Home ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Tο πρώτο ρομπότ ChatGPT AI στον κόσμο που δημιουργήθηκε από τους μαθητές των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ
Tο πρώτο ρομπότ ChatGPT AI στον κόσμο που δημιουργήθηκε από τους μαθητές των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ

Tο πρώτο ρομπότ ChatGPT AI στον κόσμο που δημιουργήθηκε από τους μαθητές των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ

Οι Σχολές ΠΑΣΚΑΛ πρόσφατα ολοκλήρωσαν τη δημιουργία ενός ρομπότ που έχει δυνατότητα κατανόησης εντολών, αλληλεπίδρασης με ανθρώπους και εκτέλεσης καθημερινών εργασιών, χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI). Μέσα από πολλές δοκιμές και σκληρή δουλειά, το PASCAL Space Centre υπερήφανα παρουσιάζει τον AInstein!

Η ιδέα να δημιουργηθεί ο AInstein προήλθε από την επιθυμία να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ η AI τεχνολογία για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός ρομπότ που θα μπορούσε να επικοινωνεί με τους ανθρώπους με πιο φυσικό και εύκολο τρόπο. Οι μαθητές ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με το έργο και με δική τους πρωτοβουλία ονόμασαν το ρομπότ AInstein, από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν. Αντιμετώπισαν αρκετές προκλήσεις, ερεύνησαν δράσεις στον τομέα της ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης και χρησιμοποίησαν υλικά και λογισμικά που έδωσαν το έναυσμα, ώστε η ιδέα αυτή να γίνει πράξη.

Αναλυτικότερα, ο AInstein χρησιμοποιεί τη βοήθεια του ChatGPT, ενός εξελιγμένου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης επεξεργασίας φυσικής γλώσσας που αναπτύχθηκε από την OpenAI, και που του επιτρέπει να κατανοήσει και να ανταποκριθεί στην ανθρώπινη ομιλία, καθώς και να εκτελέσει μια ποικιλία εργασιών, όπως να παίξει μουσική, να ρυθμίσει ξυπνητήρια και να απαντήσει σε ερωτήσεις. Επίσης, ο AInstein συμπεριλαμβάνει ένα επεξεργαστή Raspberry Pi, μια κάμερα, μικρόφωνο και ηχείο, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση της ανθρώπινης παρουσίας και τη δυνατότητα επικοινωνίας.

Η δημιουργία του ΑΙnstein αποτέλεσε εξαιρετική ευκαιρία για τους μαθητές των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν την κριτική τους σκέψη, τη δημιουργικότητα, τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες καλλιεργώντας ταυτόχρονα την ομαδικότητά τους, καθώς το τελικό δημιούργημα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ σε Λάρνακα, Λεμεσό και Λευκωσία. Τέλος, το έργο ενθάρρυνε η φιλοσοφία συνεχούς ανάπτυξης που διέπει τις Σχολές ΠΑΣΚΑΛ, εδραιώνοντας την πεποίθηση στους μαθητές ότι μπορούν να μάθουν και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, μέσω σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Σχολές ΠΑΣΚΑΛ και τη δράση του PASCAL Space Centre είναι διαθέσιμες στο https://www.pascal.ac.cy

The first AI ChatGPT Robot in the world created by PASCAL Schools’ students.

PASCAL schools have recently completed the creation of a robot that has the capabilities to understand commands, interact with humans and perform everyday tasks using advanced artificial intelligence (AI) technology. After much experimentation and hard work, PASCAL Space Center proudly presents AInstein!

The idea to create AInstein came from the desire for PASCAL students to use AI technology to design and develop a robot that could communicate with humans in a natural and intuitive way. PASCAL students were particularly enthusiastic about the project and on their own initiative named the robot AInstein after Albert Einstein. Faced with several challenges, they researched projects in the field of robotics and artificial intelligence while using materials and software that gave the impetus to make this idea a reality.

AInstein is powered by ChatGPT, a state-of-the-art natural language processing AI model developed by OpenAI. ChatGPT enables Einstein to understand and respond to human speech, as well as perform a variety of tasks such as playing music, setting alarms, and answering questions. AInstein’s hardware includes a Raspberry Pi, a camera, microphone, and speaker, which are used to detect human presence and enable communication. The robot is programmed to learn and improve over time through a combination of supervised and unsupervised learning.

 

Moreover, the creation of AInstein was an excellent opportunity for PASCAL students to develop and use their creativity, as well as their critical thinking, and communication skills. Moreover, the students get to develop their sense of teamwork as the final project is the result of the collaboration of all PASCAL schools in Larnaka, Lemesos and Lefkosia. Through the development of AInstein, our students have been in a position to challenge themselves, fostering a mindset of continuous self-growth and development, through hard work and dedication.

More information about the PASCAL schools and the activities of the PASCAL Space Center can be found at https://www.pascal.ac.cy

 

Send this to a friend