Home ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΟΣ Μείωση αμυντικής εισφοράς και κατάργηση φόρου στα οχήματα
Μείωση αμυντικής εισφοράς και κατάργηση φόρου στα οχήματα

Μείωση αμυντικής εισφοράς και κατάργηση φόρου στα οχήματα

 

Δεκαεπτά μεταρρυθμίσεις που αποτελούν μέρος της πολιτικής του προϋπολογισμού για το 2019 και που οι δύο επηρεάζουν άμεσα την τσέπη των πολιτών, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών. Σημειώνει μάλιστα ότι μπορεί να μειώνονται τα έσοδα του κράτους αλλά αντισταθμίζονται από άλλες πηγές.

Πιο συγκεκριμένα, προωθείται μείωση του συντελεστή αμυντικής εισφοράς που επιβάλλεται στην πηγή επί των τόκων από 30% που ισχύει σήμερα στο 17%. Υπολογίζεται πως η δημοσιονομική επίπτωση θα κυμανθεί γύρω στα €45 εκατ., ή 0,22% του ΑΕΠ.

Προωθείται επίσης τροποποιητικό νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται στο στάδιο δημόσιας διαβούλευσης, για νέες ρυθμίσεις στα τέλη κυκλοφορίας για μηχανοκίνητα οχήματα που εγγράφονται για πρώτη φορά στη Δημοκρατία, καθώς και κατάργηση των φόρων κατανάλωσης όλων των οχημάτων. Τα τέλη για τα υφιστάμενα σε κυκλοφορία οχήματα παραμένουν ως έχουν.

 

Η απώλεια από την κατάργηση των φόρων κατανάλωσης υπολογίζεται στα €13 εκατ. η οποία αντισταθμίζεται μερικώς από την προτεινόμενη αναθεώρηση των τελών, η οποία υπολογίζεται να οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων κατά €7,5 εκατ.

Η συνολική απώλεια των νέων ρυθμίσεων ανέρχεται στα €5,5 εκατ, ή 0,02% του ΑΕΠ.

Στις κυριότερες μεταρρυθμίσεις του 2019 περιλαμβάνεται η μερική αποκρατικοποίηση της CYTA, με την προσέλκυση στρατηγικού συνεργάτη-επενδυτή. Στο ίδιο πλαίσιο πολιτικής περιλαμβάνεται η αποκρατικοποίηση του Χρηματιστηρίου Κύπρου και του Κρατικού Λαχείου. Επίσης, περιλαμβάνονται η μεταρρύθμιση δομών διακυβέρνησης της Κεντρικής Τράπεζας, η ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η σύσταση νέας Ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής για τον Ασφαλιστικό Τομέα και τα Ταμεία Προνοίας.

Γίνεται επίσης αναφορά στην εφαρμογή του ΓεΣΥ, από 1/6/2019, για ποιοτική διασφάλιση της υγείας των πολιτών παράλληλα με τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητάς του.

Επίσης, με τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους:

● Προωθείται η απόκτηση συστήματος Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης που θα αναβαθμίσει πλήρως την υποβολή, διαχείριση και διεκπεραίωση δικαστικών υποθέσεων καθώς και την επιμέρους λειτουργία όλων των Δικαστηρίων (συνολικού προϋπολογισμού €13 εκατ.). Προωθείται η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
● Προβλέπεται η αγορά συστήματος Ηλεκτρονικών Υπογραφών και Ηλεκτρονικής Αυθεντικοποίησης, η απόκτηση Ολοκληρωμένου Μηχανογραφικού Συστήματος για το Τμήμα Φορολογίας (προϋπολογιζόμενης δαπάνης €35 εκατ.) και η απόκτηση Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) που θα καλύψει τη μετάβαση του προϋπολογισμού στη βάση προγραμμάτων και τις λειτουργικές περιοχές της Λογιστικής, Προϋπολογισμού, Μισθολογίου, Συντάξεων και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (προϋπολογιζόμενης δαπάνης €40 εκατ.)
● Προνοούνται η επέκταση της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών, του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου και της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου ΑΡΙΑΔΝΗ (προϋπολογιζόμενης δαπάνης €11 εκατ.).
Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται η υλοποίηση έργων υποδομής όπως μεγάλα οδικά έργα (Α’ Φάση του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας, Α’ Φάση του Αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Σαϊτά, Δρόμος Πάφου-Πόλης), πανεπιστημιακές και ερευνητικές υποδομές, το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, το νέο κτήριο της Βουλής, το νέο Κρατικό Χημείο, το νέο Γήπεδο Λεμεσού, η Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου Λάρνακας, έργα ενεργειακής υποδομής στο Βασιλικό, έργα αναβάθμισης Αστικών Κέντρων και άλλα ώριμα αναπτυξιακά έργα που έχουν τροχοδρομηθεί για όλες τις επαρχίες περιλαμβανομένων και συγχρηματοδοτούμενων έργων. Επίσης, στις μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνονται η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση Επενδυτικών Ταμείων, προώθηση θεμάτων οριζόντιας μεταρρύθμισης στη δημόσια υπηρεσία, μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βελτίωση της διακυβέρνησης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, εμπορική αξιοποίηση του Λιμανιού της Λάρνακας, σύσταση Ταμείου Προνοίας για τους νεοεισερχόμενους δημοσίους υπαλλήλους που δεν καλύπτονται από σχέδιο σύνταξης.

Πλεόνασμα 3% προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2019

Ο προϋπολογισμός του 2019 προβλέπεται για άλλη μια χρονιά να είναι πλεονασματικός. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης θα ανέλθουν στα €8,55 δισ. και δαπάνες στα €7,91 δισ., δηλαδή υπολογίζεται δημοσιονομικό πλεόνασμα που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα προσεγγίσει το 3% του ΑΕΠ.

Οι πρωτογενείς δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης θα ανέλθουν στα €6,27 δισ. ενώ σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2018, προκύπτει αύξηση €214 εκατ. ή ποσοστό 3%, επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση σημαντικών έργων και προγραμμάτων όπως οι επενδύσεις στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Το δημόσιο χρέος για το 2018 εκτιμάται να ανέλθει στο 104,2% του ΑΕΠ ενώ για το 2019 να περιοριστεί στο 99,5%.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, κρίνεται ως βιώσιμο κάτω από όλα τα σενάρια της άσκησης ευαισθησίας χρέους, κάτι που επιβεβαιώνεται από τρεις διαδοχικές αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι οι προκλήσεις που σχετίζονται με το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου παραμένουν, αλλά μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες έχουν ενισχυθεί δραστικά οι προοπτικές για την οριστική αντιμετώπισή τους.

Τονίζεται η σημασία: της μεταφοράς περίπου του 50% των μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτός ισολογισμού τραπεζών, η πρόσφατη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και η προώθηση του Σχεδίου Εστία, που αφορά ΜΕΔ με υποθήκη την πρώτη κατοικία.

Η πολιτική απασχόλησης στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα παραμένει αμετάβλητη και στοχεύει στη συγκράτηση του μισθολογίου εντός των ορίων που προκύπτουν από τη μεταβολή του ονομαστικού ΑΕΠ. Μέσω του προϋπολογισμού προτείνεται η δημιουργία 159 νέων θέσεων και η κατάργηση 139.

Οι νέες θέσεις αφορούν κυρίως τον τομέα της δικαιοσύνης και περιλαμβάνουν την δημιουργία 32 νέων θέσεων δικαστή διαφόρων βαθμίδων, 8 θέσεων πρωτοκολλητή και στενογράφου δικαστηρίων και 29 θέσεις Εισαγγελέων/Ανώτερων Δικηγόρων/Δικηγόρων της Δημοκρατίας στη Νομική Υπηρεσία.

Εδραίωση της ανάπτυξης πλέον ο βασικός στόχος

«Ο βασικός στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι πλέον η εδραίωση της ανάπτυξης και η δημιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης προς όφελος του συνόλου των συμπολιτών μας», δήλωσε μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ο υπουργός Οικονομικών.

«Θεωρώ ότι ο κρατικός προϋπολογισμός υπηρετεί αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι η διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας, της συνετούς διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, δηλαδή της αποφυγής των ελλειμμάτων του παρελθόντος. Είναι προϋπόθεση η εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και η δημιουργία ενός ευνοϊκού οικονομικού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα, μέσα από συνεχείς μεταρρυθμίσεις», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Είπε επίσης ότι το 2018 θα είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ανάπτυξης με ρυθμό κοντά στο 4% και ότι για το 2019 αναμένεται ρυθμός ανάπτυξης 3,8% και περαιτέρω μείωσης της ανεργίας που ήδη βρίσκεται στο 7,3%, κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

«Η σωστή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και η ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας μάς επέτρεψαν να μετατρέψουμε τα διαχρονικά ελλείμματα σε πλεονάσματα», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Ανέφερε ακόμα ότι ότι δεν προκύπτει με κανέναν τρόπο δημοσιονομική χαλάρωση, προσθέτοντας ότι το 2016 και το 2017 υπήρχε πλεόνασμα της τάξης των €60 εκατ. και €350 εκατ. αντίστοιχα, και αναμένεται για φέτος και για το 2019 πλεόνασμα της τάξης του €0,5 δισ.


Send this to a friend