Home ΛΑΡΝΑΚΑ Τον Φεβρουάριο του 2022 σε ισχύ το Σχέδιο Περιοχής Λάρνακας
Τον Φεβρουάριο του 2022 σε ισχύ το Σχέδιο Περιοχής Λάρνακας

Τον Φεβρουάριο του 2022 σε ισχύ το Σχέδιο Περιοχής ΛάρνακαςΓΡΑΦΕΙ Ο ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Σ’ ένα εξάμηνο από σήμερα αναμένεται ότι θα τεθεί σε ισχύ το νέο Σχέδιο Περιοχής στον χώρο του πρώην διυλιστηρίου, στη Λάρνακα. Η εφαρμογή του Σχεδίου Περιοχής εκτιμάται ότι θα διαφοροποιήσει τόσο τα πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής, όσο και την αξία της ακίνητης περιουσίας, διανοίγοντας παράλληλα μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης στα ανατολικά παράλια της πόλης.

Πρόκειται για μια παραλιακή περιοχή η οποία παρέμεινε «εγκλωβισμένη» για περίπου μισό αιώνα λόγω λειτουργίας του διυλιστηρίου και των εταιρειών υγρών καυσίμων και υγραερίου. Πλέον, με την δρομολόγηση της μεταφοράς όλων των οχληρών εγκαταστάσεων στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, η Λάρνακα γυρίζει επιτέλους σελίδα.


Το Σχέδιο Περιοχής αναλύθηκεμε κάθε λεπτομέρεια από τον δημοτικό μηχανικό του Δήμου Λάρνακας Ανδρέα Καρακατσάνη σε πρόσφατη εκδήλωση που έγινε, κατά την οποία παρουσιάστηκε η πορεία των διαδικασιών μετακίνησης των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου. Η ολοκληρωμένη πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2020 και αυτό το διάστημα είναι η περίοδος εξέτασης των ενστάσεων από την Επιτροπή Μελέτης Ενστάσεων.

Η σχετική νομοθεσία προνοεί μια περίοδο 14 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, εντός της οποίας πρέπει να γίνει η εξέταση, να σταλούν οι εισηγήσεις στον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος με την σειρά του θα διαμορφώσει τις εισηγήσεις του προς το Υπουργικό Συμβούλιο, που θα πάρει και την τελική απόφαση. Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, το τελικό κείμενο του εγκεκριμένου Σχεδίου Περιοχής υπολογίζεται ότι θα δημοσιευτεί καιθα τεθεί σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2022. Το Σχέδιο Περιοχής καλύπτει μια έκταση 421 εκταρίων, δηλαδή 4,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Το ποσοστό επί του εμβαδού του τοπικού σχεδίου είναι 3,5%.Το Σχέδιο Περιοχής θα εισάγει μοντέρνες μεθόδους ενεργής πολεοδομίας, όπως αστικό αναδασμό, οικογειτονιές και πολυλειτουργικότητα, ενώ θα προωθεί την αειφορία, την βιώσιμη κινητικότητα και την κυκλική οικονομία κάτω από την ομπρέλα της ολοκληρωμένης αστικής αναζωογόνησης, η οποία περικλείει περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολεοδομικές, αρχιτεκτονικές, πολιτιστικές και άλλες παραμέτρους.

Ποιες περιοχές καλύπτει

Σύμφωνα με την παρουσίαση του κ.Καρακατσάνη, η περιοχή του Σχεδίου καλύπτει την ακτογραμμή και τον χερσαίο χώρο μεταξύ του παραλιακού δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας και της θάλασσας, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών και υγραερίου, τον ποταμό Αρχάγγελο – Καμίτση και τα κανάλια ομβρίων, την περιοχή όπου βρίσκονταν οι εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου, τις οικιστικές περιοχές πίσω από το λιμάνι Λάρνακας, την περιοχή Αρκολείβαδων στο Δήμο Λειβαδιών καθώς και μια μεγάλη έκταση γεωργικής γης στα όρια του Δήμου Λειβαδιών.

Στις νέες περιοχές ανάπτυξης θα επιτρέπεται ένα ευρύ φάσμα χρήσεων, όπως τουρισμός, εμπόριο, γραφεία, κατοικίες, χώρους αναψυχής και ψυχαγωγίας. Θα επιτρέπονται,επίσης, κι άλλες χρήσεις που κατά την κρίση της Πολεοδομικής Αρχής θα τονώσουν την ποικιλομορφία, την επιχειρηματικότητα και τον επιδιωκόμενο χαρακτήρα της περιοχής. Ειδικά στον Κεντρικό Πολυλειτουργικό Πυρήνας (ΚΠΠ) της υπό αναφορά περιοχής, θα επιτρέπεται ένα ευρύ φάσμα χρήσεων, όπως το εμπόριο, τα γραφεία, οι κατοικίες και επιθυμητές χρήσεις αναψυχής, ψυχαγωγίας, τουρισμού, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πολιτισμού, κοινωνικής μέριμνας και κέντρων υγείας. Για όλες τις χρήσεις προβλέπεται αύξηση συντελεστή δόμησης. Στην περιοχή αυτή θα επιτρέπεται ακόμακαι η ανέγερση πύργων σε τεμάχια με ελάχιστο καθαρό εμβαδό 20 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, με μέγιστο αριθμό ορόφων τους 20 και μέγιστο ύψος τα 90 μέτρα.

 
Send this to a friend