Home ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΟΣ Νέος ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στο Βασιλικό
Νέος ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στο Βασιλικό

Νέος ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στο Βασιλικό

Tην κατασκευή και λειτουργία ηλεκτροπαραγωγού σταθμού 100 MW, στην περιοχή Βασιλικού της κοινότητας Τόχνης επιδιώκει η εταιρεία Paramount Energy Corporation Ltd ιδιοκτησίας του επιχειρηματία Άκη Έλληνα, η οποία έχει υποβάλει αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για χορήγηση άδειας, ενώ κατέθεσε στην Περιβαλλοντική Αρχή προς εξέταση Μελέτη Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχει ετοιμάσει η Αιολική Λτδ.

Το προτεινόμενο έργο σκοπό έχει να ενισχύσει τη παραγωγή ενέργειας στην Κύπρο με μονάδες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες θα εργάζονται με φυσικό αέριο. Η λειτουργία των μονάδων αυτών θα συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και των οξειδίων του αζώτου και θείου σε εθνικό επίπεδο.

Ο σταθμός, που αναμένεται να κοστίσει γύρω στα €120 εκατ., θα είναι έτοιμος να διαθέσει την παραγωγή του στο εθνικό δίκτυο από το 2021 και θα αποτελέσει ένα σημαντικό παραγωγό όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Τονίζεται ότι όλες οι λύσεις που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του έργου στοχεύουν στην υψηλή αξιοπιστία όσον αφορά τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια όλων των εγκαταστάσεων του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού.

Η αίτηση στην ΡΑΕΚ αφορά την εγκατάσταση 6 μονάδων εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ), ισχύος σχεδόν 18,3 MW έκαστη. Ο σταθμός είναι σχεδιασμένος να χρησιμοποιεί ως καύσιμο φυσικό αέριο (ΦΑ) και πετρέλαιο, ώστε σε περίπτωση που η έλευση του ΦΑ καθυστερήσει ο σταθμός να μπορεί να λειτουργήσει. Η εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού προβλέπεται να είναι 102,6 MW όταν το χρησιμοποιούμενο καύσιμο θα είναι το πετρέλαιο.

Η περιοχή του Βασιλικού που θα κατασκευαστεί ο προτεινόμενος ηλεκτροπαραγωγός σταθμός έχει καθοριστεί ως ζώνη βαριάς βιομηχανίας.

Στη ΜΕΕΠ αναφέρεται ακόμα ότι κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, ενδιαφερόμενοι φορείς υπέδειξαν διάφορα ζητήματα και ανησυχίες αναφορικά με το έργο. Από την κοινότητα Μαρί, με περίπου 180 κατοίκους, αναφέρθηκε ότι υπήρξε σχεδιασμός μεταφοράς του Μαρί σε σημείο δυτικά του Ζυγίου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η κυβέρνηση πρότεινε τη μετεγκατάσταση των υφιστάμενων κατοίκων του Μαρί σε μια παράκτια περιοχή στο Ζύγι. Η κυβέρνηση έχει ήδη διαθέσει γη για αυτή την οικιστική ανάπτυξη εντός της τουριστικής ζώνης Τ2α στο Ζύγι. Η αναλογία οικοπέδου γι’ αυτή τη μετεγκατάσταση είναι 0,6:1. Οι κάτοικοι του Μαρί θεωρούν ότι τα οικονομικά κίνητρα που τους δόθηκαν για μετεγκατάσταση δεν είναι ελκυστικά και είναι απρόθυμοι να μεταφερθούν.

Επομένως, με αλλαγή στο Προκαταρκτικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Βασιλικού, σημειώνεται ότι η Φάση 3 για την ανάπτυξη Σταθμού Υγροποίησης Φυσικού Αερίου (ΣΥΦΑ) και οι μελλοντικές βιομηχανίες που σχετίζονται με το φυσικό αέριο, όπως και η μετεγκατάσταση της κοινότητας Μαρί, έχουν αφαιρεθεί από το σχέδιο.

Το οικόπεδο που προτείνεται να κατασκευαστεί βρίσκεται σε απόσταση 350 μέτρων δυτικά του εργοστασίου παραγωγής Τσιμέντου του Βασιλικού και 900 μέτρα περίπου νοτιοδυτικά από το Λιμάνι Βασιλικού. Ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός είναι απολύτως συμβατός με το Χωροταξικό Σχέδιο του Βασιλικού, καθώς μία από τις βασικές παραμέτρους του χωροταξικού σχεδιασμού ήταν η απαίτηση η περιοχή του Βασιλικού να φιλοξενήσει δυνητικά μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και μεγάλους όγκους αποθήκευσης υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας ανάγκης μετακίνησης της αποθήκευσης υγραερίου LPG από τη Λάρνακα στο Βασιλικό και της αποθήκευσης μέρους ή του συνόλου των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου του νησιού.

ΦΩΚΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ

Δελφίνια και σπανιότερα φώκιες monachus monachus έχουν παρατηρηθεί στον κόλπο Βασιλικού, ιδιαίτερα πλησίον των ιχθυοκαλλιεργειών, όπως αναφέρεται στην περιβαλλοντική μελέτη. Το κρισίμως κινδυνεύον είδος φώκιας monachus monachus (Παράρτημα I της Οδηγίας για τα Ενδιαιτήματα, 92/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης) είχε παρατηρηθεί από δύτες που κολυμπούσαν γύρω από την περιοχή των ιχθυοκαλλιεργειών του κόλπου.

Παρά το γεγονός των πολλών θεάσεων δελφινιών από ψαράδες, δύτες και το προσωπικό των ιχθυοκαλλιεργειών, δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή των παρουσιαζόμενων ειδών. Εντούτοις, οι περιγραφές καταδεικνύουν το ρινοδέλφινο (tursiops trunchatus), ένα είδος που κινδυνεύει, ενταγμένο στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας για τα Ενδιαιτήματα 92/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευκαιρίες απασχόλησης κατοίκων της περιοχής

Τόσο κατά τις κατασκευαστικές εργασίες όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, ο ανάδοχος προτίθεται να χρησιμοποιήσει ντόπιο εργατικό δυναμικό για συγκεκριμένες εργασίες τόσο στη φάση της κατασκευής (σε συνεργασία με τον εργολάβο που θα αναλάβει την κατασκευή του έργου) όσο και κατά τη λειτουργία του έργου (εργασίες συντήρησης του έργου). Η απάντηση αυτή δόθηκε κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων όταν τέθηκε ο προβληματισμός σχετικά με τη μελλοντική απασχόληση κατοίκων των κοινοτήτων της περιοχής Τόχνης, Ζυγίου, Χοιροκοιτίας, Μαρωνίου, Ασγάτας, Καλαβασού, Ψεματισμένου και Μαρί.

Το συμβούλιο Ζυγίου κατέθεσε ακόμα τον προβληματισμό του για την οπτική όχληση που θα προκαλεί η ύψους 50m καμινάδα, ενώ ακόμα ζητήθηκαν πληροφορίες εάν υπάρχει θέμα ετοιμασίας μελέτης Sevezo, ώστε να εκτιμηθεί ποιες περιοχές επηρεάζονται δυνητικά.

Έντονη βιομηχανική δραστηριότητα

Στη διαδικασία αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ελήφθη υπόψη ότι το έργο θα κατασκευαστεί στην περιοχή του Βασιλικού, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη βιομηχανική δραστηριότητα.

Στη συγκεκριμένη περιοχή, εκτός της τσιμεντοβιομηχανίας, φιλοξενούνται μερικές από τις πιο βαριές βιομηχανίες της Κύπρου (ηλεκτροπαραγωγός σταθμός ΑΗΚ, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών, κ.λπ.). Έτσι, μελετήθηκαν οι συσσωρευτικές επιπτώσεις του νέου έργου στην περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία των υφιστάμενων βιομηχανιών (σταθμός ΑΗΚ και τσιμεντοποιείο Βασιλικού).

Το υπό μελέτη έργο περιλαμβάνει μονάδες και υποσυστήματα τα οποία αναμένεται να έχουν επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον όπως είναι α) το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, β) το σύστημα διανομής υψηλής τάσης, γ) τα συστήματα κοινής ωφέλειας, δ) το σύστημα τροφοδότησης υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Πηγή Φιλελεύθερος

To Cash Out επέστρεψε στον Stoiximan! Παίξε Τώρα Κυπριακό Πρωτάθλημα με Cash Out!

Send this to a friend