Home ΛΑΡΝΑΚΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «Πράσινη Συμφωνία στην ΕΕ και Αειφόρος Ανάπτυξη στην Κύπρο»
«Πράσινη Συμφωνία στην ΕΕ και Αειφόρος Ανάπτυξη στην Κύπρο»

«Πράσινη Συμφωνία στην ΕΕ και Αειφόρος Ανάπτυξη στην Κύπρο»

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, η διαδικτυακή συζήτηση με τους πολίτες με θέμα: «Πράσινη Συμφωνία στην ΕΕ και Αειφόρος Ανάπτυξη στην Κύπρο». Τη διαδικτυακή συζήτηση  συνδιοργάνωσαν το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας,  στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο  Αντρέας Κεττής, ο Ευρωβουλευτής  Δημήτρης Παπαδάκης από την Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, η Επίτροπος Περιβάλλοντος  Κλέλια Βασιλείου και ο Δήμαρχος Λάρνακας και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων  Ανδρέας Βύρας. Η συζήτηση μεταδόθηκε ζωντανά από τις ιστοσελίδες στο Facebook όλων των συνδιοργανωτών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έστειλαν σωρεία ερωτημάτων προς σχολιασμό από τους εισηγητές.

Ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο αναφέρθηκε στο φιλόδοξο σχέδιο της Πράσινης Συμφωνίας που ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τόνισε τη σημαντικότητα της μείωσης των ρύπων και από τις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη κάνοντας ειδική αναφορά στους μεγάλους ρυπαντές όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η  Ινδία και η Ρωσία για να μπορέσει να υπάρξει η βιώσιμη ανάπτυξη, αφού η ΕΕ ευθύνεται μόνο για  το 8% των παγκόσμιων αερίων του θερμοκηπίου.

Ο Ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης ανέδειξε τη σημασία αλλαγής νοοτροπίας από τους πολίτες και  ανάφερε ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση το τρέχον διάστημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επιβολή περιβαλλοντικού φόρου. Αναφορικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, υπογράμμισε την αναγκαιότητα στενής συνεργασίας όλων των χωρών που περικλείουν τη λεκάνη της Μεσογείου τονίζοντας με νόημα πως η περιβαλλοντική ρύπανση, ειδικά της θάλασσας δεν ανακόπτεται στα θαλάσσια σύνορα.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος πληροφόρησε για σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Κύπρος και υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως μια μεγάλη πρόκληση είναι η αναθεώρηση του κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής, καθώς και αλλαγή στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων των κτηνοτροφικών μονάδων.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας τόνισε ότι είναι σημαντικό το περιβάλλον να παραμένει μακριά από ιδεολογικές και κομματικές αντιπαραθέσεις και να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Κύπρο αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη, μιας και είναι οι τοπικές αρχές λόγω της εγγύτητάς τους προς τους πολίτες που θα εγγυηθούν την επίτευξη των στόχων που θέτει η Πράσινη Συμφωνία.

Σημειώνεται πως η προωθούμενη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει ως στόχο να καταστεί η οικονομία της ΕΕ βιώσιμη, μετατρέποντας τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες σε όλους τους τομείς πολιτικής, εξασφαλίζοντας μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση σε μια βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη. Ο χάρτης αυτός παρουσιάζει τη προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων με τη μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και τη μείωση της ρύπανσης. Περιγράφει αδρομερώς τις απαιτούμενες επενδύσεις και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί ότι η μετάβαση θα είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καλύπτει , ιδίως τις μεταφορές, την ενέργεια, τη γεωργία, τα κτίρια και βιομηχανίες, όπως τη βιομηχανία χάλυβα, σκυροδέματος,  την κλωστοϋφαντουργία και τη χημική βιομηχανία.


Send this to a friend