Home ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΟΣ Αλλάζουν τα κριτήρια πολιτογράφησης αλλοδαπών
Αλλάζουν τα κριτήρια πολιτογράφησης αλλοδαπών

Αλλάζουν τα κριτήρια πολιτογράφησης αλλοδαπών

Με πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ την οποία ψήφισε η Ολομέλεια με 42 ψήφους υπέρ και 2 κατά τροποποιείται ο περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμος, ώστε να εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τα προσόντα και τα κριτήρια πολιτογράφησης αλλοδαπών και να ενισχυθούν ο έλεγχος και η διενέργεια της δέουσας έρευνας από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η προσέλκυση απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης ατόμων και των οικογενειών τους.

Η Βουλή απέρριψε τροπολογία που κατέθεσαν ο βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου και η ανεξάρτητη Αλεξάνδρα Ατταλίδου.

Με βάση την πρόταση που ενέκρινε η Βουλή επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Εσωτερικών να επιτρέπει, για ανθρωπιστικούς λόγους, την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης από πρόσωπο το οποίο δεν πληροί το κριτήριο της πλήρους ικανότητας και παράλληλα αναθεωρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία θα θεωρείται ότι πληρούται από τον αιτούντα την πολιτογράφηση το προσόν του καλού χαρακτήρα, προκειμένου να δύναται να αποκτήσει την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας, δυνάμει πολιτογράφησης.

Υιοθετήθηκε και εισήγηση που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να κρίνεται ως επαρκής για τα ενδιαφερόμενα προς πολιτογράφηση πρόσωπα η γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β1 καθώς και ο καθορισμός των απαιτούμενων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, για σκοπούς απόδειξης του προβλεπόμενου επιπέδου γνώσης της ελληνικής.

Τα πιστοποιητικά αυτά θα χορηγούνται κατόπιν υποβολής του αιτούντος πολιτογράφηση σε γραπτή εξέταση, η οποία θα διενεργείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα μέλη της οικογένειας προσώπων τα οποία διαμένουν στη Δημοκρατία, με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, θα δύναται να πολιτογραφηθούν, νοουμένου ότι, πέραν των άλλων προβλεπόμενων κριτηρίων και προϋποθέσεων, πληρούν και το προσόν της νόμιμης και συνεχούς διαμονής κατά το χρονικό διάστημα των αμέσως προηγούμενων δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της αίτησης πολιτογράφησης.

Επιπρόσθετα οι σύζυγοι και οι συμβίοι προσώπων τα οποία διαμένουν στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης θα δύναται να πολιτογραφηθούν, νοουμένου ότι η οικογένεια υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης και συναφώς οι οικογενειακοί δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν από την υποβολή αυτής.

Με βάση την πρόταση νόμου, θα γίνεται ολοκλήρωση της διαδικασίας ταχείας εξέτασης της αίτησης πολιτογράφησης προσώπου σε περίοδο έως και οκτώ μηνών και θα γίνεται διεκπεραίωση των εκκρεμουσών αιτήσεων για πολιτογράφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου, τηρουμένης της καθορισθείσας σειράς προτεραιότητας για την εξέτασή τους με βάση το ισχύον σήμερα καθεστώς και ανεξαρτήτως της υποβολής συμπληρωματικών επί των αιτήσεων πληροφοριών.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Εκ μέρους του ΔΗΚΟ που κατέθεσε την πρόταση, ο Πρόεδρός του Νικόλας Παπαδόπουλος είπε το νέο μοντέλο πολιτογραφήσεων που προτείνεται, δεν έχει να κάνει με επενδύσεις αλλά με γνώση και στόχος είναι η προσέλκυση προσοντούχων εμπειρογνωμόνων σε συγκεκριμένους τομείς. Είπε ότι η επένδυση στην έρευνα και καινοτομία αποτελεί επένδυση στο μέλλον της χώρας μας και αυτό θα έχει τεράστιο οικονομικό όφελος.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέλυσε την πρόταση και είπε ότι μεταξύ άλλων οι αιτούντες πρέπει να έχουν σταθερούς οικονομικούς πόρους, λευκό ποινικό μητρώο και να μην αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους.

Επικαλέστηκε στοιχεία με βάση τα οποία η συνεισφορά της καινοτομίας στο ΑΕΠ ανέρχεται στο 13% και το γεγονός ότι εταιρείες έρευνας και καινοτομίας εργοδοτούν Κύπριους σε ποσοστό 70%.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι δεν είναι «πρόγραμμα χρυσών διαβατηρίων», αλλά «χρυσής γνώσης», και ότι υιοθετούμε ως κράτος καλές πρακτικές, ενισχύοντας παράλληλα την ανάπτυξη.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας είπε ότι κατά καιρούς όλοι λέμε ότι η Κύπρος πρέπει να εξελιχθεί σε χώρα γνώσεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας και με την προσέλκυση ατόμων υψηλής ειδίκευσης, αυτό επιτυγχάνεται.

Είπε ότι πρέπει να υπάρξουν νέα κεφάλαια για ανάπτυξη στην τεχνολογία ειδικά σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης καθώς και δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την Κύπρο και το εθνικό προϊόν της.

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ, ο βουλευτής του κόμματος Άριστος Δαμιανού είπε ότι με την πρόταση διασφαλίζεται ότι δεν θα μιλάμε για πολιτογραφήσεις με εικονικές παρουσίες στην Κύπρο και ότι η αειφορία στην ανάπτυξη, την οποία όλοι επικαλούμαστε, έρχεται με την φυσική παρουσία στην Κύπρο.

Είπε ότι με βάση στοιχεία, οι εταιρείες έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο συνεισφέρουν 3,2 δις ευρώ στην οικονομία και σε αυτές οι Κύπριοι εργαζόμενοι είναι το 70%.

Ο κ. Δαμιανού είπε ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία τα άτομα υψηλής εξειδίκευσης ήδη ζουν στη χώρα μας και τα παιδιά τους γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική. Είπε ότι δεν μιλάμε για «φαινόμενα Τζο Λόου» και ότι υπάρχουν μετρήσιμα κριτήρια για τα προσόντα που αυτά τα άτομα θα πρέπει να έχουν.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης είπε ότι το κόμμα του στηρίζει την πρόταση γιατί επιφέρει μια καλύτερη επίβλεψη στις πολιτογραφήσεις σε σχέση με το τι έγινε στο παρελθόν. Είπε ότι με την πρόταση δίνεται η ευκαιρία σε κάποιους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά να βοηθήσουν τη χώρα μας και την οικονομία της, κάτι που κάνουν σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ.

Ο βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου είπε ότι έχουμε «κακό όνομα» στο εξωτερικό και ένας από τους λόγους που τέθηκε η τροπολογία είναι για να υπάρχει πλαφόν στον αριθμό πολιτογραφήσεων και για να ενημερώνεται η Βουλή. Είπε ότι η πρόταση νόμου θέτει ένα χαλαρό πλαίσιο και κατά την άποψή του θα δώσει ευκαιρίες για «μεγάλες καταχρήσεις».

Η ανεξάρτητη βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε ότι το όραμά μας για την οικονομία του τόπου είναι σε ένα πλαίσιο ευκαιριακό, επιρρεπές και ευάλωτο και ότι πρέπει επιτέλους να καθαρίσουμε από την «τάτσα της διαφθοράς», όπως είπε.

Ανέφερε ότι η ίδια δεν εμπιστεύεται κανένα Υπουργικό Συμβούλιο για να δίνει πολιτογραφήσεις και ότι η Κυβέρνηση αντί να γίνεται θεματοφύλακας της υπηκοότητας μας, γίνεται «προαγωγός της», κατά την έκφρασή της.

Έθεσε και ερωτήματα για το πως θα διαφημίζονται οι θέσεις, αν θα είναι εικονικές και ποιος θα το ελέγχει αυτό.

Send this to a friend