Home ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Ευρώπη μελετά την κοινωνική αποδοχή των drones στις πόλεις!
Η Ευρώπη μελετά την κοινωνική αποδοχή των drones στις πόλεις!

Η Ευρώπη μελετά την κοινωνική αποδοχή των drones στις πόλεις!

Το ευρωπαϊκό έργο ImAFUSA έχει ως αποστολή να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την Αστική Εναέρια Κυκλοφορία (Urban Air Mobility – UAM) στις πόλεις μας. Το ΙmAFUSA θα αξιολογήσει, σε διάρκεια των 2,5 ετών, τους παράγοντες που επηρεάζουν την γνώμη και αποδοχή για το UAM, απο τους πολίτες στις αστικές περιοχές.

Ταυτόχρονα, θα παρέχει στις τοπικές αρχές, στους χρήστες του εναέριου χώρου drones (Uspace) και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ένα πλαίσιο για να γίνει κοινωνικά αποδεκτή και επωφελής το UAM στις πόλεις. Όραμα του ImAFUSA είναι μέσω του UAM να ενισχύσει τη βιώσιμη κινητικότητα μέσα στις πόλεις, να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, να το κάνει προσιτό στους πολίτες και να αυξήσει την οικονομική δραστηριότητα σε αστικές και περιαστικές περιοχές.

Κοινωνική αποδοχή των drones

Ειδικότερα, το έργο θα εξετάσει μια σειρά παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνική αποδοχή των drones στις πόλεις:
1. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις (ηχορύπανση, οπτική όχληση, ποιότητα αέρα)
2. Θέματα ασφάλειας
3. Κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο, ώστε να είναι η χρήση των drones οικονομικά βιώσιμη και επωφελή για το δημόσιο αστικό περιβάλλον.

Για τη μέτρηση των παραπάνω, οι εταίροι του ImAFUSA πρωτοπορούν δημιουργώντας μαθηματικούς τύπους και αλγορίθμους, με σκοπό την δημιουργία νέων και καινοτόμων δεικτών ή των εμπλουτισμό και επέκταση υπαρχόντων. Μέσα από αυτούς τους δείκτες η δυνατότητα
στους ενδιαφερόμενους να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες, υπεύθυνες, βιώσιμες και κοινωνικά αποδεκτές αποφάσεις σε ό,τι αφορά το UAM.

Κάναμε «λάθος» με τα αυτοκίνητα, κάναμε «λάθος» με τα αεροπλάνα, ας συνεχίσουμε «σωστά» με τα drones

Το ImAFUSA θα πραγματοποιήσει τρεις επιδείξεις πτήσεων drones στην Αθήνα τον Μάιο του 2024. Στοχος του έργου είναι να αναπτύξει και επαληθεύσει περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς δείκτες. Οι πρώτες δοκιμές γίνονται σε περιβάλλον προσομοίωσης με χρήση
εικονικής πραγματικότητας με πραγματικά σενάρια και σε δεύτερο χρόνο οι δείκτες επαληθεύονται με πραγματικές δοκιμές σε αστικό περιβάλλον. Η Future Needs Management Consulting Ltd έχει καθοριστικό ρόλο στο έργο ως επιστημονικός συνεργάτης συμβάλλοντας
στην ανάπτυξη του πλαισίου δεικτών που αφορούν στον κοινωνικό αντίκτυπο που τα drones έχουν στην τοπική κοινωνία σε συνεργασία με το ISCTE- University Institute of Lisbon. Αξίζει να σημειωθεί πως η Future Needs συνέβαλε καθοριστικά στη συγγραφή της πρότασης του
έργου και στη σύνθεση του consortium ως σύμβουλος. H Future Needs Management Consulting Ltd είναι μια Κυπριακή εταιρεία, με εξειδικευμένες γνώσεις σε οικονομικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Συνεργάζεται με ερευνητές και εταιρείες νέων
τεχνολογιών που επιδεικνύουν μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην τεχνολογία, ενώ ταυτόχρονα παρέχει υποστήριξη, ως σύμβουλος έρευνας και καινοτομίας, στην αναζήτηση και διεκδίκηση χρηματοδότησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων από χρηματοδοτικά ταμεία όπως το
HORIZON Europe, Erasmus plus, Citizens, Equality, Rights and Values programme (CERV), Asylum, migration and integration funds (AMIF), κ.ά.

Βασικά στοιχεία – συνεργάτες, διάρκεια, επικοινωνία

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το Horizon Europe και το SESAR Joint Undertaking 3 υπό τον τίτλο «HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01: Digital European Sky Exploratory Research 01». Ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023 και θα λήξει τον Μάρτιο του 2025.

Οι εταίροι του ImAFUSA είναι:
● ISCTE- University Institute of Lisbon (συντονιστής έργου)
● FN- FUTURE NEEDS MANAGEMENT CONSULTING LTD
● KTH – Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
● TUD- Delft University of Technology (TUD)
● ICCS- Institute of communication and computer systems
● EGL – Municipality of Egaleo
● AFT- AgentFly Technologies s.r.o.
● USAL- University of Salford

Τα νέα του έργου, οι δημοσιεύσεις και τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα, https://www.imafusa-sesar.eu/ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn και Χ (Twitter). Για περισσότερα σχετικά με το U-space, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.sesarju.eu/uspace.

Σχετικά με το SESAR Joint Undertaking 3

Η σύμπραξη SESAR Joint Undertaking 3 είναι μια θεσμοθετημένη ευρωπαϊκή εταιρική σχέση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που δημιουργήθηκε για να επιταχύνει μέσω της έρευνας και της καινοτομίας την παράδοση του «Digital European Sky». Η συνεργασία αυτή αναπτύσσει τεχνολογικές λύσεις αιχμής για τη διαχείριση συμβατικών αεροσκαφών, drones, αεροταξί και οχημάτων που πετούν σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Το SESAR Joint Undertaking αποτελείται από την Eurocontrol και περισσότερους από 50 οργανισμούς που καλύπτουν ολόκληρη την αεροπορική αλυσίδα, από αεροδρόμια, χρήστες εναέριου χώρου όλων των κατηγοριών,
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, χειριστές drone και παρόχους υπηρεσιών, τον κατασκευαστικό κλάδο και την επιστημονική κοινότητα.

Συνεργάζεται επίσης στενά με τους ρυθμιστικούς φορείς και τους φορείς τυποποίησης, κυρίως την EASA και την Eurocae, καθώς
και με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως οργανώσεις επαγγελματικού προσωπικού, τις διαστημικές και στρατιωτικές κοινότητες και παγκόσμιους εταίρους.

Μείνετε συντονισμένοι με το ImAFUSA. Φιλοδοξούμε να καθιερώσουμε την Ευρώπη ως διεθνή ηγέτη στη βιώσιμη αεροπορία!

Send this to a friend