Home ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΕΡΕΝΤΟΣ STORIES : 80 χρόνια από τον θάνατο του Δημήτρη Λιπέρτη
ΠΕΡΕΝΤΟΣ STORIES : 80 χρόνια από τον θάνατο του Δημήτρη Λιπέρτη

ΠΕΡΕΝΤΟΣ STORIES : 80 χρόνια από τον θάνατο του Δημήτρη Λιπέρτη

Ο Δημήτρης Λιπέρτης γεννήθηκε στη Λάρνακα και είχε σπουδαίους δασκάλους. Έκανε σπουδές στη Βυρητό, στην Αθήνα και στη Νεάπολη Ιταλίας, εξάσκισε πολλά επαγγέλματα και ασχολήθηκε με την ποίηση, αφήνοντάς μας σπουδαία έργα.

Η σημερινή μας αναφορά δεν θα ασχοληθεί με τη ζωή και το έργο του Λιπέρτη. Θα πας πάρει 80 χρόνια πίσω, μια περίοδο γενικών αναταραχών στην Κύπρο, όπου οι Άγγλοι προσπαθούσαν να επιβάλουν τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στα σχολεία και έλεγχαν κάθε προσπάθεια για εκδηλώσεις εθνικού περιεχομένου. Στο αρχείο του Γ.Σ.Ζ., ένα από τα σημαντικότερα που υπάρχουν στη Λάρνακα και, πιστεύω στην Κύπρο, διασώζονται αριθμός επιστολών σχετικών με την εκδήλωση που διοργανώθηκε στο χώρο του γηπέδου στις 23 Ιουνίου 1935.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρω ότι το 2010, με την άδεια του τότε προέδρου του Δ.Σ. του Γ.Σ.Ζ. Μιλτή Μιχαηλίδη και τη βοήθεια της γραμματέως Ιωάννας Μιχαήλ έγινε σάρωση των σημαντικότερων εγγράφων που βρέθησαν σε παλιά φάιλς, καλύπτοντας την περίοδο από το 1900 μέχρι περίπου το 1960. Υπάρχουν βιβλία πρακτικών, μητρώο μελών, αποδείξεις, επιστολές, προγράμματα και αποτελέσματα αγώνων και χιλιάδες άλλα έγγραφα. Ακόμη πιο σημαντικά είναι η αλληλογραφία μεταξύ του Γ.Σ.Ζ. και των άλλων Ελληνικών Συλλόγων ( Ελλάδας, Αιγύπτου) και Κυπριακών Γυμναστικών συλλόγων, κυρίως εκείνων της κατεχόμενης πατρίδας μας.

Με επιστολή ημερομηνίας 18 Μαίου 1935, ο Πρόεδρος του Γ.Σ.Ζ. Κλεόβουλος Μεσολογγίτης, ανακοινώνει στον Δημήτρη Λιπέρτη την απόφαση του Δ.Συμβουλίου του Γ.Σ.Ζ. και της ΕΠΑ για να τιμηθούν τα 70χρονα του ποιητή. «…Ευελπιστούμεν, ότι δεν θα υπάρξωσι λόγοι κωλύοντες υμάς, όπως παράσχητε την λίαν ευχάριστον ευκαιρίαν εις την γενέτειράν σας, δια να εκδηλώση τα προς υμάς αισθήματα της απείρου εκτιμήσεώς της και της εγκαρδίου αγάπης της».

Την αμέσως επόμενη μέρα, ο Λιπέρτης ευχαριστεί «εγκαρδίως δια την ευγενικήν πρωτοβουλίαν και ευγνωμονεί ολοψύχως δια την τιμητικήν χειρονομίαν». Τις επόμενες μέρες , επιστολές αποστέλλουν στο Γ.Σ.Ζ. αρκετοί που θέλουν να συμβάλουν στη γιορτή.

Ο Ξάνθος Λυσιώτης, ο Έρμαν Ζιρίγκοβιτς , ο Αναπληρωτής Κιτίου Αρχιμ. Μακάριος Μαχαιριώτης, το Παγκύπριο Εμπορικό Λύκειο, και μάλιστα ο καθηγητής Κλεόβουλος Παπακυριακού προτείνει να μιλήσει με θέμα «Η ειδυλλιακή ποίησις εν Ελλάδι από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον», με την παράκλησιν όπως « η τελετή του εορτασμού γένηται εν κλειστώ χώρω, καθότι, πάσχων εκ φαριγγίτιδος δεν θα εγενόμην ακουστός εν χώρω αναπεπταμένω»! Η εκδήλωση γίνεται τελικά «εν χώρω αναπεπταμένω», στο Γ.Σ.Ζ. και μαζεύεται όλη η Λάρνακα.

Η εφημερίνα ΠΡΩΙΝΗ της 25.6.1935, γράφει. «Άνω των 1500 ατόμων, του γυναικείου φύλου αντιπροσωπευθέντος επαρκώς, παρηκολούθησαν την εορτήν, η οποία εδόθη στο Γ.Σ.Ζ. δια την εβδομηκονταετηρίδα του κ Δ.Θ.Λιπέρτη. Εισαγωγήν υπό του Προέδρου του Γ.Σ.Ζ. Κλεόβουλου Μεσολογγίτου, εμβατήριον υπό του Μουσικού Ομίλου Ερασιτεχνών Λάρνακος, προσφώνησιν εκ μέρους της Εκκλησίας υπο του πανοσ. Αρχιμανδρίτου κ. Μακαρίου Μαχαιριώτου και προσφοράν αναμνηστικής εικόνος. Ηκολούθησεν η ομιλία υπο του κ.Μ.Γ.Νικολαίδου και απαγγελία ποιημάτων του κ. Λιπέρτη υπό της δίδος Γαβριέλλας Μ.Γ.Νικολαίδου χειροκροτηθείσης ενθουσιωδώς.

Το 1ον μέρος επερατώθη δια μουσικής εκτελέσεως του Μ.Ο.Ε.Λ. ( ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΛΑΡΝΑΚΟΣ) συνοδεία τραγουδιού. Το δεύτερο μέρος της γιορτής ήρχισεν ο καθηγητής της φιλολογίας κ.Κλεόβουλος Παπακυριακού δι ομιλίας του «περί ειδυλλιακής ποιήσεως». Ηκολούθησεν ομιλία του κ.ΞάνθουΚ.Λυσσιώτη και απαγγελία υπό του ιδίου, ιδικού του ποιήματος. Τον τελευταίον αντικατέστησεν στο βήμα ο συμπολίτης μας κ.Κόκος Μαυροϊδης (με) απαγγελίαν εμπνευσμένον ποίημά του προς τιμήν του κ.Λιπέρτη. Ακολούθως εγένετο μουσική εκτέλεσις υπό του Μ.Ο.Ε.Λ. η δε γιορτή επερατώθη δι απαγγελίας του θαλερού ποιητού μας των ακολούθων ποιημάτων του. «Της λύπης παίζεμαν τζιαι στάμαν», «Η Φτώσια», «η Αρκοντιά», «Τ’αρφανά», «Απόν ακρόννεται γονιού παρά γωνιάς τζιοιμάται», «Παρατζιελιά», « Τ’άχτιν της» και «Η Γιαλλουρού».

Ο ισολογισμός που ετοίμασε το Δ.Σ. του Γ.Σ.Ζ. μας λέει ότι το σύνολο των εσόδων ( από εισφορές) ήταν 2 λίρες και δεκαεννέα σελίνια, τα δε ισόποσα έξοδα αφορούσαν τις προσκλήσεις, τα εκτυπωτικά, τα μεταφορικά πιάνου και το ενοίκιο των καρεκλών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως ήταν οι κανόνες που επέβαλε η Αγγλική Διοίκηση, έπρεπε για τέτοιες εκδηλώσεις να έδινε τη σχετική άδεια ο Διοικητής της Λάρνακας.

Μετά από επιστολή του Γ.Σ.Ζ. ημερομηνίας 20 Μαίου και υπενθύμιση στις 12 Ιουνίου, ο Διοικητής έδωσε τελικά την έγκρισή του την ίδια μέρα της υπενθύμισης. Έτσι τίμησε η γενέτειρά του τον ποιητή. Είναι τιμή που το Γ.Σ.Ζ. πρωτοστάτησε στη γιορτή αυτή.

Ο χρόνος δικαίωσε την εκτίμηση που η Λάρνακα έτρεφε για τον Δημήτρη Λιπέρτη.

Λούης Περεντός

ΠΗΓΕΣ

Δήμος Λάρνακας, «Λάρνακα ‘99», Δρος Άννας Ολβίας Ιακωβίδου Andrieu «Ο Δημήτρης Λιπέρτης και η Λάρνακα»

Αρχείο Γυμναστικου Συλλόγου Ζήνων

«Ελευθερία» Εφημερίδα, 26.6.1935 ( Αναδημοσίευση από την εφημερίδα L.A Voice, τεύχος 58)

Παίξε με 100€ bonus, Αγώνες με 0% γκανιότα καθημερινα, Πριμ στο παρολί, Κορυφαίες αναμετρήσεις σε live streaming

 

 

Send this to a friend