Home ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΤΑΞΙΔΙ Πόσα και τι θα δηλώνουμε στα ταξίδια μας
Πόσα και τι θα δηλώνουμε στα ταξίδια μας

Πόσα και τι θα δηλώνουμε στα ταξίδια μαςΝέα δεδομένα ισχύουν από σήμερα για όσους ταξιδεύουν εντός της ΕΕ, καθώς είναι υποχρεωμένοι να κάνουν δήλωση ρευστών διαθεσίμων, όταν μεταφέρουν περισσότερα από 10.000 ευρώ σε μετρητά ή χρυσά νομίσματα ή ράβδους χρυσού. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τον αποκλεισμό των πηγών χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, από σήμερα θα εφαρμοστούν αλλαγές, που θα καταστήσουν υφιστάμενους κανονισμούς, ακόμη πιο αυστηρούς και τη μεταφορά μεγάλων ποσών ακόμη δυσκολότερη.

Τι αλλάζει από σήμερα

● Ο ορισμός των «μετρητών» στους κανόνες θα επεκταθεί, ώστε να συμπεριλάβει ορισμένα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Αυτό σημαίνει ότι από σήμερα όσοι ταξιδεύουν και μεταφέρουν €10.000 και πάνω (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλα νομίσματα), πρέπει να υποβάλουν δήλωση μετρητών. Στον νέο ορισμό των μετρητών, όταν γίνεται είσοδος ή έξοδος από χώρα της ΕΕ περιλαμβάνονται: Τραπεζογραμμάτια και κέρματα (συμπεριλαμβανομένου νομίσματος που είναι εκτός γενικής κυκλοφορίας, αλλά αυτά μπορούν ακόμη να ανταλλαχθούν σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή σε κεντρική τράπεζα), διαπραγματεύσιμα μέσα, όπως επιταγές, επιταγές ταξιδιωτών, χαρτονομίσματα και εντολές πληρωμής, χρυσά νομίσματα με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 90%, ράβδοι χρυσού, ψήγματα με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 99,5%.


● Οι τελωνειακές αρχές μπορούν επίσης να ζητήσουν να υποβληθεί δήλωση γνωστοποίησης μετρητών όταν εντοπίσουν 10.000 ευρώ ή περισσότερα σε μετρητά (όπως περιλαμβάνονται στον νέο ορισμό), τα οποία αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορές (ασυνόδευτα μετρητά). Εάν ζητηθεί, αυτή η δήλωση θα πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από τον παραλήπτη, τον αποστολέα ή από έναν διορισμένο αντιπρόσωπο των δύο.

● Οι νέοι κανόνες επιτρέπουν επίσης στις τελωνειακές αρχές να ενεργούν και για ποσά κάτω των 10.000 ευρώ, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα μετρητά συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα.

Εάν δεν υποβληθεί  δήλωση (ή δήλωση γνωστοποίησης, όταν ζητηθεί σε περίπτωση ασυνόδευτων μετρητών) για μετρητά 10.000 ευρώ ή περισσότερα, ή εάν υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης με εγκληματική δραστηριότητα, τα μετρητά ενδέχεται να κρατηθούν και ο κάτοχος να αντιμετωπίσει κυρώσεις. Η δήλωση μετρητών πρέπει να καταγράφει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την οικονομική προέλευση και τη μελλοντική χρήση των μετρητών.

Πώς συμπληρώνεται η δήλωση

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ένα εναρμονισμένο έντυπο δήλωσης, το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται σε μία από τις διαθέσιμες γλώσσες για τη χώρα στην οποία εισέρχεται ή εγκαταλείπει ο ταξιδιώτης. Εάν κάποιος μεταφέρει μετρητά για λογαριασμό μιας εταιρείας, το όνομα της εταιρείας πρέπει να αναφέρεται στη δήλωση. Για άτομα που ταξιδεύουν σε γκρουπ, το όριο των 10.000 ευρώ ισχύει για κάθε άτομο ξεχωριστά. Η υποχρέωση δήλωσης μετρητών ισχύει επίσης για ανηλίκους μέσω των γονέων τους ή των νόμιμων κηδεμόνων τους, καθώς και για άτομα υπό κηδεμονία μέσω του νόμιμου εκπροσώπου τους. Εάν κάποιος δεν είναι βέβαιος εάν πρέπει να κάνει δήλωση ή όχι, θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τις αρμόδιες αρχές στο σημείο εισόδου ή εξόδου της ΕΕ.

Κυρώσεις για μη συμμόρφωση και πρόνοια για φύλαξη δεδομένων

Εκτός από την πιθανή κράτηση των εν λόγω μετρητών (σε περίπτωση που κάποιος δεν υποβάλει δήλωση (ή δήλωση γνωστοποίησης, όταν ζητηθεί σε περίπτωση ασυνόδευτων μετρητών) για μετρητά 10.000 ευρώ ή περισσότερα, ή εάν υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης με εγκληματική δραστηριότητα, κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιβάλει τις δικές του κυρώσεις, που πρέπει να είναι «αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές». Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει σημαντικά πρόστιμα για μη δήλωση.

Ορισμένες χώρες της ΕΕ έχουν επίσης εθνικές διατάξεις που διέπουν τα μετρητά που μεταφέρονται μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ ή ακόμη και εντός μιας χώρας. Αν και αυτές οι διατάξεις δεν αποτελούν μέρος των κανόνων της ΕΕ, η Επιτροπή συνιστά ανεπιφύλακτα όσους ταξιδέψουν να ελέγξουν ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους.

Οι σχετικές αρχές θα μπορούν να αποθηκεύουν τις πληροφορίες που παρέχονται σε δηλώσεις μετρητών που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ για περίοδο πέντε ετών. Τα κράτη μέλη θα ανταλλάσσουν επίσης πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις μη δήλωσης και περιπτώσεις δηλώσεων όπου υπάρχουν ενδείξεις διασύνδεσης με εγκληματικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων ποσών κάτω των 10.000 ευρώ). Θα ανταλλάσσονται επίσης ανώνυμα πληροφορίες κινδύνου και αποτελέσματα ανάλυσης κινδύνου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πληροφορίες μπορούν να κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στην Ευρωπόλ.
Send this to a friend