Home ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΟΣ Άρχισε η θερινή κυνηγετική περίοδος, 19 χιλιάδες κυνηγοί αναμένεται να εξορμήσουν στην ύπαιθρο
Άρχισε η θερινή κυνηγετική περίοδος, 19 χιλιάδες κυνηγοί αναμένεται να εξορμήσουν στην ύπαιθρο

Άρχισε η θερινή κυνηγετική περίοδος, 19 χιλιάδες κυνηγοί αναμένεται να εξορμήσουν στην ύπαιθροΣήμερα Κυριακή, 21 Αυγούστου του 2022, η θερινή περίοδος κυνηγίου, σύμφωνα με Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, η οποία αναφέρει πως αναμένεται η εξόρμηση πέραν των 19 χιλιάδων κυνηγών. 

Σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία αναφέρει ότι στην πλειοψηφία των περιοχών το κυνήγι θα επιτρέπεται κάθε Κυριακή από τις 21/8/2022 μέχρι και τις 18/9/2022, καθώς και τις Τετάρτες 7/9 και 14/9/2022, ενώ σημειώνει ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες έχουν ήδη δημοσιευθεί μέσω των σχετικών διαταγμάτων και των χαρτών κυνηγίου.

Όσον αφορά το κυνήγι των τρυγονιών αυτό θα επιτρέπεται και φέτος από τις 4/9/2022 μέχρι και τις 18/9/2022, κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, παρά την εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πλήρη απαγόρευση του κυνηγίου του τρυγονιού.


Αυτό επιτεύχθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες της Υπηρεσίας, αλλά και λόγω των μέτρων που λήφθηκαν, κατά την περσινή περίοδο κυνηγίου, για συνεχή παρακολούθηση της κάρπωσης των τρυγονιών στο πλαίσιο των περιορισμών που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διατήρηση του πληθυσμού των τρυγονιών.

Η Υπηρεσία Θήρας αφού έλαβε υπόψη της όλα τα δεδομένα που είχε ενώπιον της, δηλαδή το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τρυγόνι, τα επιστημονικά δεδομένα που υπάρχουν, τις πρόσφατες θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα όσα εφαρμόσθηκαν κατά την περσινή περίοδο καθώς και παρατηρήσεις λειτουργών της, εισηγήθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών τη συνέχιση του κυνηγίου του τρυγονιού σε πιο περιορισμένη περίοδο – δηλ. από τις 4/9/2022 μέχρι και τις 18/9/2022 – με στόχο τον περιορισμό της θήρευσης των τρυγονιών που έχουν αναπαραχθεί στην Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την περσινή περίοδο το κυνήγι των τρυγονιών απαγορεύτηκε σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και επιτράπηκε μόνο στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Μάλτα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, σε κάποιες περιοχές της Ιταλίας και στην Αυστρία, στην οποία φέτος δεν θα επιτραπεί το κυνήγι των τρυγονιών.

Εξάλλου, η Υπηρεσία Θήρας αναφέρει πως οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων θα επιτρέπεται το κυνήγι του τρυγονιού στην Κύπρο, είναι οι ίδιοι με αυτούς που εφαρμόστηκαν κατά περσινή περίοδο.

Συγκεκριμένα, η κάρπωση των τρυγονιών θα επιτρέπεται μόνο κατά την περίοδο από τις 4/9/2022 μέχρι και τις 18/9/2022, εκτός και αν νωρίτερα επιτευχθεί το όριο κάρπωσης που έχει καθορισθεί για την Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι 15.756 τρυγόνια, αριθμός ο οποίος έχει υπολογιστεί βάσει των όσων απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50% του μέσου όρου κάρπωσης για τα έτη 2013 – 2018).

Σημειώνει ότι η μέγιστη κάρπωση (κότα) για ένα κυνηγό, σε μία κυνηγετική εξόρμηση θα είναι τα τρία τρυγόνια, ενώ ο κυνηγός, για κάθε τρυγόνι που θηρεύει, θα πρέπει να το καταγράφει στην εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smart phones application) Artemis Cy (Android & IOS) η οποία παρέχεται δωρεάν. Η καταγραφή είναι υποχρεωτική βάσει της σχετικής νομοθεσίας και η παράληψη της καταγραφής τιμωρείται με εξώδικο πρόστιμο €100.

Στο μεταξύ, η καταγραφή της κάρπωσης μπορεί να γίνει στο σημείο με ονομασία «Κανονισμός ΠΔΚ» (AHM Regulation) που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής (βλέπετε εικονίδια στο τέλος της ανακοίνωσης). Σημειώνεται ότι η θήρευση των τρυγονιών είναι δυνατό να καταγραφεί και όταν η εφαρμογή είναι εκτός δικτύου (offline).

Το όριο κάρπωσης τρυγονιών ανά κυνηγό για όλη την περίοδο, που θα επιτρέπεται το κυνήγι των τρυγονιών, θα είναι 12 τρυγόνια.

Επίσης, μετά από σχετική άδεια κατά παρέκκλιση που παραχωρήθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας και εφόσον λήφθηκε η γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής, για θήρευση σε ελεγχόμενη βάση και για περιορισμένη περίοδο, θα επιτρέπεται η θήρευση και του φοινικοπερίστερου (Streptopelia senegalensis – γνωστό στο ευρύ κοινό ως κόκκινο τρυγόνι) για την περίοδο από 21/8/2022 μέχρι και τις 18/9/2022.

Αυτό επιτεύχθηκε μετά από παρατηρήσεις της Υπηρεσίας ότι τα τελευταία χρόνια ο πληθυσμός του φοινικοπερίστερου αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο και σε κάποιες περιοχές φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τόσο τους πληθυσμούς του φιλικουτουνιού όσο και του τρυγονιού.

Λόγω του ότι η θήρευση του φοινικοπερίστερου θα γίνεται κατά παρέκκλιση η καταγραφή της κάρπωσης τους θα είναι υποχρεωτική, δηλαδή η κάρπωση των φοινικοπερίστρων θα επιτρέπεται μόνο κατά την περίοδο από τις 21/8/2022 μέχρι και τις 18/9/2022 εκτός και αν νωρίτερα επιτευχθεί το όριο κάρπωσης που έχει καθορισθεί που είναι 15.000 φοινικοπερίστερα.

Η μέγιστη κάρπωση (κότα), για ένα κυνηγό, σε μία κυνηγετική εξόρμηση θα είναι τα 10 φοινικοπερίστερα, ενώ ο κυνηγός για κάθε φοινικοπερίστερο που θηρεύει θα πρέπει να το καταγράφει στην εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smart phones application) Artemis Cy (Android & IOS) η οποία παρέχεται δωρεάν.

Η καταγραφή είναι υποχρεωτική βάσει της σχετικής νομοθεσίας και η παράληψη της καταγραφής τιμωρείται με εξώδικο πρόστιμο €100.

Το όριο κάρπωσης φοινικοπερίστρων ανά κυνηγό για όλη την περίοδο, που θα επιτρέπεται το κυνήγι των τρυγονιών, θα είναι 30 φοινικοπερίστερα.

Η Υπηρεσία Θήρας καλεί όσους θα εξορμήσουν την Κυριακή 21/8/2022 να τηρούν όλους τους γραπτούς και άγραφους νόμους του κυνηγίου και να δείξουν τον απαραίτητο σεβασμό στους συναδέλφους τους και στις ξένες περιουσίες, που θα τους φιλοξενήσουν.

Υπενθυμίζεται ότι η ανανέωση των αδειών κυνηγίου συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.Send this to a friend