Home ΛΑΡΝΑΚΑ Η επιλογή κλάδου σπουδών βασίζεται σε τρία κύρια κριτήρια
Η επιλογή κλάδου σπουδών βασίζεται σε τρία κύρια κριτήρια

Η επιλογή κλάδου σπουδών βασίζεται σε τρία κύρια κριτήρια

  • Ποια είναι τα κύρια κριτήρια για την επιλογή κλάδου σπουδών;

Η επιλογή κλάδου σπουδών βασίζεται σε 3 κύρια κριτήρια. Α) Τον τύπο (χαρακτήρα) του μαθητή, Β) Τις δεξιότητές του και Γ) Την προοπτική του επαγγέλματος που θέλει να ασκήσει ο μαθητής στο μέλλον. Για το Α και Β, υπάρχουν εξειδικευμένα ερωτηματολόγια και τεστ που μπορεί να συμπληρώσει ένας μαθητής κατά την διάρκεια της φοίτησής του στο Λύκειο. Καλό θα είναι η συμβουλευτική διαδικασία να ξεκινά από την Γ’ Γυμνασίου έτσι ώστε να δίνεται χρόνος στον συμβουλευόμενο και τον σύμβουλο να ορίσουν κάποια χρήσιμα χρονοδιαγράμματα. Υπάρχουν επίσης μελέτες για την προοπτική όλων των επαγγελμάτων από την αρχή ανθρώπινου δυναμικού Κύπρου που καλό θα είναι να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του μαθητή και του συμβούλου.

  • Είμαι καλός/ή σε κάποια μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά με οδηγούν σε μια σπουδή με μειωμένες προοπτικές. Τι κάνω εάν η σπουδή που επιλέγω με οδηγεί σε κορεσμένα επαγγέλματα;

Πολλές φορές οι μαθητές λανθασμένα υποθέτουν ότι θα ασκήσουν το επάγγελμα που θα σπουδάσουν. Αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Οι σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο στόχο έχουν να δώσουν στον μαθητή κάποιες δεξιότητες τις οποίες θα χρησιμοποιήσει μετά στο επάγγελμά του. Παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι όλοι οι μαθητές που θα σπουδάσουν π.χ. ψυχολογία θα ασκήσουν το επάγγελμα του ψυχολόγου. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα επαγγέλματα χωρίζονται σε υποκατηγορίες (ειδικότητες) που μπορεί να διδαχτεί κάποιος σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Για παράδειγμα μπορεί κάποιος μαθητής να σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων σε προπτυχιακό επίπεδο και μετά να «ειδικευτεί» σε μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Προσωπικού. Άρα συμβουλή μας εδώ είναι να πληροφορείται ο μαθητής για τις υποκατηγορίες ενός κλάδου που έχουν ζήτηση έστω και αν η γενική κατηγορία του επαγγέλματος θεωρείται κορεσμένη.

  • Τι κάνω εάν δεν ξέρω τι θέλω να σπουδάσω;

Εάν ο μαθητής είναι αναποφάσιστος, πρέπει να αποταθεί σε επαγγελματία εκπαιδευτικό σύμβουλο ο οποίος θα τον καθοδηγήσει στο να γνωρίσει ο ίδιος τον επαγγελματικό του τύπο, τις δεξιότητές του καθώς και τα επαγγέλματα και κλάδους σπουδών που του ταιριάζουν. Αυτό γίνεται με την χρήση εξειδικευμένων ψυχομετρικών εργαλείων και ερωτηματολογίων καθώς και με κατ’ ιδίαν συνεδρίες με τον σύμβουλο.

  • Πώς με βοηθούν τα εξειδικευμένα tests επαγγελματικού προσανατολισμού και πώς μπορούν να με βοηθήσουν να επιλέξω πρώτα σπουδή και μετά επάγγελμα;

Τα ψυχομετρικά εργαλεία και τα ερωτηματολόγια έχουν 2 στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να αποκαλύψουν τον επαγγελματικό τύπο του μαθητή π.χ ερευνητικός, επιχειρηματικός, οργανωτικός / διοικητικός, πρακτικός, επικοινωνιακός. Μετά ακολουθεί εξειδικευμένη συνεδρία στην οποία ο μαθητής αντιλαμβάνεται και ο ίδιος τις επαγγελματικές του δεξιότητες και σε συνάρτηση με τον επαγγελματικό του τύπο, μαθαίνει τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν καλύτερα. Ο συμβουλευόμενος μαζί με τον εκπαιδευτικό σύμβουλο καθορίζουν ένα χρονοδιάγραμμα για επιλογή κλάδου σπουδών μελετώντας και τις προοπτικές των διαφόρων επαγγελμάτων που αφορούν τον μαθητή.

  • Από ποια ηλικία θα πρέπει να αρχίσω να διερευνώ τη σπουδή που θα ακολουθήσω;

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα υποχρεώνει τον μαθητή να επιλέξει Ομάδα Μαθημάτων Παρακολούθησης από την Γ’ Γυμνασίου. Ιδανικά, ο μαθητής πρέπει να ξεκινήσει την συμβουλευτική διαδικασία στην Γ’ Γυμνασίου έτσι ώστε να γίνονται σωστές επιλογές μαθημάτων στο Λύκειο που μέσω των Παγκύπριων εξετάσεων θα καθορίσουν την πρόσβαση προς τους προσφερόμενους κλάδους των κρατικών Πανεπιστημίων στην Κύπρο, την Ελλάδα και πολλές φορές το εξωτερικό.

  • Tι θα συστήνατε σε έναν μαθητή αναφορικά με την επιλογή σπουδών;

Πολλές φορές οι μαθητές βλέπουν μόνο την επαγγελματική ανέλιξη όταν επιλέγουν κλάδο σπουδών στο Πανεπιστήμιο ή ΟΜΠ στο Λύκειο αγνοώντας τον επαγγελματικό τους τύπο και τις δεξιότητές τους. Μερικές φορές μπορεί να γίνει και το αντίθετο, δηλαδή, να συγκεντρωθούν πάνω στον επαγγελματικό τους τύπο και τις δεξιότητές τους αγνοώντας την επαγγελματική αποκατάσταση και ανέλιξη. Οι τρείς αυτοί πυλώνες πρέπει να καθορίσουν την επιλογή κλάδου σπουδών μαζί. Μόνο έτσι θα μπορέσει ο μαθητής να έχει επαγγελματική αποκατάσταση και να είναι ευχαριστημένος με την δουλειά την οποία κάνει.

  • Τι θα συστήνατε σε έναν υποψήφιο φοιτητή ο οποίος έχει ήδη επιλέξει και βρίσκεται στον δρόμο προς το πανεπιστήμιο;

Ο μαθητής ο οποίος έχει επιλέξει κλάδο σπουδών και θα αρχίσει τις σπουδές του από τον Σεπτέμβρη πρέπει να ξεκινήσει σιγά σιγά να σκέφτεται να εμπλουτίσει τις εμπειρίες του με όσο το δυνατόν περισσότερη πρακτική άσκηση. Πολλές φορές οι εργοδότες θέλουν να προσλάβουν άτομα με εμπειρίες που έχουν δουλέψει σε εταιρείες για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό ελαχιστοποιεί το κόστος για εκπαίδευση καινούργιου προσωπικού και τυχόν απώλειες από καινούργιους υπαλλήλους που ανακαλύπτουν ότι δεν τους ικανοποιεί το επάγγελμα. Άρα με την πρακτική άσκηση ο φοιτητής δεν λαμβάνει μόνο εμπειρία που θα γίνει μέρος του βιογραφικού του, αλλά και γνωρίζει το εργασιακό περιβάλλον μακριά από τις ακαδημαϊκές θεωρίες που μαθαίνουν στην τάξη.

Για περισσότερες πληροφορίες ή αν έχετε συγκεκριμένες απορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τους Σύμβουλους Σπουδών Everyday Counseling Student Servicesστο 24400027 ή στο 70000827


Send this to a friend