Home ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΟΨΕΙΣ Κυκλική Οικονομία
Κυκλική Οικονομία

Κυκλική ΟικονομίαΓΡΑΦΕΙ η Άννα Κοσμά*

Η κυκλική οικονομία αντιπροσωπεύει μια αναπτυξιακή στρατηγική που συνεπάγεται οικονομική ανάπτυξη χωρίς αύξηση της κατανάλωσης πόρων, με βαθιά μεταρρύθμιση των αλυσίδων παραγωγής και των καταναλωτικών συνηθειών και δεν εξυπηρετεί μόνο τη συμβατική οικονομία αλλά δημιουργεί εναλλακτική και βιώσιμη οικονομία και έναν άλλο τρόπο παραγωγής. Θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι η λύση προς μια Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα, οι επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες, οι δήμοι, οι πολίτες και οι ηγεσίες, με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς συνεργασίας μεταξύ τους, θα πρέπει να λειτουργούν στο μέλλον.

Σύμφωνα με διάφορες μελέτες, η εξάντληση των πόρων γίνεται όλο και περισσότερο απειλητική. Η κυκλική οικονομία εμφανίζεται ως εναλλακτική λύση στο τρέχον μοντέλο της παραγωγής και της κατανάλωσης με τη δυνατότητα επίλυσης περιβαλλοντικών προκλήσεων και ταυτόχρονα ανοίγει ευκαιρίες για επιχειρηματική και οικονομική ανάπτυξη. Σε μια κοινωνία κυκλικής οικονομίας, τα απόβλητα πρέπει να θεωρηθούν ως ένας νέος πόρος στην οικονομία.


Στο επίκεντρο της δημιουργικότητας και της ανάπτυξης, οι δήμοι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο κινητήριων δυνάμεων της οικονομίας του τόπου. Τις επόμενες δεκαετίες οι πόλεις θα είναι ολοένα και πιο σημαντικές, με αναμενόμενη αύξηση του ποσοστού αστικοποίησης, άρα και αύξηση των υποδομών και των επενδύσεων. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στην βιώσιμη ανάπτυξη και να προσπαθήσει μέσω των δικτύων και των χρηματοδοτήσεων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, να γίνουν αλλαγές στην περιοχή τους με γνώμονα την αειφορία και την βιωσιμότητα. Η αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων από την ΕΕ και των προγραμμάτων ανάπτυξης είναι σημαντικές για την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, την βιωσιμότητα μιας περιοχής και οι μόνες οικονομικοί διέξοδοι των δήμων, να προχωρήσουν μελλοντικούς σχεδιασμούς. Καθοριστικής σημασίας είναι βέβαια και η συνεχής ευαισθητοποίηση των κατοίκων μέσα από δράσεις, είτε ενημερωτικές είτε εθελοντικές.

Επιπρόσθετα η έρευνα και η ανάπτυξη, σε συνδυασμό με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής γεωργικής βιομηχανίας, η οποία θα μπορεί να αποδίδει τα απαιτούμενα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα προσέγγισης μιας αειφόρου-παραγωγικής γεωργίας, που συνδέει την τεχνολογία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον, είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί ασφαλής παραγωγή τροφίμων. Οι ισχυρές αγροτικές οικονομίες αποτελούν το κλειδί για ένα αειφόρο γεωργικό σύστημα και τη διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας. Ακολουθώντας το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, μπορεί να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση των πόρων και των προϊόντων. Ως εκ τούτου, περισσότερη αξία μπορεί να ληφθεί από τους παραγόμενους πόρους. Αν και οι αγρότες μπορεί να διαδραματίσουν τον βασικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να το κάνουν μόνοι τους. Μία τέτοια μετάβαση απαιτεί την προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων για την υπέρβαση των τεχνικών, οικονομικών, νομικών και κοινωνικών εμποδίων. Τίποτα όμως δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει έρευνα και ανάπτυξη αλλά και συνέργειες μεταξύ φορέων, γεωργών και παραγωγών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων παραγόντων.

Ο τουρισμός έχει επίσης τη δυνατότητα να συμβάλει στην ανάπτυξη των αγροτικών, των περιφερειακών ή των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών. Ο τουρισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην Κυπριακή οικονομία. Υπάρχουν πολλά οφέλη του τουρισμού στη χώρα, καθώς ενισχύει τα έσοδα της οικονομίας, δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας, αναπτύσσει τις υποδομές της χώρας και καλλιεργεί μια αίσθηση πολιτιστικής ανταλλαγής μεταξύ των τουριστών και των κατοίκων των τουριστικών περιοχών. Η σημασία του τουρισμού δεν μπορεί να αγνοηθεί καθώς συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να συνεισφέρει πολύ περισσότερο τόσο στην οικονομία του τόπου όσο και στο περιβάλλον ακολουθώντας καλές πρακτικές αειφορίας. Η τουριστική βιομηχανία θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, επιτρέποντας σε ορισμένες κοινωνίες να αναπτυχθούν μέσω της εκμετάλλευσής της. Ωστόσο, η ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας συνεπάγεται αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, όπως είναι η αυξημένη κατανάλωση πόρων και η παραγωγή αποβλήτων.

Η κυκλική οικονομία λοιπόν είναι ένα βιομηχανικό μοντέλο του οποίου ο σκοπός και η αρχή σχεδιασμού είναι η αναγέννηση. Το μοντέλο αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση των επιδόσεων των πόρων και στην καταπολέμηση της αστάθειας που μπορεί να επιφέρει η κλιματική αλλαγή στις επιχειρήσεις. Το μοντέλο αυτό χαρακτηρίζεται από λειτουργικά και στρατηγικά οφέλη και συγκεντρώνει τεράστιες δυνατότητες δημιουργίας αξίας στο οικονομικό, επιχειρηματικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό πεδίο.

 Υποψήφια Βουλεύτρια Δημοκρατικού Συναγερμού Επαρχία Λάρνακας

Στέλεχος Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας Αμμοχώστου

Πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας

Facebook: Άννα Κοσμά

Website: www.annakosma.com

 
Send this to a friend