Home ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΟΨΕΙΣ Προς ένα Πιο Βιώσιμο Περιβάλλον και Κοινωνία
Προς ένα Πιο Βιώσιμο Περιβάλλον και Κοινωνία

Προς ένα Πιο Βιώσιμο Περιβάλλον και Κοινωνία

Οι πόλεις και οι δήμοι αποτελούν το επίκεντρο της ανάπτυξης και της ζωής για τους πολίτες της τοπικής μας κοινωνίας. Με την αύξηση του πληθυσμού και την επιδείνωση των προβλημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον και την κοινωνική συνοχή, ο ρόλος των δήμων στη διαμόρφωση μιας πιο βιώσιμης και προοδευτικής κοινωνίας γίνεται πιο κρίσιμος από ποτέ.

Ο Δήμος Λάρνακας αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά και επιτυχημένα αστικά κέντρα στην Κύπρο. Με τη συνεχή ανάπτυξη και την επέκταση του πληθυσμού του, η πόλη αντιμετωπίζει προκλήσεις σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του περιβάλλοντος, της στέγασης για νέους και της προσβασιμότητας για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ). Ο Δήμος Λάρνακας έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και ενσωματωμένου κοινωνικού περιβάλλοντος ωστόσο είναι πολλά αυτά που πρέπει ακόμη να γίνουν.

Στόχος, η πόλη της Λάρνακας να αναδύεται ως παράδειγμα ολοκληρωμένης και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω μιας στρατηγικής προσέγγισης και καινοτόμων πολιτικών. O Δήμος Λάρνακας μπορεί να διαμορφώσει ένα περιβάλλον που προάγει την ευημερία και την ισότητα για όλους τους πολίτες της.


Προστασία του Περιβάλλοντος

Οι δήμοι έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και της μείωσης της ανθρώπινης επίδρασης σε αυτό. Πρωτοβουλίες όπως η ανάπτυξη πράσινων χώρων, η προώθηση της βιώσιμης μεταφοράς και η εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών στον τομέα της ανακύκλωσης και της διαχείρισης απορριμμάτων έχουν γίνει ολοένα και πιο δημοφιλείς. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν πόλεις που παρέχουν υψηλή ποιότητα ζωής, προστατεύοντας το περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Η πόλη της Κοπεγχάγης στην Δανία αποτελεί ίσως το καλύτερο παράδειγμα για την περιβαλλοντική της πολιτική και μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποια από τα έργα που έχει υλοποιήσει. Πιο συγκεκριμένα, η πόλη διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατόδρομων, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να χρησιμοποιούν το ποδήλατο αντί για το αυτοκίνητο ενώ παράλληλα στοχεύει να είναι ουδέτερη σε εκπομπές άνθρακα έως το 2025, με τη χρήση ανεμογεννητριών και ηλιακών πάνελ σε κτήρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μία μέθοδος που εντοπίζεται και στην πόλη του Τόκιο στην Ιαπωνία.

Αναφορικά με τον τομέα της ανακύκλωσης, θεωρώ εξαιρετικό παράδειγμα το σύστημα ανακύκλωσης της Γερμανίας, ένα πρόγραμμα εγγύησης επιστροφής χρημάτων, όπου οι καταναλωτές πληρώνουν μια μικρή επιπλέον χρέωση κατά την αγορά προϊόντων σε μπουκάλια και δοχεία και όταν τα επιστρέφουν σε αυτόματα μηχανήματα ανακύκλωσης, λαμβάνουν πίσω την εγγύηση.

Επίσης, σε ορισμένες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, οι πολίτες κερδίζουν πόντους επιβράβευσης μέσω της ανακύκλωσης και οι πόντοι αυτοί μπορούν να εξαργυρωθούν για εκπτώσεις σε τοπικές επιχειρήσεις και καταστήματα.

Στεγαστική Πολιτική για Νέους

Η πρόσβαση σε προσιτή και ποιοτική στέγαση αποτελεί βασικό δικαίωμα για όλους τους πολίτες, και ιδίως για τους νέους που θέλουν να αρχίσουν νέο κεφάλαιο στη ζωή τους γεμάτοι όνειρα και φιλοδοξίες. Τόσο το Κράτος όσο και οι Τοπικές Αυτοδιοικήσεις οφείλουν να στέκονται αρωγοί σε αυτό το πολύ σημαντικό βήμα. Πολλοί δήμοι εργάζονται πάνω σε πολιτικές που στοχεύουν στην κατασκευή προσιτών κατοικιών για νέους, ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες ενοικίασης ή αγοράς που ανταποκρίνονται στα οικονομικά τους δεδομένα. Επιπλέον, προγράμματα υποστήριξης για νέους ιδιοκτήτες στέγης και δανειοδοτικά προγράμματα είναι μερικές από τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται για να ενθαρρύνουν τη νεανική στέγαση.

Παραδείγματα στεγαστικών πολιτικών υπάρχουν πολλά ανά τον κόσμο από τα οποία μπορεί ο Δήμος Λάρνακας να αντλήσει ιδέες και κατευθυντήριες γραμμές. Τέτοια είναι η περίπτωση της Βιέννης η οποία είναι γνωστή για την στεγαστική της πολιτική, που ευνοεί ιδιαίτερα για νέους και οικογένειες μέσω ενός εκτεταμένου συστήματος δημόσιας κατοικίας που προσφέρει προσιτά ενοίκια με τους νέους να έχουν προτεραιότητα. Μεγάλες πόλεις όπως το Ελσίνκι, το Βερολίνο και το Τόκιο προσφέρουν επιδοτήσεις για σκοπούς ενοικίου σε νέους και άτομα με χαμηλό ετήσιο εισόδημα.

Προσβασιμότητα για τα ΑΜΕΑ

Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που είναι προσβάσιμο για όλους θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για τον Δήμο Λάρνακας. Η ανάπτυξη προσβάσιμων υποδομών όπως πεζοδρόμια χωρίς εμπόδια, ράμπες, και ανελκυστήρες στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ουσιώδους σημασίας για την ενσωμάτωση των ΑΜΕΑ στην κοινωνία και τη διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών.

Η Στοκχόλμη έχει αναγνωριστεί ως μια από τις πιο προσβάσιμες πόλεις στον κόσμο για τα ΑΜΕΑ αφού η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τοποθετήσει ράμπες και ανελκυστήρες σε όλους τους δημόσιους χώρους και μέσα μεταφοράς ενώ οι δημόσιες τουαλέτες είναι προσβάσιμες για άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Η Λάρνακα, ως τουριστική πόλη δεν γίνεται να μην προσφέρει πρόσβαση σε όλα τα σημεία και τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα επιτρέπει σε άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν τις ανέσεις της πόλης μας. Παρ’όλο που υπάρχει προσβασιμότητα σε οργανωμένες παραλίες, υπάρχει ακόμα μεγάλη έλλειψη κυρίως γύρω από το κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να γίνεται δύσκολη η πρόσβαση σε υπηρεσίες για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Σημαντικό είναι και το παράδειγμα της Βαρκελώνης που έχει γίνει πόλη πρότυπο στην Ευρώπη ειδικά με την πρωροβουλία της να καταστήσει όλα τα τουριστικά αξιοθέατα πλήρως προσβάσιμα για τα άτομα ΑΜΕΑ.

Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη αυτών των τομέων δράσης μέσω της προώθησης και υλοποίησης συγκεκριμένων πολιτικών και προγραμμάτων. Αυτή η συμβολή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της στενής συνεργασίας με την κοινότητα, τον ιδιωτικό τομέα και τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες. Όλα τα πιο πάνω παραδείγματα αποδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη βελτίωση και την ανάπτυξη μιας δίκαιης και ισότιμης κοινωνίας εξασφαλίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΣΣΙΦΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΠΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Send this to a friend