Home ΛΑΡΝΑΚΑ ΕΚΛΟΓΕΣ 2024 Γιώργος Ματσάγκος: Υπάρχει ανιδιοτέλεια στη σκέψη μου και γνήσια επιθυμία για προσφορά στην κοινότητά μου
Γιώργος Ματσάγκος: Υπάρχει ανιδιοτέλεια στη σκέψη μου και γνήσια επιθυμία για προσφορά στην κοινότητά μου

Γιώργος Ματσάγκος: Υπάρχει ανιδιοτέλεια στη σκέψη μου και γνήσια επιθυμία για προσφορά στην κοινότητά μου

Συνέντευξη στον Αντρέα Πολυκάρπου 

Συνέντευξη παραχώρησε στο Larnakaonline ο Γιώργος Ματσάγκος, Υποψήφιος Σχολικός Έφορος  Δήμου Αραδίππου , Τρούλλων και Κελλιών με τον ΔΗΣΥ, ο οποίος και μας μίλησε για τους στόχους του, τους λόγους που τον έκαναν να ασχοληθεί με τα κοινά, για όσα ο ίδιος θεωρεί σημαντικά αλλά και για το πολιτικό του πρόγραμμα.

1/ Μιλήστε μας για εσάς και την πορεία σας.

Στα 40 μου χρόνια, θεωρώ πως έχω πλέον συσσώρευμα εμπειριών και απόθεμα δυνάμεων ώστε να κατέλθω, με απόλυτη συναίσθηση των καθηκόντων, υποψήφιος Σχολικός Έφορος για τον δήμο Αραδίππου , Τρούλλων και Κελλιών. Τόσο η εμπειρία μου στο πεδίο της Δικαιοσύνης ως μάχιμος Δικηγόρος  μα και ως αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας, όσο και η ενεργός συμμετοχή μου στον Σύνδεσμο Αυτισμού Λάρνακας, με έχουν προσπορίσει με τέτοια εφόδια που είμαι σίγουρος ότι μπορούν να με βοηθήσουν να συμβάλω αποτελεσματικά σε όλες τις αλλαγές που δύναται να γίνουν στις σχολικές μονάδες της πόλης μας.

2/ Κατέρχεστε υποψήφιος με τον ΔΗΣΥ ως Σχολικός Έφορος. Γιατί αποφασίσατε  να ασχοληθείτε με τα κοινά;

Τα τελευταία χρόνια, εντόπιζα ολοένα και πιο έντονα την ανάγκη σοβαρής αναβάθμισης στο επίπεδο της σχολικής εφορείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θεωρώ πως η ενεργός πολιτότητα εκφράζεται και μέσα από τη διεκδίκηση θέσεων στη δημόσια ζωή, από τις οποίες μπορεί το άτομο να προωθήσει το όραμά του. Υπάρχει ανιδιοτέλεια στη σκέψη μου και γνήσια επιθυμία για προσφορά στην κοινότητά μου. Ο χώρος της πολιτικής πρέπει να αλλάξει άρδην ώστε, όσοι τον υπηρετούν, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου για το αγαθό των προθέσεών τους.

3/ Την Σχολική Εφορία  που την θέλετε να οδηγείται μέσα από την επικείμενη αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

Η αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχέση με τη Σχολική Εφορία μπορεί να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και την εκπαιδευτική διαδικασία. Παρακάτω παραθέτω μια πιο λεπτομερή και διαφοροποιημένη προσέγγιση:

 1. Αποκέντρωση και Τοπική Αυτονομία
 • Τοπικές Αποφάσεις: Δίνοντας τη δυνατότητα στις τοπικές εφορίες να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση των σχολείων, ενισχύεται η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα στις τοπικές ανάγκες.
 • Τοπικές Συνεργασίες: Προώθηση συνεργασιών με τοπικές επιχειρήσεις και οργανισμούς για την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων και υποστήριξης.
 1. Ίσος Καταμερισμός Κονδυλίων
 • Δίκαιη Χρηματοδότηση: Εφαρμογή ενός διαφανούς και δίκαιου συστήματος κατανομής κονδυλίων που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες κάθε σχολείου του Δήμου μας Αραδίππου , Τρούλλων και Κελλιών.
 • Ανάπτυξη Υποδομών: Επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές και τεχνολογίες, ώστε όλα τα σχολεία να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για ποιοτική εκπαίδευση.
 1. Στήριξη των Σχολείων του δήμου Αραδίππου , Τρούλλων και Κελλιών
 • Ενίσχυση Προσωπικού: Πρόσληψη επιπλέον διδακτικού και υποστηρικτικού προσωπικού για τα σχολεία του Δήμου μας, ώστε να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Υποδομές και Τεχνολογία: Εξασφάλιση ότι τα σχολεία του Δήμου μας  διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνολογικές υποδομές, όπως γρήγορο ίντερνετ και σύγχρονα εργαστήρια.

 1. Υποστήριξη Ειδικών Σχολικών Μονάδων
 • Προγράμματα Ένταξης: Ανάπτυξη και υποστήριξη προγραμμάτων ένταξης για μαθητές με ειδικές ανάγκες, εξασφαλίζοντας ότι έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και κατάλληλους πόρους.
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την καλύτερη υποστήριξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες.
 1. Συνεργασία Μεταξύ Εφοριών, Εκπαιδευτικών και Γονέων
 • Διαρκής Διάλογος: Δημιουργία πλατφορμών και φόρουμ για συνεχή διάλογο μεταξύ σχολικής εφορίας, εκπαιδευτικών και γονέων.
 • Συμμετοχή στην Απόφαση: Ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων και των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων, μέσω επιτροπών και συμβουλευτικών οργάνων.

 1. Προώθηση Δημιουργικού και Ασφαλούς Σχολικού Περιβάλλοντος
 • Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη: Ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τους μαθητές, ώστε να νιώθουν ασφαλείς και υποστηριζόμενοι.
 • Αντιμετώπιση της Αποτυχίας: Ανάπτυξη προγραμμάτων που βοηθούν τους μαθητές να αντιμετωπίσουν την αποτυχία ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας, προωθώντας την αυτοπεποίθηση και την αγάπη για τη μάθηση.
 1. Εκσυγχρονισμός Εκπαιδευτικού Μοντέλου
 • Καινοτόμες Μέθοδοι Διδασκαλίας: Ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική πρακτική.
 • Δια Βίου Μάθηση: Προώθηση της δια βίου μάθησης και της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

4/ Τέλος, μιλήστε μας για το πολιτικό σας πρόγραμμα.

Μέσα από τις αλλαγές που θα επιδιώξω, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγαστής – πάντοτε – συνεργασίας με την ομάδα των Σχολικών Εφόρων , των συνδέσμων γονέων αλλά και των συνοδών ειδικής εκπαίδευσης, θα ήθελα να κατοχυρώνονται και όλες οι Αξίες μας (Θρησκεία- Οικογένεια – Πατρίδα).

Η πλήρης υλικοτεχνική αναβάθμιση όλων των σχολικών μονάδων – Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης – καθίσταται πρωταρχικό μέλημα όπως επίσης και η παροχή σε κάθε εκπαιδευτικό όλων εκείνων των εργαλείων που θα κάνουν την τάξη και την ειδική αίθουσά, χώρο επαρκή για παροχή ποιοτικής Εκπαίδευσης στα παιδιά μας.

Σας καλώ λοιπόν να στηρίξετε αυτή μου την προσπάθεια και να μου δώσετε την ευκαιρία να εκπροσωπήσω τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του Δήμου μας στη Σχολική Εφορία, με την υπόσχεση να αγωνιστώ πέρα και πάνω από το φαίνεσθαι για την ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης και την ευημερία των παιδιών μας.

Send this to a friend