Home ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μιχαηλίδου: Αυξάνεται κατά 15% ο προϋπολογισμός του ΥΠΑΝ για το 2025
Μιχαηλίδου: Αυξάνεται κατά 15% ο προϋπολογισμός του ΥΠΑΝ για το 2025

Μιχαηλίδου: Αυξάνεται κατά 15% ο προϋπολογισμός του ΥΠΑΝ για το 2025

Αυξάνεται κατά 15% ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, δήλωσε η πολιτική προϊστάμενη του Υπουργείου, Αθηνά Μιχαηλίδου, παρουσιάζοντας τη Δευτέρα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου για το 2024.

Όπως ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε €1,445 δισ, παρουσιάζοντας συνολική αύξηση ύψους €198 εκατ., σε σχέση με τον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Δεκέμβριο του 2022.

Σημείωσε ότι ποσοστό 80% του προϋπολογισμού αφορά σε τακτικές δαπάνες (μισθοί, χορηγίες, ΝΠΔΔ, κλπ), ενώ ποσοστό 83% των τακτικών δαπανών αφορά σε μισθοδοσία του Υπουργείου Παιδείας. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι ποσοστό 20% του προϋπολογισμού αφορά σε αναπτυξιακές δαπάνες και ποσοστό 74% των αναπτυξιακών δαπανών αφορά σε χορηγίες δημόσιων πανεπιστημίων.

Ενημέρωσε , επίσης, ότι έχουν προχωρήσει σε μηχανισμό ελέγχου όλων των χορηγιών που αφορούν το Υπουργείο Παιδείας και ειδικά των δημοσίων πανεπιστημίων. Ανέφερε, παράλληλα, ότι οι διαθέσιμοι πόροι εκτός από αυτά που έχει πει, αφορούν και σε συγχρηματοδοτούμενα έργα (ποσοστό €18 εκ.)

Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας είπε, παράλληλα, ότι ανέλαβε αυτό το χαρτοφυλάκιο από τον Μάρτη που μας πέρασε, με ένα και μοναδικό στόχο να αναβαθμίσουν και να εκσυγχρονίσουν το εκπαιδευτικό σύστημα, έχοντας στο επίκεντρο των προσπαθειών τους τα παιδιά και το καλώς νοούμενο συμφέρον τους.

Σημείωσε ότι πρωταρχική επιδίωξη τους είναι η μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, ένα πιο μαθητοκεντρικό σχολείο, στο οποίο το κάθε παιδί να μπορεί και να πετυχαίνει και να καλλιεργεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες του στο μέγιστο βαθμό.

Επιπρόσθετα, είπε η Υπουργός, επιδίωξη τους είναι να καταστεί το σύστημα πιο αποτελεσματικό μέσω συγκεκριμένων μέτρων.

Η κ. Μιχαηλίδου κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού του ΥΠΑΝ έκανε μια σύντομη αναφορά στην υλοποίηση μιας σειράς σημαντικών εκπαιδευτικών πολιτικών και δράσεων που έχουν ήδη αρχίσει από τον περασμένο Μάρτιο.

Ενδεικτικά, ανέφερε την αύξηση του αριθμού των Θερινών Σχολείων σε 58, την επέκταση της εφαρμογής του προγράμματος ΔΡΑΣΕ+ (91 Δημοτικά, 55 Νηπιαγωγεία, 29 Γυμνάσια/Λύκεια, 3 ΤΕΣΕΚ), την αύξηση των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων σε 220 (Δημοτική Εκπαίδευση) , την επέκταση των προγραμμάτων STEM στη Δημοτική Εκπαίδευση, την τροποποίηση των κανονισμών για αξιολόγηση των μαθητών/τριών στη Μέση Εκπαίδευση – Διαμόρφωση σύγχρονου μαθητοκεντρικού συστήματος αξιολόγησης, την επέκταση του Ολοήμερου Σχολείου Διαθεματικής και Διεπιστημονικής Μάθησης στη Μέση Εκπαίδευση και την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος για διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε 4 σχολεία.

Αναφορά έκανε επίσης στην αναβάθμιση των εργαστηρίων ειδικοτήτων στις ΤΕΣΕΚ – εισαγωγή νέων προγραμμάτων στα ΜΙΕΕΚ – λειτουργία του ʺAbsolute Institute of Technical Educationʺ, την υποβολή νομοσχεδίου για την αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου που θα διέπει την ίδρυση και δημιουργία Σχολών Ανώτερης Εκπαίδευσης, την υλοποίηση της πρώτης φάσης της έρευνας για την Ανάπτυξη Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων, την υλοποίηση νέων επιμορφωτικών δράσεων για εκπαιδευτικούς και οργάνωση δικτύων υποστήριξης για εξειδικευμένα θέματα, τον εκσυγχρονισμός των υποστηρικτικών προγραμμάτων του ΥΠΑΝ – αλλαγή εργασιακού καθεστώτος σε μισθωτή εργασία, την υλοποίηση προγραμμάτων του Κρατικού Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – υλοποίηση προγράμματος PEDIA και την υλοποίηση έργων που αφορούσαν ανεγέρσεις, επεκτάσεις και βελτιώσεις σχολικών κτηρίων.

Η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε αναλυτικά και στις προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για το 2024, που αναμένεται, όπως είπε, «να αποτελέσει χρονιά ορόσημο για την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων».

Σημείωσε ότι απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου αποτελεί ο προϋπολογισμός του 2024 και το τριετές Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2024-2026.

Θέτοντας, συνέχισε η κ. Μιχαηλίδου, αυτό ως κύρια επιδίωξή τους, διαμόρφωσαν ανάλογα και τον προϋπολογισμό, έχοντας καθορίσει εμβληματικές δράσεις και πολιτικές: Αντιμετώπιση αναντιστοιχίας ικανοτήτων, Αναθεώρηση Αναλυτικών Προγραμμάτων σε όλες τις τάξεις και σε όλες τις βαθμίδες, Επέκταση Ολοήμερου Σχολείου, Αξιολόγηση και βελτίωση της Ειδικής Εκπαίδευσης, Ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου, Παιδαγωγική αναδόμηση υποστηρικτικών προγραμμάτων του ΥΠΑΝ, Αναβάθμιση και ενίσχυση της δημόσιας σχολής ΜΙΕΕΚ, Ψηφιακός μετασχηματισμός των σχολείων, Αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

«Θεωρούμε ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα βήματα μπρος. Είναι πολύ σημαντικό για μας έστω και μικρά βήματα προς το σύγχρονο, λιγότερο υλικοκεντρικό, πιο μαθητοκεντρικό και πιο δημοκρατικό σχολείο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά μας αυτό που τους αξίζει», συμπλήρωσε.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι όπως ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε, η παιδεία αποτελεί βασική προτεραιότητα της Διακυβέρνησης.

«Αυτό αντικατοπτρίζεται στον προϋπολογισμό του 2024. Απώτερος στόχος του Υπουργείου είναι η μετάβαση στο μαθητοκεντρικό, συμπεριληπτικό σχολείο. Το κύριο εργαλείο που μας δίνεται για να το πετύχουμε αυτό είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός, του οποίου η κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων αποτελεί για μας κορυφαία πολιτική πράξη, αφού μας παρέχεται η ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τις προτεραιότητες και τις πολιτικές που έχουμε υλοποιήσει, καθώς κυρίως και αυτές που προγραμματίζουμε να υλοποιήσουμε με το νέο οικονομικό έτος», συμπλήρωσε.

Σημείωσε ότι στον εκπαιδευτικό τομέα, ο προϋπολογισμός αποτελεί τη μετάφραση των εκπαιδευτικών αναγκών σε οικονομικά δεδομένα, αφού πέρα από όργανο για εκπαιδευτικό σχεδιασμό, αποτελεί επίσης, όργανο ελέγχου, μέσω της θεσμοθετημένης κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Ανέφερε, επίσης, ότι η φιλοσοφία του προϋπολογισμού αφορά στην ανακατανομή κονδυλίων, ώστε να δοθεί έμφαση στις βασικές προτεραιότητες δηλαδή την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου, αλλά και στην στοχευμένη και ορθότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, για καλύτερα αποτελέσματα.

Εκτός όμως από τις εμβληματικές δράσεις και πολιτικές του Υπουργείου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή ενημερώθηκε και για τις πολιτικές του για τον αθλητισμό.

«Ανάμεσα στους στόχους μας για τον αθλητισμό περιλαμβάνονται η στήριξη αθλητών και προπονητών για προετοιμασία στο εξωτερικό και η εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς διοργανώσεις, η υποστήριξη του αναπτυξιακού αθλητισμού, η επιχορήγηση αθλητών σε θέματα προετοιμασίας και συμμετοχής σε αγώνες, το πρόγραμμα «Αθλητισμός για όλους», ο σχεδιασμός και η παροχή κινήτρων βάσει των επιδόσεων και οι επιχορηγήσεις αθλητικών φορέων, ομοσπονδιών και σωματείων», συμπλήρωσε.

Η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών παρουσιάστηκαν και οι πολιτικές και δράσεις που προωθούν για την ενδυνάμωση της Νεολαίας, «γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι νέοι και οι νέες μας αποτελούν το μέλλον και την ελπίδα του τόπου».

«Πρέπει, λοιπόν, να αντιμετωπίσουμε τα θέματα νεολαίας με υπευθυνότητα, γιατί τους αξίζει μια χώρα δίκαιη, κοινωνικά ευαίσθητη και με ευκαιρίες εργοδότησης. Υπό αυτό το πρίσμα, ενδυναμώνουμε τη νεολαία, σχεδιάζουμε την προώθηση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή, διασφαλίζουμε και αξιοποιούμε διεθνείς συνεργασίες και προωθούμε την οργανωτική ανάπτυξη και τον διοικητικό εκσυγχρονισμό του ΟΝΕΚ», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε η Υπουργός, έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή του όπως το 2024 ανακηρυχθεί σε Έτος Νεολαίας για την Κύπρο, με όλα τα υπουργεία/υφυπουργεία να αναλαμβάνουν δράσεις για τους νέους, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε Εθνικό Συνέδριο υπό την αιγίδα του.

«Ταυτόχρονα, όπως έχω ήδη αναφέρει, γίνονται έρευνες που αφορούν στη διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας, όπως και προσπάθεια, προς αυτή την κατεύθυνση, για την εμπλοκή όλων των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας με στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων από τους νέους μας, για ευκολότερη ένταξη και προσαρμογή τους στην αγορά εργασίας», σημείωσε.

Όπως είπε η κ. Μιχαηλίδου, «για να μπορέσουμε να πετύχουμε την αποστολή μας, θεωρώ απαραίτητη τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων με τους μαθητές, τους γονείς, τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, τους πανεπιστημιακούς, αλλά και άτομα και φορείς που ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση. Μόνο στη βάση αντικειμενικής ενημέρωσης μπορεί να επιτυγχάνεται ο γόνιμος διάλογος που επιδιώκουμε».

«Είμαστε έτοιμοι για τη μετάβαση στο σύγχρονο σχολείο, σταδιακά και συστηματικά. Ευχαριστώ πολύ τη Βουλή για την όλη στήριξη και συνεργασία», πρόσθεσε.

 

Send this to a friend