Home ΛΑΡΝΑΚΑ Στη Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου ενδεχομένως να μετακινηθεί το εργοστάσιο πυρίτιδας
Στη Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου ενδεχομένως να μετακινηθεί το εργοστάσιο πυρίτιδας

Στη Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου ενδεχομένως να μετακινηθεί το εργοστάσιο πυρίτιδας

Η μετακίνηση του εργοστασίου πυρίτιδας στη Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου με ποσότητα αποθηκευμένης πυρίτιδας μέχρι πέντε τόνους, αποτελεί την καλύτερη δυνατή λύση για το υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να κοπάσει ο θόρυβος και οι διαμαρτυρίες του κόσμου για τη λειτουργία της μονάδας στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας, πλησίον οικιστικής ζώνης.

Απαντώντας σ’ ερωτήματα που έθεσε στα πλαίσια κοινοβουλευτικής ενημέρωσης ο βουλευτής Γιώργος Περδίκης, αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για επίλυση του προβλήματος και για προστασία των περιοίκων, ο υπουργός Εσωτερικών σ’ επιτολή του, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2019, σημειώνει ότι καταβάλλονται προσπάθειες μετακίνησης του εργοστασίου στη βάση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 6 Μαΐου 2019.

Μετά την απόφαση αυτή, συστάθηκε ειδική επιτροπή, η οποία συντονίζεται από τον Έπαρχο Λάρνακας και αποτελείται από εκπροσώπους των υπουργείων Εσωτερικών, Μεταφορών, Ενέργειας και Οικονομικών, της υπηρεσίας Μεταλλείων και του τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία μετά από μελέτη και διαπραγμάτευση με την εταιρεία θα υποβάλει εμπεριστατωμένη εισήγηση στη βάση τριών επιλογών: Είτε παραμονή του εργοστασίου στην υφιστάμενη τοποθεσία, με μείωση των αποθεμάτων πυρίτιδας μέχρι πέντε τόνους, είτε μετακίνηση του εργοστασίου σε μια άκρη της Βιομηχανικής Περιοχής Λάρνακας, δηλαδή στην ίδια περιοχή αλλά πιο μακριά από τις κατοικίες ή μετακίνηση του εργοστασίου στη Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου (πρώην Ελεύθερη Ζώνη Λάρνακας), με ποσότητα αποθήκευσης πυρίτιδας μέχρι πέντε τόνους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, η υπό αναφορά επιτροπή διαπίστωσε ότι η παραμονή του εργοστασίου στην υφιστάμενη του θέση, στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας, συνιστά σοβαρό και διαρκή κίνδυνο για τους κάτοικους της περιοχής λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης ζώνης προστασίας. Εξού και η επιλογή αυτή απορρίφθηκε. Όπως τονίζεται, «η ασφάλεια των κατοίκων είναι ζήτημα που δεν επιδέχεται εκπτώσεων». Περαιτέρω, η επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι η προτεινόμενη επιλογή για μετακίνηση του εργοστασίου στην ίδια περιοχή, πιο μακριά από τις κατοικίες, δεν μπορούσε να υλοποιηθεί επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα τεμάχια.

Συνεπώς, η μετακίνηση του εργοστασίου στη Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου (πρώην Ελεύθερη Ζώνη Λάρνακας), με ποσότητα αποθηκευμένης πυρίτιδας μέχρι πέντε τόνους, φαντάζει ως η καλύτερη υπό τις περιστάσεις λύση διότι, όπως εξηγεί ο κ.Πετρίδης, η απόσταση των οικιστικών περιοχών από την προτεινόμενη νέα τοποθεσία ξεπερνά το ένα χιλιόμετρο, ενώ παρεμβάλλεται ως φυσικό ανάχωμα ασφάλειας το μέρος του αυτοκινητόδρομου από τον αερολιμένα Λάρνακας προς τον κυκλοφοριακό κόμβο Καλού Χωριού και η παρακείμενη βιομηχανική ζώνη ανατολικά του αυτοκινητόδρομου.

Όχι στην Κόσιη

———————–

Όσον αφορά το σενάριο μετακίνησης του εργοστασίου στην περιοχή Κόσιης, ο υπουργός Εσωτερικών επισημαίνει ότι η μονάδα δεν θα συνιστούσε κίνδυνο για οποιεσδήποτε γειτνιάζουσες οικιστικές, βιομηχανικές και άλλες αναπτύξεις. Το σενάριο αυτό υπερέχει σε πλεονεκτήματα, διότι δεν επηρεάζει την ανάπτυξη, αποφεύγεται η μεταφορά της πυρίτιδας με οχήματα, υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια για δημιουργία ζώνης προστασίας κι ενδέχεται να περιοριστεί το κόστος των αποζημιώσεων.

Ωστόσο, η εταιρεία ενημέρωσε το υπουργείο Εσωτερικών, πριν την λήψη της σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ότι δεν αποδέχεται τη μετακίνηση του εργοστασίου στην Κόσιη, καθότι η περιοχή δεν διαθέτει επαρκείς υποδομές, ενώ υποστηρίζει πως θα υπάρχουν δυσμενείς περιβαλλοντικές και υγειονομικές συνθήκες που θα εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του εργοστασίου.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, την ύπαρξη οσμών από τη Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Κόσιης, το μεθάνιο που διαχέεται στην ατμόσφαιρα καθώς και τις οσμές από χημικές ουσίες με τις οποίες περιλούζονται οι πάσσαλοι που έχει εναποθέσει η ΑΗΚ σε παρακείμενους αποθηκευτικούς χώρους.

Καταλήγοντας, ο κ.Πετρίδης ενημερώνει πως έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία των κατοίκων με τη μετακίνηση της επιπλέον ποσότητας πυρίτιδας πέραν των οκτώ τόνων, ώστε η υφιστάμενη εγκατάσταση να μην χαρακτηρίζεται εγκατάσταση Seveso.

 

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ


Send this to a friend