές λάβουν προειδοποίηση για πιθανό επερχόμενο τσουνάμι.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε και η πρώτη άσκηση ετοιμότητας επί χάρτου. Θα ακολουθήσουν και πρακτικές ασκήσεις εκκένωσης με τη συμμετοχή σχολείων και άλλων κρίσιμων ομάδων πληθυσμού. Η Λάρνακα, ως περιοχή, έχει επιλεγεί για το χαμηλό υψόμετρο και την επίπεδη τοπογραφία της, για την ανάπτυξη και μεγάλη επισκεψιμότητα του παραλιακού της μετώπου ολόχρονα και για το γεγονός ότι στο παραλιακό της μέτωπο υπάρχουν εξαιρετικά κρίσιμες υποδομές όπως είναι το αεροδρόμιο.

«Η Λάρνακα είναι η πρώτη υποψήφια Tsunami-Ready παραθαλάσσια κοινότητα της περιοχής Μεσογείου – βόρειου Ατλαντικού, η οποία χρησιμοποιεί υψηλής ευκρίνειας προσομοιώσεις σε τοπικό επίπεδο για σκοπούς εκπόνησης σχεδίων εκκένωσης.

Οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η ετοιμασία της Λάρνακας από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, ώστε να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί με εκκένωση πληθυσμού σε περίπτωση κινδύνου από τσουνάμι, είναι οι ακόλουθοι:

Χαρτογράφηση της ζώνης κινδύνου, καταρτισμός σχεδίου εκκένωσης της ζώνης κινδύνου του παραλιακού μετώπου με σχεδιασμό κατάλληλων διαδρομών διαφυγής και σημείων συγκέντρωσης, σχεδιασμός και εγκατάσταση των απαραίτητων σημάνσεων στους δρόμους για σκοπούς ενημέρωσης για το φαινόμενο, εγκατάσταση εξοπλισμού (όπως παλιρροιογράφος, σεισμογράφος, σειρήνες), ανανέωση του εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών του Υπουργείου Εσωτερικών, για συμπερίληψη ειδικού σχετικού σχεδίου για τσουνάμι, καθώς και άλλες πολλαπλές δράσεις για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, εκπαίδευση και ετοιμότητα των πολιτών, αρμόδιων τοπικών φορέων και του δήμου γενικότερα», σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση.

Send this to a friend