Home ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Χορηγία σε μαθητές για αγορά laptop και tablet – Ποιοι οι δικαιούχοι
Χορηγία σε μαθητές για αγορά laptop και tablet – Ποιοι οι δικαιούχοι

Χορηγία σε μαθητές για αγορά laptop και tablet – Ποιοι οι δικαιούχοι

Ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου προέβη σήμερα, στο Υπουργείο, σε δηλώσεις αναφορικά με την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου και τη χορηγία σε μαθητές/-τριες για εξασφάλιση ηλεκτρονικών συσκευών.

Συγκεκριμένα ο κ. Προδρόμου αναφορικά με την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου ανέφερε: « Έχουν ετοιμαστεί και αποστέλλονται στη Νομική Υπηρεσία για νομική επεξεργασία δυο νομοσχέδια για την αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών, στη Μέση και τη Δημοτική Εκπαίδευση αντίστοιχα.

Μετά από δεκαετίες και αφού για σχεδόν τρία χρόνια τώρα έγιναν οι απαραίτητες προεργασίες και διαβουλεύσεις, έχουμε καταλήξει σε σχέδια αξιολόγησης και για τις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης.

Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκαν και προηγούμενα προσχέδια και προτάσεις που υπάρχουν στο Υπουργείο από δεκαετίες, κυρίως όμως το έργο στηρίχτηκε στο προσχέδιο που διαμορφώθηκε από ειδική επιτροπή, υπό την προεδρία του Καθηγητή κ. Κώστα Χρίστου.

Μέσα από το διάλογο και τις διαβουλεύσεις που έγιναν με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν ακουστεί απόψεις και έχουν κατατεθεί εισηγήσεις, ορισμένες των οποίων ενσωματώθηκαν μάλιστα στην πρόταση.

Είναι οπωσδήποτε αναγκαίο να έχουμε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και πιο αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης. Αποτελεί ταυτόχρονα και υποχρέωση μας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι στόχοι που μπορεί να επιτευχθούν με αυτό το Σχέδιο Αξιολόγησης είναι οι ακόλουθοι:

 • Να διαθέτει η εκπαίδευση μας ένα συνεκτικό και αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης που θα προάγει την προσπάθεια, θα ενθαρρύνει τη βελτίωση-επιμόρφωση και θα καθιερώνει τα ορθά κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς, τόσο ατομικά, όσο και σε επίπεδο σχολικών μονάδων. Να έχουμε ένα σύστημα που να προάγει ουσιαστικά και όχι μόνο τυπικά την αξιοκρατία. Δηλαδή οι κρίσεις και η σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών να εξαρτώνται από την αξία και την προσπάθεια που καταβάλλουν, όπως και από την απόδοση τους και δεν θα περιορίζονται κυρίως στην αρχαιότητα, όπως συχνά συνέβαινε μέχρι σήμερα.
 • Να υπάρχει συγκροτημένος και συστηματικός σχεδιασμός του Υπουργείου για τη διαμορφωτική αξιολόγηση και τη συνεχή επιμόρφωση/ενημερότητα των εκπαιδευτικών εκεί όπου χρειάζεται.
 • Να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και στη συλλογική αξιολόγηση, στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και τελικά αυτού του ίδιου του κάθε σχολείου. Να ανταποκρίνεται δηλαδή περισσότερο το εκπαιδευτικό σύστημα στην ανάγκη λογοδοσίας προς την κοινότητα.
 • Να υπάρχει μέσω της αξιολόγησης συνεχής ανατροφοδότηση του Υπουργείου για τις δραστηριότητες, τα προγράμματα και τη μεθοδολογία στα σχολεία και μια βάση πάνω στην οποία θα στηρίζονται και θα σχεδιάζονται οι αναγκαίες αναπροσαρμογές.

 

Το σχέδιο που προτείνεται προβλέπει μια σειρά από καινοτομίες, οι κυριότερες των οποίων είναι:

 • Αξιολόγηση που θα γίνεται στη βάση συγκεκριμένων πεδίων και εργασιών, με κριτήρια που περιγράφονται με ακρίβεια και διαφάνεια και είναι όσο το δυνατό μετρήσιμα.
 • Συμπληρωματικά προς τις επιθεωρήσεις, στην αξιολόγηση συμμετέχει με ενεργότερο ρόλο και η αντίστοιχη διεύθυνση του σχολείου.
 • Ορίζονται δηλαδή ως αξιολογητές και οι διευθυντές/-τριες, αφού έχουν καθημερινή εποπτεία και επαφή με τους εκπαιδευτικούς και μια επαρκή εικόνα για τη δραστηριότητα τους μέσα στην τάξη και μέσα στο σχολείο. Οι δυο αξιολογητές, επιθεωρητής/-τρια και διευθυντής/-τρια θα αξιολογούν ξεχωριστά και έπειτα θα σταθμίζεται ένας μέσος όρος, με την αξιολόγηση της επιθεώρησης να έχει βαρύτητα δυο τρίτων και εκείνη της διεύθυνσης ένα τρίτο.
 • Η κλίμακα αξιολόγησης αναβαθμίζεται και θα είναι από 1 έως 100. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευχέρεια ακριβέστερης αριθμητικής αποτίμησης και μεγαλύτερη δυνατότητα διάκρισης για τους αξιολογητές. Θα υπάρχει ξεχωριστή βαθμολογία για όλα τα προβλεπόμενα πεδία και κριτήρια σε κλίμακα μέχρι 100 μονάδες.
 • Προβλέπεται διαδικασία δευτεροβάθμιας αξιολόγησης για τυχόν ενστάσεις και αυτή διακρίνεται πλήρως από την πρωτοβάθμια αξιολόγηση για την εξασφάλιση καλύτερων προϋποθέσεων αντικειμενικότητας.
 • Θα συνδέεται η διαδικασία αξιολόγησης και ενδεχόμενες συστάσεις με πρόγραμμα βελτιωτικών επιμορφώσεων που συγκροτείται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο επιμορφωτικές δράσεις και προγράμματα.

Για την εφαρμογή του νέου συστήματος προβλέπεται η απαραίτητη μεταβατική περίοδος δυο χρόνων».

Όσον αφορά στο θέμα της χορηγίας σε μαθητές/-τριες για εξασφάλιση ηλεκτρονικών συσκευών, ο κ. Προδρόμου ανέφερε: « Η στρατηγική για Ψηφιακό Μετασχηματισμό στην Εκπαίδευση της κυβέρνησης μας, της χώρας μας, προωθείται με:

 • Τον συνολικό σχεδιασμό Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όλων των εργασιών και επικοινωνιών στα σχολεία, που ήδη ξεκίνησε και υλοποιείται.
 • Το πρόγραμμα για τη μετατροπή όλων των αιθουσών διδασκαλίας στα σχολεία σε Ψηφιακές Αίθουσες Διδασκαλίας. Μια δράση που εντάσσεται στο Σχέδιο «Κύπρος_το αύριο» (Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας).
 • Τον εμπλουτισμό και προσαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων σε σχέση με την ένταξη των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα και με πρόνοια του Σχεδίου «Κύπρος_το αύριο».

Ταυτόχρονα όμως, εκτός από τις υποδομές και τα σχολικά προγράμματα, θα πρέπει να φροντίσουμε και για τους μαθητές και τις μαθήτριες, να βεβαιωθούμε ότι θα έχουν όλοι κατάλληλο ψηφιακό εξοπλισμό για να μπορούν να συμμετέχουν.

Με αυτό το στόχο έχουμε εντάξει στο Σχέδιο «Κύπρος_το αύριο» ένα σχέδιο χορηγίας σε μαθητές/-τριες δημοτικών σχολείων και γυμνασίων για την απόκτηση προσωπικής ηλεκτρονικής συσκευής. Δίνεται έτσι η δυνατότητα για ατομική ψηφιακή συσκευή για όλα τα παιδιά στο σχολείο.

Προχωράμε αυτές τις μέρες και θα ανακοινωθεί για να υλοποιηθεί μέσα στην τρέχουσα σχολική χρονιά:

 • Χορηγία σε όλους τους μαθητές/-τριες της Γ’ τάξης Δημοτικού για την απόκτηση συσκευής τύπου ταμπλέτας. Θα χορηγηθεί ποσό 100 ευρώ σε περίπου 7.500 παιδιά.
 • Χορηγία σε όλους τους μαθητές/-τριες Β’ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση προσωπικού φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Θα χορηγηθεί ποσό 300 ευρώ σε περίπου 7.500 παιδιά.

Ο σκοπός είναι από την ηλικία 8-9 ετών και μέχρι και τις πρώτες τάξεις γυμνασίου, τα παιδιά να διαθέτουν μια προσωπική συσκευή τύπου ταμπλέτας και από την ηλικία των 12 ετών να αποκτήσουν ατομικό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Πρόκειται για μια ενίσχυση, που θα βοηθήσει τις οικογένειες για τον εξοπλισμό των παιδιών, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος του κόστους μιας συσκευής.

Ταυτόχρονα και στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας, γίνεται μια επιπρόσθετη πρόβλεψη για μαθητές/-τριες που προέρχονται από οικονομικά ευάλωτες ομάδες.

Στη βάση όμως της μέχρι τώρα εμπειρίας από ανάλογη οικονομική ενίσχυση που απευθυνόταν μόνο σε αυτή την κατηγορία παιδιών και επειδή έγινε αντιληπτό ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν γινόταν χρήση επειδή οι οικογένειες δεν μπορούσαν να καλύψουν τη διαφορά μεταξύ της χορηγίας και της τιμής στην αγορά, στο εξής για την κατηγορία αυτή των μαθητών/-τριών θα προβλέπεται ενισχυμένη χορηγία που θα καλύπτει το σύνολο του κόστους. Δηλαδή χορηγία 200 ευρώ για αγορά ταμπλέτας στα παιδιά του δημοτικού και χορηγία 500 ευρώ για την απόκτηση φορητού Η/Υ.

Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει η βεβαιότητα ότι όλα τα παιδιά θα διαθέτουν τη δική τους ψηφιακή συσκευή», κατέληξε.

Send this to a friend