Home ΛΑΡΝΑΚΑ Τι λέει ο Δήμος Λάρνακας για τη μετακίνηση τραπεζοκαθισμάτων του μπαρ “Μαργαρίτα”
Τι λέει ο Δήμος Λάρνακας για τη μετακίνηση τραπεζοκαθισμάτων του μπαρ “Μαργαρίτα”

Τι λέει ο Δήμος Λάρνακας για τη μετακίνηση τραπεζοκαθισμάτων του μπαρ “Μαργαρίτα”Ο Δήμος Λάρνακας σε σχέση με την επιχείρηση μετακίνησης τραπεζοκαθισμάτων και άλλου εξοπλισμού από πλακόστρωτο χώρο που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021, με σκοπό την ανάκτηση πλακόστρωτου χώρου στο παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων, επιθυμεί να αναφέρει τα ακόλουθα:

• Η πολιτική του Δήμου Λάρνακας η οποία εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις σε όλη την πόλη, αφορά την παραχώρηση κοινόχρηστου πλακόστρωτου χώρου για κάθε υποστατικό εστίασης νοουμένου ότι αυτά κατέχουν κατάστημα με την ανάλογη πρόσοψη προς το πλακόστρωτο. Επίσης, η παραχώρηση αυτή είναι ανάλογη των μέτρων της πρόσοψης του καταστήματος τους.

• Το υπό αναφορά υποστατικό στο οποίο έγινε η επιχείρηση απομάκρυνσης του εξοπλισμού, κατέχει τον πλακόστρωτο χώρο χωρίς όμως να έχει την ανάλογη πρόσοψη. Από το 2017, με την αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου της Ευανθίας Πιερίδου, το κατάστημα που εφάπτεται του υπό αναφορά πλακόστρωτου χώρου, από ταξιδιωτικό γραφείο πήρε πολεοδομική άδεια για καφεστιατόριο. Βάση της πιο πάνω πολιτικής του Δήμου Λάρνακας, δικαιωματικά ο πλακόστρωτος χώρος αναλογεί στο νέο καφεστιατόριο, πράγμα που ζητήθηκε από τους νέους ιδιοκτήτες του χώρου. Σημειώνεται ότι το κέντρο αναψυχής Royal Ris – Margarita δεν διαθέτει πρόσοψη στον πλακόστρωτο χώρο αλλά κατέχει χώρο εστίασης εντός της αυλής στο πίσω μέρος του διατηρητέου κτιρίου.


• Μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία, για ανάκτηση του πλακόστρωτου χώρου που κατέχει το Royal Ris – Margarita, του οποίου η άδεια λειτουργίας είχε λήξει από το 2016 και έκτοτε δεν ανανεώθηκε, οι ιδιοκτήτες αρνιούνταν να παραδώσουν κενό και ελεύθερο το πλακόστρωτο/ δημόσιο πεζοδρόμιο γεγονός που τους καθιστά παράνομους.
Σημειώνεται ότι από το 2017 μέχρι και σήμερα, το εν λόγω υποστατικό λειτουργούσε στο συγκεκριμένο πλακόστρωτο χωρίς τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες αρχές (άδεια λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού, άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, άδεια χρήσης μεγαφώνων) για τον εξωτερικό πλακόστρωτο χώρο που χρησιμοποιούσε.

• Οι δικαστικές διαδικασίες μεταξύ του Δήμου Λάρνακας και του Royal Ris – Margarita ξεκίνησαν από το 1994 και συνεχίστηκαν μέχρι πρόσφατα με πάντα να λήγουν υπέρ του Δήμου Λάρνακας καθότι αφόρα την ξεκάθαρη εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου. Επίσης, όταν το 2017, η εταιρεία Royal Ris – Margarita εξασφάλισε διάταγμα για να μην μπορεί ο Δήμος Λάρνακας να εξασκήσει τα δικαιώματα του στον πλακόστρωτο χώρο, αυτή ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο υπέρ του Δήμου Λάρνακας (Πολιτική Έφεση αρ. Ε187/2017).

• Όσο αφορά τον ανθρωπιστικό παράγοντα προς την εταιρεία Royal Ris – Margarita και με πρόθεση του Δημοτικού Συμβουλίου για να μην βλάψει την εν λόγω εταιρεία, προτάθηκε όπως παραχωρηθεί άλλος μικρότερος χώρος στο παραλιακό μέτωπο που να οδηγεί στο εσωτερικό της αυλής που κατέχει το εν λόγω υποστατικό. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να συνεχίσουν την λειτουργία τους απρόσκοπτα. Ακόμη, προτάθηκε να τους δοθούν εναλλακτικά άλλοι προνομιούχοι χώροι ακόμη και στην νέα Δημοτική Αγορά. Οι ιδιοκτήτες απέρριπταν πάντα κατηγορηματικά όλες τις προτάσεις ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ο Δήμος Λάρνακας δεν έλαβε ποτέ καμία απάντηση.

• Σημειώνεται ότι από το 2017, ο Δήμος Λάρνακας μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παραχώρησε άδεια χρήσης του εν λόγω πλακόστρωτου σε άλλη εταιρεία η οποία κατέχει το υποστατικό που εφάπτεται.

• Ο Δήμος Λάρνακας με επιστολή του τον Ιούλιο του 2020, ζήτησε από τον Αρχηγό της Αστυνομίας Κύπρου όπως με την παρουσία της Αστυνομίας και το προσωπικό του Δήμου, μεταβούν και να ανακτήσουν την κατοχή του χώρου, μετακινώντας τα αντικείμενα που βρίσκονται εντός αυτού. Στην επιστολή αυτή συμπερίλαβε όλα τα υποστηρικτικά στοιχεία όπως σχετικές επιστολές μεταξύ του Δήμου και της εταιρείες, απαιτήσεις, αγωγές, επιστολές από δικηγόρους, αποφάσεις Δικαστηρίου κ.α.

• Η Νομική Υπηρεσία αφού εξέτασε όλα τα στοιχεία και αφού έλαβε υπόψην της το περιεχόμενο των επιστολών του Δήμου Λάρνακας σε απαντητική επιστολή της προς την Αστυνομία Κύπρου ανάφερε ότι βάση του άρθρου 173Β του περί Δήμων Νόμου του 1995, Ν. 111/85, η παραχώρηση χρήσης πεζοδρομίου ή μέρους αυτού εναπόκειται στη δικαιοδοσία του Δήμου Λάρνακας.

• Η Αστυνομία Κύπρου λαμβάνοντας υπόψην τις υποδείξεις της Νομικής Υπηρεσίας ενημέρωσε το Δήμο Λάρνακας ότι θα ήταν παρούσα κατά την ανάκτηση του πλακόστρωτου χώρου και ότι θα δίνονταν οδηγίες προς τον Αστυνομικό Διευθυντή Λάρνακας και τον Έπαρχο Λάρνακας για την από κοινού διευθέτηση της ημερομηνίας που θα διενεργείτο η συγκεκριμένη επιχείρηση. Πράγμα που έγινε ως ανωτέρω.

• Αξίζει να σημειωθεί ότι η από το 1997 μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου (σχέδιο μ. Αγγέλου Δημητρίου), η εταιρία Royal Ris – Margarita γνώριζε πολύ καλά την πολιτική του Δήμου όσον αφορά την παραχώρηση πλακόστρωτου χώρου στην Λεωφόρο Αθηνών (Φοινικούδες) και δεν προέβηκε σε καμία ενέργεια για εξασφάλιση καταστήματος που να διαθέτει πρόσοψη στο παραλιακό μέτωπο. Ακόμη και σήμερα που υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα καταστήματα στο παραλιακό μέτωπο, η εταιρεία δεν προέβηκε σε καμία ενέργεια για επίλυση του προβλήματος.

• Ο Δήμος Λάρνακας διευκρινίζει ότι τυχόν παρέκκλιση από την πολιτική που εφαρμόζει για την κατανομή πλακόστρωτων χώρων θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα και θα αποτελούσε το πρώτο βήμα για μη αξιοκρατική μεταχείριση και αποδοχή αιτημάτων που δεν βασίζονται σε μια ενιαία και ομοιόμορφη πολιτική.

• Σε σχέση με την ώρα την οποία πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση ανάκτησης του πλακόστρωτου, αυτή είναι προκαθορισμένη και είθισται να γίνεται τις πρωινές ώρες κατά τις οποίες η αποκοπή κύριων δρόμων δεν προκαλεί προβλήματα στην κυκλοφορία άρα ούτε και ατυχήματα άλλα ούτε και προσβολή της οποιασδήποτε εταιρείας δημοσίως.

• Οι οδηγίες που δόθηκαν στο προσωπικό του Δήμου Λάρνακας ήταν όπως ενεργήσει σε πλαίσια που να μην εξασκηθεί βία σε κανένα πρόσωπο, πράγμα που εφαρμόστηκε κατά γράμμα. Αντιθέτως, παρά την παρουσία και υποστήριξη της Αστυνομίας και το δικαίωμα του Δήμου για ολική ανάκτηση του χώρου, όταν το προσωπικό του Δήμου διαπίστωσε ότι πιθανόν να τραυματιζόταν κάποιος από τους παρευρισκομένους σε περίπτωση που επενέβαιναν πιο δυναμικά, αποσύρθηκε.

• Σε σχέση με απόδειξη είσπραξης που δημοσιοποιήθηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η ενέργεια αυτή σκοπό έχει την παραπληροφόρηση και παραπλάνηση του κοινού αφού αφορά άλλο πλακόστρωτο σημείο και όχι το συγκεκριμένο πλακόστρωτο και αφορά το έτος 2020 και όχι το έτος 2021.

Τέλος, ο Δήμος Λάρνακας, διαβεβαιώνει οι αποφάσεις για τις πιο πάνω υποθέσεις, βασίζονται σε θέματα αρχών και ισοτιμίας και καθορισμένης πολιτικής. Για την συγκεκριμένη υπόθεση έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες για επίλυση και εξεύρεση λύσης βάση του ανθρωπιστικού τομέα, χωρίς ωστόσο καμία ανταπόκριση.
Send this to a friend