Home ΛΑΡΝΑΚΑ Αναξιόπιστος ο σταθμός ΑΗΚ στο Βασιλικό
Αναξιόπιστος ο σταθμός ΑΗΚ στο Βασιλικό

Αναξιόπιστος ο σταθμός ΑΗΚ στο ΒασιλικόΣοβαρά προβλήματα στη λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παρατηρούνται στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού, σε βαθμό που αμφισβητείται αρμοδίως η αξιοπιστία του σταθμού, με συνέπεια ΡΑΕΚ και Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) να εκφράζουν έντονες ανησυχίες για το ενδεχόμενο η κάλυψη των αναγκών να γίνεται με οριακή επάρκεια, σε αυτή τη φάση, αλλά και για το υπόλοιπο του 2021 ή και της επόμενης διετίας!

Όπως πληροφορείται ο «Φ», ο ΔΣΜΚ, με επιστολή του στις 18 Δεκεμβρίου 2020 (επί διεύθυνσης Τρίαρου), αλλά και με πιο πρόσφατες παρεμβάσεις του νυν διευθυντή ΔΣΜΚ Σταύρου Σταυρινού, έχει σημάνει συναγερμό για συχνά προβλήματα στη λειτουργία μονάδων στο Βασιλικό και για τον κίνδυνο να προκληθούν προβλήματα στην ομαλή κάλυψη της ζήτησης ενέργειας αλλά και για την απειλή άλλων διαταραχών στην παραγωγή ηλεκτρισμού.

Τις ανησυχίες του ΔΣΜΚ φαίνεται να συμμερίζεται και η ΡΑΕΚ, υπό την αιγίδα της οποίας πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη των εμπλεκομένων στις 25/1/21, μετά την οποία δόθηκαν οδηγίες στην ΑΗΚ να τοποθετηθεί γραπτώς για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι μονάδες στο Βασιλικό και τη Δεκέλεια και κυρίως για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης όλων των επεμβάσεων/συντηρήσεων/βελτιώσεων σε συγκεκριμένες μονάδες, ώστε η Αρχή Ηλεκτρισμού να δεσμευτεί γραπτώς ως προς το πότε θα είναι διαθέσιμες όλες οι μονάδες, προς αποφυγή δυσάρεστων και επώδυνων εκπλήξεων το καλοκαίρι του 2021, αλλά και για τα επόμενα δύο καλοκαίρια, μέχρι την ενίσχυση της παραγωγής με την 6η μονάδα συνδυασμένου κύκλου στο Βασιλικό ή και τη μονάδα συνδυασμένου κύκλου της ιδιωτικής εταιρείας PEC, μέσα του 2023.


– Τα προβλήματα γίνονται σοβαρότερα αν ληφθεί υπόψη η υποχρέωση της ΑΗΚ, έναντι της ΕΕ, να μειώσει σε 18,000 τις ώρες λειτουργίας των ατμοστροβίλων στο σταθμό Δεκέλειας, για την τετραετία 2020-2023, καθώς τέλη του ’23 θα πρέπει οι μονάδες αυτές να αποσυρθούν για περιβαλλοντικούς λόγους. Η μείωση των ωρών αντιστοιχεί περίπου στο μισό της συνολικής δυνητικής λειτουργίας τους μέσα στην τετραετία, αλλά τα προβλήματα στο Βασιλικό εμποδίζουν την ΑΗΚ να προχωρήσει σε δραστική μείωση των ωρών λειτουργίας μονάδων στη Δεκέλεια, με κίνδυνο το όριο των 18,000 ωρών επιτρεπόμενης λειτουργίας μέχρι το 2023 να συμπληρωθεί νωρίτερα και να τεθούν εκτός λειτουργίας οι ατμοστρόβιλοι στη Δεκέλεια πριν το 2023, κάτι που θα επηρεάσει τη δυνατότητα ομαλούς κάλυψης των αναγκών σε ηλεκτρισμό.

Συναγερμός από ΔΣΜΚ

Στις 18/12/2020, ο τότε διευθυντής ΔΣΜΚ, Χρίστος Τρίαρος, με επιστολή του στη ΡΑΕΚ, υπό τον τίτλο «Λειτουργικά προβλήματα στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού», εξέφραζε ανησυχία και προβληματισμό για τη μη ασφαλή διαθεσιμότητα των μονάδων παραγωγής στο Βασιλικό. Σε εκείνη την επιστολή, ο κ. Τρίαρος αναφερόταν συγκεκριμένα στα προβλήματα ανά μονάδα.

Ανταποκρινόμενη σε εκείνη την επιστολή-προειδοποίηση, η ΡΑΕΚ συγκάλεσε τηλεδιάσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων, στις 25/1/21, ενώπιον της οποίας ο πρόεδρος της ρυθμιστικής αρχής, Ανδρέας Πουλλικκάς, συμμερίστηκε τις ανησυχίες του ΔΣΜΚ και τόνισε ότι «ο έντονος προβληματισμός απορρέει από το γεγονός ότι υπάρχει οριακή επάρκεια για τον χειμώνα 2020-21, καθώς και οριακή επάρκεια για τα χρόνια 2021, ’22 και ’23, δεδομένου του περιορισμού των ωρών λειτουργίας των ατμοστροβίλων του σταθμού Δεκέλειας αλλά και των λειτουργικών προβλημάτων του σταθμού Βασιλικού».

Πρέπει δε, να τονιστεί ότι τις ανησυχίες του παυθέντα -στο μεταξύ- διευθυντή ΔΣΜΚ Χρίστου Τρίαρου συμμερίζεται και ο νέος διευθυντής ΔΣΜΚ, Σταύρος Σταυρινός. Στη σύσκεψη της 25ης Ιανουαρίου 2021, πληροφορούμαστε ότι ο κ. Σταυρινός παρουσίασε πίνακα συμβάντων (προβλημάτων) και γεγονότων και είπε ότι λόγω των προβλημάτων και των συγκεκριμένων συμβάντων ο ΔΣΜΚ θεωρεί επί του παρόντος αναξιόπιστο τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού! Πρόσθεσε, μάλιστα, πως πρέπει να δοθούν δείγματα γραφής (σ.σ. προφανώς από την ΑΗΚ) για να θεωρηθεί αξιόπιστος ο σταθμός Βασιλικού και ότι πρέπει να εξομαλυνθεί η κατάσταση (σ.σ. με τη λειτουργία των μονάδων στο Βασιλικό) πριν εφαρμοστεί η μειωμένη λειτουργία ατμοστροβίλων στη Δεκέλεια.

Εξίσου ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ένας εκ των εκπροσώπων της ΑΗΚ σε εκείνη τη σύσκεψη, ο Χαράλαμπος Μενελάου, φάνηκε να αντιλαμβάνεται τους λόγους για τους οποίους ο ΔΣΜΚ εξέφρασε ανησυχία και αγωνία.

Τα προβλήματα και οι εξηγήσεις

Στις 17 Φεβρουαρίου 2021, η ΑΗΚ, με επιστολή της στη ΡΑΕΚ, τοποθετείται επίσημα για τα προβλήματα – καθυστερήσεις στην ομαλή λειτουργία των τριών ατμοστρόβιλων αλλά και στις δύο μονάδες συνδυασμένου κύκλου, στο Βασιλικό. Από την επιστολή προκύπτουν τα ακόλουθα:

* Συμπληρώθηκαν μεν οι εργασίες στον ατμοστρόβιλο 1 (130 μεγαβάτ) για την απόκτηση δυνατότητας καύσης φυσικού αερίου και για εγακτάσταση αντιρρυπαντικού συστήματος για μείωση των οξειδίων του θείου και του αζώτου, αλλά οι περίοδοι αξιοπιστίας εκτέλεσης των εργασιών δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η λειτουργία της μονάδας μπορεί να διασφαλιστεί, αλλά χωρίς να πληρούνται τα περιβαλλοντικά της όρια. Κάποια προβλήματα στο σύστημα εκκαπνισμού του καταλύτη, αναμένεται να αντιμετωπιστούν με εισηγήσεις του κατασκευαστή.

* Ο ατμοστρόβιλος 2 (130 μεγαβάτ) δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία και δεν θα είναι διαθέσιμος για να τεθεί σε λειτουργία, ούτε καν για έκτακτες καταστάσεις, αφού εκκρεμεί η ολοκλήρωση εργασιών αναβάθμισης, ανάλογες με εκείνες που έγιναν στη μονάδα 1. Η ολοκλήρωση όλων των εργασιών δεν αναμένεται νωρίτερα από τις αρχές Μαϊου.

* Πρόβλημα υπάρχει και στη μονάδα 3 (130 μεγαβάτ), καθώς η εγκατάσταση μονάδας απονίτρωσης δεν κύλησε ομαλά, αφού διαπιστώθηκε ότι ο λέβητας χρειάζεται πλύσιμο σε πολύ συχνά διαστήματα, λόγω έκχυσης ουρίας, σύμφωνα με τις ενδείξεις. Το πρόβλημα είναι υπό διερεύνηση από τεχνικούς της ΑΗΚ και του εργολάβου.

* Δυστυχώς προβλήματα υπάρχουν και στις δύο μονάδες συνδυασμένου κύκλου, 4 και 5. Σύμφωνα με την ΑΗΚ, εντοπίστηκε πρόβλημα στο gear set του gear box της μονάδας 41 και η μονάδα 4 δεν μπορεί να παράγει 220 μεγαβάτ, αλλά 180. Το πρόβλημα δεν εκτιμάται ότι θα λυθεί, παρά μόνο περί τα τέλη του 2021. Δυνατό το ίδιο πρόβλημα να εντοπιστεί και σε άλλες επί μέρους μονάδες της μονάδας 4. Επιπλέον, σύμφωνα με την ΑΗΚ, η μονάδα 52 αντιμετωπίζει και… πρόβλημα διέγερσης! Για την αντιμετώπισή του θα προωθηθούν βελτιώσεις από τον εργολάβο.

Πηγή: Philenews
Send this to a friend