Home ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Simplex μέλος της Ευρωπαϊκής Συνθήκης CNDCP για κλιματικά ουδέτερα Data Centres
Η Simplex μέλος της Ευρωπαϊκής Συνθήκης CNDCP για κλιματικά ουδέτερα Data Centres

Η Simplex μέλος της Ευρωπαϊκής Συνθήκης CNDCP για κλιματικά ουδέτερα Data CentresΠροσβλέποντας σε μια βιώσιμη και αειφόρο Ευρωπαϊκή οικονομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EuropeanGreenDeal) που θέτει ως στόχο να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050, με καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (ουδετερότητα του άνθρακα).  Με σκοπό να συμβάλουν προς αυτό το στόχο, κορυφαίοι παροχείς υπηρεσιών DataCenterαπ’ όλη την Ευρώπη, συνένωσαν τις δυνάμεις τους κάτω από το ClimateNeutralDataCentrePact (CNDCP),μια συνθήκη/συμφωνία που προβλέπει την κλιματική ουδετερότητα των DataCentersμέχρι το 2030, καθιστώντας τα DataCentersαναπόσπαστο κομμάτι ενός πράσινου Ευρωπαϊκού μέλλοντος. Η εταιρεία Simplex, κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών datacenter στην Κύπρο, δεσμευμένη σε ένα μέλλον ουδέτερο σε άνθρακα, και έχοντας υιοθετήσει αρκετές οικολογικές τεχνολογίες και στα δύο της DataCenters, στο LIM1 και στο καινούριο LCA1, το οποίο άρχισε τη λειτουργία του μόλις στο τέλος του 2020, υπέγραψε τη Συνθήκη την 1η Φεβρουαρίου 2021.  Διαχρονικά πρωτοπόρος και καινοτόμος εταιρεία, η Simplexέγινε ο πρώτος πάροχος υπηρεσιών DataCenterστην Κύπρο που συμμετέχει στη συμφωνία CNDCP, επιδεικνύοντας για ακόμα μια φορά την ηγετική της θέση, αυτή τη φορά στον τομέα της βιωσιμότητας και της αειφόρου ανάπτυξης.

Οι συμμετέχοντες στη συνθήκη CNDCP δεσμεύονται να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες με μετρήσιμους στόχους στους πιο κάτω τομείς:

  • Ενεργειακή Απόδοση: τα DataCentersθα πρέπει να λειτουργούν με δείκτη ενεργειακής απόδοσης (PUE – PowerUsageEffectiveness) 1.3 σε ψυχρά κλίματα και 1.4 σε θερμά κλίματα όπως αυτό της Κύπρου.
  • Καθαρή Ενέργεια: μέχρι το 2025, η ενέργεια που καταναλώνουν τα DataCenters θα πρέπει να προέρχεται κατά τουλάχιστο 75% από ανανεώσιμες ή άλλες καθαρές πηγές με το ποσοστό αυτό να πρέπει να φτάσει το 100% μέχρι το 2030.
  • Προστασία Υδάτινων Πόρων: μέχρι το 2022, μέσα από τη Συνθήκη θα καθοριστεί ένας νέος δείκτης για την αποτελεσματική/αποδοτική χρήση του νερού ως μέσο ψύξης σε DataCentres (WaterUsageEffectiveness – WUE). Τα DataCentersθα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένους στόχους σε σχέση με αυτό τον νέο δείκτη μέχρι το 2025 και 2030, αντίστοιχα.
  • Κυκλική Οικονομία: τα DataCenters θα αξιολογούν το σύνολο του μεταχειρισμένου εξοπλισμού τους και θα προβαίνουν στην επαναχρησιμοποίηση, διόρθωση ή ανακύκλωση του.
  • Κυκλικό Ενεργειακό Σύστημα: τα DataCenters θα εξετάσουν πρακτικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικά αποδοτικούς τρόπους επαναχρησιμοποίησης της θερμότητας που παράγουν.

Ο κ. Μιχάλης Ομήρου, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Simplex, δήλωσε: «ΩςSimplexήμασταν  πάντοτε ευαισθητοποιημένοι στα θέματα βιωσιμότητας και αειφορίας. Παρά το γεγονός ότι διαχειριζόμαστε δύο DataCentresσε μια χώρα όπου οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, καταφέραμε μέσω μιας σειράς ενεργειών και επενδύσεων να βελτιώσουμε σημαντικά την ενεργειακή απόδοση του πρώτου DataCenterμας LIM1 που λειτουργεί από το 2007 ενώ στο καινούριο μας DataCenterLCA1,που λειτούργησε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο, υιοθετήσαμε σύγχρονες και οικολογικές λύσεις UPSκαι ψύξης, προσαρμοσμένων στα δεδομένα της χώρας μας, που προσφέρουν την μέγιστη δυνατή απόδοση με τους χαμηλότερους δυνατούς ρύπους.   Παραμένουμε επίσης δεσμευμένοι στην επαναχρησιμοποίηση του παλιού εξοπλισμού ή στην ανακύκλωσή του όπου αυτό δεν είναι δυνατό.  Συνεπώς η συμμετοχή μας στη ΣυνθήκηCNDCPέρχεται ως φυσικό επακόλουθο των περιβαλλοντικών πρακτικών που ήδη ακολουθούσαμε. Σε έναν κόσμο όπου οι ψηφιακές υποδομές και η συνδεσιμότητα είναι πιο κρίσιμεςκαι σημαντικές από ποτέ, στην Simplex δεν κάνουμε καθόλου συμβιβασμούς όσον αφορά το περιβάλλον και θα εργαστούμε για να επιτύχουμε τους καθορισμένους στόχους της Συνθήκης σε όλα τα πεδία εφαρμογής της».


Εκπρόσωποι των εταιρειών και οργανώσεων που υπέγραψαν και συμμετέχουν στη ΣυνθήκηCNDCP, θα συναντιόνται δύο φορές το χρόνο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ανασκόπηση της προόδου σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί.   Το 2022 θα αποτελέσει χρόνο προσαρμογής ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμμορφωθούν ως προς τους στόχους της Συνθήκης και να πιστοποιηθούν σχετικά μέχρι την 1η Ιουλίου 2023.  Ακολούθως η συμμόρφωση θα αξιολογείται και επαναπιστοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια.

Σχετικά με τη Συνθήκη CNDCPγια Κλιματικά Ουδέτερα DataCenters

ΗΣυνθήκηClimateNeutralData Center Pact (CNDCP) γιαΚλιματικάΟυδέτεραDataCentersαποτελείπρωτοβουλίατων διαχειριστών Ευρωπαϊκών DataCentersκαι σχετικών εμπορικών οργανώσεων.  Προνοεί κλιματικά ουδέτερα DataCentresμέχρι το 2030, έτσι ώστε αυτά να αποτελέσουν  αναπόσπαστο κομμάτι ενός βιώσιμου και αειφόρου Ευρωπαϊκού μέλλοντος και να συνεισφέρουν μέσω της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης στον στόχο μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης μέχρι το 2050όπως αυτός τίθεται μέσα από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EuropeanGreenDeal).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συνθήκη CNDCP, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.climateneutraldatacentre.net.

Σχετικά με την Simplex

Η εταιρεία Simplex ιδρύθηκε το 2005 και είναι ο κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών datacenter στην Κύπρο. Ταυτόχρονα, μέσα από τις συνεργασίες της με κορυφαίους κατασκευαστές υλικού και λογισμικού παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής. Όλες οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία είναι πιστοποιημένες με ISO 9001 και ISO 27001 για θέματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας αντίστοιχα.

Μέσα από την ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών της, η Simplex εξυπηρετεί σήμερα ένα ευρύ πελατολόγιο αποτελούμενο τόσο από τοπικές, όσο κι από διεθνείς εταιρείες οι οποίες εμπιστεύονται στην Simplexτην αξιοπιστία, ασφάλεια και διαχείριση των πληροφοριακών τους συστημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.simplex.com.cy.

 
Send this to a friend